Hopp til innhold

Isolerte innsatte på grunn av plassmangel

Ringerike fengsel har hatt en praksis som er ulovlig, mener Sivilombudet. Fengselslederen sier de vil gjøre endringer.

Eirik Bergstedt, fengselsleder Ringerike fengsel.

LEGGER SEG FLAT: Fengselsleder Eirik Bergstedt sier uttalelsen fra Sivilombudet vil føre til endringer.

Foto: Ali Iqbal Tahir

En innsatt i Ringerike fengsel var utelukket fra fellesskap med andre innsatte i 16 dager på et ulovlig grunnlag, mener Sivilombudet.

Årsaken var en påstand om vold mot en annen innsatt. Men da vedkommende skulle tilbakeføres til vanlig avdeling, var det ikke plass på grunn av «bygningsmessige forhold».

Dermed ble den innsatte sittende på en avdeling der man i liten grad møter andre personer. Det regnes som svært belastende.

Også andre innsatte i fengselet har opplevd dette. 12 ganger har fengselet fattet slike vedtak.

SAVNER DOKUMENTASJON: Sivilombud Hanne Harlem setter spørsmålstegn ved resonnementet som sier at flere av de ansatte i offentlige organer vil journalføre det de gjør dersom eksistensen av dokumentene holdes hemmelig.

KRITISK: Sivilombud Hanne Harlem sier saken er alvorlig.

Foto: Sivilombudet

«Fengselet ser dermed ut til å ha en ulovlig praksis, som må endres,» skriver Sivilombudet i sin konklusjon.

Loven er laget for noe som oppstår brått og uventet. At det er plassmangel på avdelingen han skal være på, er ikke grunn til å utelukke noen fra fellesskapet, forklarer sivilombud Hanne Harlem til NRK.

Sivilombud Hanne Harlem: – Alvorlig

Fengselsleder Eirik Bergstedt sier det er tradisjon for at fengselet følger Sivilombudets uttalelser. Han sier de vil bruke tid på å sette seg inn i uttalelsen som kom fredag, men legger ikke skjul på at det vil få konsekvenser.

– At dette kan føre til endringer ganske så raskt, er det ikke tvil om, erkjenner Bergstedt.

Sivilombud Harlem sier sosial kontakt er veldig viktig. Ikke minst for at innsatte skal kunne komme tilbake til samfunnet igjen.

Vi vet mye om hva det betyr for psykisk helse og gjennomføringen av soningen. Det å utelukke noen fra sosial kontakt uten begrunnelse som loven gir adgang til, det er alvorlig, poengterer hun.

Det studentdrevne rettshjelpstilbudet Jussbuss har daglig kontakt med innsatte. Det var de som klagde inn vedtaket på vegne av den innsatte.

Det vi har sett, er at veldige mange sitter isolert på grunn av bemanningsmessige eller bygningsmessige forhold i fengslene. I denne saken mente vi at fengselet ikke hadde lovlig grunnlag for en slik praksis, sier Kaja Øien Hultgren i fengselsgruppa til Jussbuss.

Betydelig mindre menneskelig kontakt

Innsatte på Ringerike fengsel er sammen med andre innsatte og ansatte ni timer på ukedager og ti-elleve timer i helgen. De kan arbeide i fengselet, trene og ha fritid med andre.

Dersom man utelukkes fra fellesskap, innebærer det to timer med menneskelig kontakt.

– Det er en betydelig reduksjon med andre innsatte og ansatte, forklarer Bergstedt.

På denne avdelingen havner man dersom man har brukt rus i fengselet, hatt våpen, vært voldelig eller brutt andre regler i fengselet.

Men å sitte her på grunn av plassmangel, er ulovlig, mener ombudet.

– Da skal man ikke stå på vent for ny plass i fellesskap, men flyttes over umiddelbart. Det er slik vi tolker det, erkjenner Bergstedt.

– Betyr det at dere må kutte ned på antall innsatte?

– Ja, det har lenge vært fullt på fellesskap. Det er grunn til å tro at en etterlevelse av praksisen, vil bety en litt annen type drift, svarer fengselslederen.

AKTUELT NÅ