Aldri lovlig regulert til boligtomt

Mølen-området i Halden ble aldri regulert vekk fra havn til bolig, og dagens posisjon ønsker å beholde havna. Det reagerer Frp på.

Halden havn

BLE ALDRI OMREGULERT. Mølen-området, der Halden kommunes havn ligger (bildet) har aldri fått noen reell omregulering, og skal ikke brukes til boligformål.

Foto: Rainer Prang / NRK

Gjenom flere år har det vært hevdet fra politisk hold og fra administrasjonen, at Mølen-området, der den nåværende offentlige havna i Halden ligger, var regulert til boligformål.

Planene har vært omfattende, og det skulle bygges både på Mølen, Tyska og Hollenderen, der det skulle vokse frem en helt ny bydel.

- Reguleringsplanen for Mølen har en ikke trukket innsigelse fra Jernbaneverket.

Reguleringsplanen for Mølen har således foreløpig ikke noen rettsvirkning og kan således ikke anses som en gjeldende reguleringsplan, skriver kommunejurist Sven Stranger i et brev til NRK.no.

Les også:

- Vi skal ha havn

Truls Breda

HAVN SKAL OPPGRADERES. Havnestyrets leder, Truls Breda, er fornøyd med avklaringen rundt tomtespørsmålet på Mølen. Han ønsker å oppgradere Mølen-området til en enda bedre havn.

Foto: Privat

Da Halden kommune i november 2009 egengodkjente sin plan for regulering av Mølen forelå det fire innsigelser.

Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune, Fylkeskonservatoren og Jernbaneverket hadde alle innsigelser.

Alle unntatt Jernbaneverket trakk sine innsigelser. Fra Jernbaneverkets side er det hevdet at et uttrekksspor til Mølen er av vital viktighet, og i desember 2009 protesterte man sterkt og klaget saken inn til Fylkesmannen.

Jernbaneverkets klage og innsigelse er aldri trukket.

På en forespørsel fra NRK rundt realitetene i den mye omtalte reguleringen av havna til boligformål, svarer Sven Stranger at Halden kommune aldri har oversendt tvisten mellom kommunen og Jernbaneverket til departementet.

Dermed har man aldri fått noen avgjørelse på tvisten.

- Det er jeg er veldig glad for å høre. Jeg oppfatter dette som at det nå foreligger en definitiv avklaring, sier leder i Havnestyret i Halden kommune, Truls Breda (V) til NRK.no.

Han mener det er helt åpenbart at Halden skal tilrettelegge for bedrifter i kommunen med havnebehov, og at Mølen fortsatt skal være havn.

- Nå vil jeg ta opp dette i Havnestyret, og vi må vurdere grundig hvordan vi skal få oppgradert havneområdene, sier Breda.

Les også:

Per Egil Evensen, Frp Halden

KAN GODT VÆRE UTEN HAVN. Frp sa før valget i 2011, at hvis ikke Haldens offentlige havn ble flyttet til Sauøya, kunne byen klare seg uten havn. - Vi mener kommunen sitter på en skikkelig perle av en tomt, og å la den ligge slik som nå er bakstreversk, sier Frp-leder Per Egil Evensen.

Foto: Kjetil Berg

- Bakstreversk

Fremskittspartiet i Halden har gjennom flere valgperioder markert, at de ønsker seg andre aktiviteter på Mølen enn havn.

Blant annet mener Frp, at det ikke er kommunens oppgave å holde bedrifter med havn, slik både Breda og Høyres ordfører Thor Equist har tatt til orde for.

- Vi mener kommunen sitter på en skikkelig perle av en tomt, og å la den ligge slik som nå, er bakstreversk, sier Frp-leder Per Egil Evensen til NRK.no.

Han sier at den gamle havna må oppgraderes kraftig langs kaikantene, og han mener trafikkgrunnlaget ikke tilsier at kommunen skal bruke mye penger på dette.

Mølen-området, som ligger tett opp mot den sydlige delen av Halden sentrum - men mellom Norske Skogs havn og jernbanen, er preget av å være en uferdig byggeplass.

På deler av Mølen har en hel del store, eldre båter liggeplass ytterst på kaia.

Dette irriterer Evensen.

- Her skal det ligge noen gamle vrak av noen båter, og noen tømmerlunder. Da er det null utvikling, og da er det ikke håp, sier Per Egil Evensen til NRK.no.

Les også:

Container på hjul

BRUKER TOG TIL EUROPA. Tidligere i år tok Saugbrugs i bruk tog lastet med containere fulle av papir, for å nå det europeiske markedet raskere.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nedgang i papirtransporten på kjøl

Fra havna på Sauøya sender Norske Skog Saugbrugs ut papir fra sin fabrikk i Halden.

Under et normalår produserer fabrikken i Halden rundt 500 tusen tonn, og det aller meste går til eksport.

Paralellt med dette sendes det fra i år ut papir via containere plassert på jernbanevogner, for å nå det europeiske markedet enda raskere.

I vinter la Norske Skog ned sin fabrikk på Hønefoss, og dermed forsvant rundt 80 000 tonn papir fra utskipningshavna på Sauøya i Halden.

Fabrikken på Hønefoss fraktet deler av sin papirproduksjon på trailere til Halden, for deretter å ta det ut med båt via havna på Sauøya.

Kabelskipet M/S North Sea Giant

TRENGER KAIPLASS. Selv om Nexans har eget kaianlegg på fabrikkområdet ved Knivsø (bildet) har bedriften stort behov for ekstra kai-kapasitet, blant annet under omlasting av de enorme kabelrullene, som skipes ut.

Foto: Rainer Prang / NRK

Økt kabelaktivitet

Nexans fabrikk på Knivsø i Halden er stadig i stand til å kapre seg stor-ordre fra offshore-industrien.

Kabelfabrikken i Halden, som sysselsetter rundt 650-700 mennesker, har eget kaianlegg på Knivsø lenger ut i fjorden enn inne ved Halden havn på Mølen.

Men Nexans har periodevis et stort kai-behov utover eget anlegg på Knivsø.

- Vi ser nå at kabelskip ligger langs kaia her stadig oftere.

Det er viktig for oss at en stor arbeidsplass, som det Nexans er, har forhold gode nok for å kunne ivareta oppdragene de påtar seg og ha muligheten for å vokse, sier Truls Breda.

Les også:

Havneområdet i Halden

KAN MISTE HAVNEKAPITAL. Da det forrige politiske flertallet vedtok å flytte havna fra Mølen til Sauøya, ble det avtalt med Kystverket at havnekapitalen skulle brukes på ny havn. Det nye politiske flertallet vil ikke ha ny havn, og må nå forhandle med Kystverket, slik at havnekapitalen ikke går tapt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kan miste havnekapitalen

Den forrige posisjonen i Halden kommunestyre (Ap, SV og Krf) hadde planer om å bygge ny havn på Sauøya, nær opp til havna Saugbrugs i dag benytter.

I den sammenheng ble det fattet vedtak om å legge ned havna på Mølen, og flytte den offentlige havna til Sauøya.

Det var underveis frykt for at den nye havna på Sauøya ikke ville tilfredsstille kapasitetsbehovene til Nexans, og det ble fra flere hold stilt spørsmål ved troverdigheten i Halden kommunes planer rundt det å skape en stor-havn på Sauøya.

Et stort lagerbygg på Mølen ble revet, og det ble sagt fra den forrige posisjonen i kommunen, at havnekapitalen skulle brukes til ny havn på Sauøya.

Det politiske vedtaket Halden kommune gjorde ble funnet "spiselig" i Kystverket, som forventer at Halden kommune følger opp sine egne vedtak og har ferdig ny havn senest i løpet 2012.

I og med at den nye politiske posisjonen (H, V, MDG, Sp og Krf) har lagt planene om ny havn døde, må nå kommunen reforhandle avtalen med Kystverket.

I teorien kan Kystverket ta havnekaptalen i Halden - ca. 50-55 millioner kroner, å disponere til andre havner rundt Oslofjorden, dersom Halden ikke skal ha noen havn.

- Vi har tatt kontakt med Kystverket fra Halden kommunes side, og vi regner med å kunne finne en god løsning på spørsmålet om havnekapitalen, sier Truls Breda.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se vår TV-sending 20.55

  • Omfattende hærverk i Sarpsborg

    En rekke lysstolper i Kulåsparken er utsatt for hærverk og knust, melder Sarpsborg kommune på sine Facebooksider. Politiet ber om tips fra publikum på 02800 for å oppklare hvem som står bak. Hærverket koster kommunen flere hundre tusen kroner i reparasjoner.

    Knust lykt i Kulåsparken
    Foto: Sarpsborg kommune