NRK Meny
Normal

NRK Aktivum tar over Allsang?

NRKs kommersielle selskap Aktivum har meldt interesse for Allsang på grensen i Halden.

Allsang på grensen, Halden

TV2 FÅR KONKURRANSE? NRK Aktivum har bedt Halden kommune om opplysninger knyttet til allsang-arrangementene.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Det er TV2, som har hatt hånd om TV-suksessen "Allsang på grensen" siden 2007.

Etter 2013-sesongen er det klart at Halden kommune ikke lenger ser seg i stand til å bruke så mye penger på allsangen som tidligere år.

Kommunen har blant annet via media gitt uttrykk for at de er ute etter samarbeidspartnere for å se på rimeligere løsninger.

Dette har NRK Aktivum notert seg.

Les også:

Allsang på grensen, Halden

ALLSANG TIL MILLIONER. Verdien på selve TV- sendingen fra Allsangen i Halden, hvis det hadde vært betalt tid, er beregnet til rundt 90 millioner kroner.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

- Tok kontakt

- NRK Aktivum har tatt kontakt med Halden kommune, for å få mer opplysninger om allsangarrangementene, sier Ann-Kristin Holen, som er direktør for avdeling Arrangement/Event i Aktivum.

Hun forteller at man fra Aktivums side har registerert at Halden kommune har etterlyst samarbeidspartnere, og hun sier at selskapet nå vil se nærmere på arrangementet i Halden.

- Vi har bedt om informasjon fra kommunen, og har nylig mottatt denne. Nå skal vi dypdykke i de opplysningene vi har fått.

Når vi har fått avklart en del interne og eksterne forhold, bestemmer vi oss for hva vil vil gjøre videre, sier Holen.

Les også:

Populært program

I 2012 laget PwC en rapport som viste at 42.000 besøkende stod for en verdiskapning lokalt på 15,2 millioner kroner.

Mediebyrået Retriever har beregnet verdien per spaltemillimeter presseoppslag knyttet til Allsang og Halden til 10 millioner.

Verdien på selve TV- sendingen, hvis det hadde vært betalt tid, er beregnet til rundt 90 millioner kroner.

De sju opptaksrundene hver sommer har trukket hundretusener av seere til fjernsynsapparatene siden 2007.

Det er ikke utenkelig at NRK Aktivum kan komme til å samarbeide med TV2 om allsangen.

- NRK produserer for TV2 både her og der. Vi får se om det i det hele tatt er slik at vi skal ta oss av dette, sier Ann-Kristin Holen.

Les også:

Må spare penger

Over noen tid har det vært kjent at rådmannen ville komme med en beskjed rundt hva hun mener er riktig å bruke av kommunale midler knyttet til Allsang på grensen.

Siden 2007 har kommunen selv arrangert forestillingene på Fredriksten festning.

For 2013-sesongen hadde Halden kommune en sponsordel-avtale med TV2 pålydende 1,6 millioner kroner eksklusive moms.

I tillegg kom en avtale mellom kommunen og TV2 om produksjonsstøtte, som for 2013 lyder på 4.4 millioner kroner eksklusive moms, ifølge tall fra rådmannskontoret.

Kommunens netto utgift for 2013 ser ut til å bli på 3,7 millioner kroner, samt lønn til prosjektlederstilling.

Men nå er millionforbruket historie.

- Halden kommune tildeler kroner 1.600.000,- i støtte til egnet aktør for gjennomføring av Allsang På Grensen 2014 i Halden, heter det fra rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

Allsang på grensen, Halden

KAN BLI SAMARBEIDE. Det er ikke utenkelig at NRK Aktivum kan samarbeide med TV2 om Allsang på grensen.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Sviktende billetinntekter

På inntektssiden er det i 2013 ikke oppnådd budsjett på billettinntekter. Differansen i forhold til budsjett er 1,35 millioner kroner, og det er salg av ordinære billetter som har sviktet.

I følge dokumenter fra rådmannen har det vært en økning i forhold til budsjett på Allsang-pakker med matservering, tribune og annet.

Grensearena AS, som fikk kontrakter på salg av annonser og reklame like før Allsang-sesongen startet opp i år har fakturert for 400.000,- kroner for provisjoner på sponsorsalg.

I rådmannens dokumenter fremgår at for 2012 var kostnadsrammen på 10.482.000 inkl. mva. Samlede inntekter for dette året var kr. 7.887.000,-, og besto i hovedsak av billettsalg, sponsorer, standutleie, parkering og stolutleie.

Halden kommunes tilskudd i 2012 utgjorde om lag 2,6 mkr. For 2011 utgjorde tilskuddet ca kroner 3,7 mkr.

Doblet utgift til TV2 siden 2007

Avtaleforholdet mellom TV2 og Halden kommune har primært blitt regulert gjennom to avtaler;

«Avtale om programserien Allsang på grensen» (produksjonsstøtte), og «Sponsoravtalen».

Avtalene har i hovedsak hatt lik ordlyd i årene 2007-2013, men det det totale bruttobeløpet i henhold til avtalene har økt fra kroner 3.300.000,- i 2007 til kroner 6.000.000,- eks. mva i 2013.

Halden kommune er den kommunen i Norge i dag som har størst oppsamlet underskudd. Ved nyttår var underskuddet på 214 millioner kroner.

I inneværende år ligger kommunen an til et driftsunderskudd på rundt 60 millioner kroner.

Det er varslet kraftige kutt i tilbudet til innbyggerne, og rådmannen står for gjennomføringen. Derfor faller også øksa over Allsang-arrangementene.

- På bakgrunn av ubalansen i Halden kommunes økonomi, foretas det en gjennomgang av kommunens bruk av økonomisk støtte til oppgaver som ikke er lovpålagte. Det økonomiske bidraget til Allsang på Grensen faller innunder denne type oppgaver, heter det fra Haabeth Grindaker.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.