NRK Meny
Normal

Frykter Halden overtar miljøbombe

Opposisjonspolitikerne i Halden frykter kommunen kan sette seg i økonomisk uføre ved å overta forurenset grunn fra Norske Skog i bytte mot jernbanespor.

Nedlagt impregneringsverk i Halden

3,5 mål av området langs Tista elva er så forurenset at området er inngjerdet. I følge Norske Skog Saugbrugs selv inneholder området innenfor gjerdet rester av impregneringsmateriale. Det er inngjerdet og avlukket fordi man ikke ønsker at personer eller dyr skal rote i overflaten. I følge Saugbrugs er det en kjennsgjerning at når området skal tas i bruk skal det dekkes til.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Mye av dette området er så forurenset at vi ikke kan regne med at områdene kan brukes som tomter på noen som helst måte, sier Miljøpartiet De Grønnes Øivind Holt til NRK.

Han sammenligner byttehandelen mellom Halden kommune og Norske Skog med den ulykken nordnorske kommuner har satt seg i, da de inngikk handel med Terra Securitys om investeringer i amerikanske kommunefond, og frykter alvorlige økonomske konsekvenser for Halden kommune og innbyggerne.

- Her kan Halden kommune komme til å overta landområder det vil koste svært mye å rydde opp i, og det foreligger alt for dårlig dokumentasjon på hva som ligger i grunnen her, sier Holt til NRK.

Øyvind Holt, MDG

-Skal vi tro på noen av de klimaadvarslene vi daglig mottar, vil disse områdene i fremtiden ligge under vann, noe de nærmest allerede gjør. Jeg frykter Halden kommune her overtar forurenset grunn, som ikke kan benyttes til noe godt formål, sier Øivind Holt.

Foto: Rainer Prang / NRK

350 dekar i bytte mot jernbane

Opposisjonspartiene er kritiske til en avtale om at Halden kommune skal overta arealer fra Norske Skog Saugbrugsforeningen. 

Saugbrugs overdrar 340-350 dekar eiendom på Tyska, Hollenderen, Sauøya, langs Tista og hele Vadet i Tistedal, mot at kommunen bygger jernbane til Sauøya og ny offentlig havn. 

- Det er usikkert hvor mye dette med byggingen av jernbane eksakt vil koste, men tallene som foreligger for byggingen lå på 60-75 millioner kroner for en tid tilbake, sier ordfører Per Kristian Dahl (Ap) i Halden kommune til NRK.

Han mener byggingen av jernbane ikke bare er økonomisk god for Halden kommune, men at det også er en miljøgevinst i byttehandelen.

- Da kan vi kvitte oss med 30 - 40 000 lastebillass med papir fra fabrikkene på Saugbrugs ut til Sauøya der havna ligger, hvert år, sier Dahl til NRK. 

Norske Skog Saugbrugs

Halden-ordføreren mener avtalen med Norske Skog Saugbrugs vil føre til at 30 - 40 000 lastebillass med papir fra papirfabrikken til utskiftningshavna gjennom sentrum årlig, vil forsvinne.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ingen tro på miljøgevinst

 - Det er ingen miljøgevinst i dette jernbanesporet fra Mølen til Sauøya, sier Øivind Holt.

Han mener det utelukkende er Norske Skog som tjener på en slik avtale. Holt peker på at det er bygget et jernbanespor på Mølen, der Halden havn tar imot 200.000 tonn papir fra Norske Skogs fabrikk på Follum. 

- Alt Follum-papiret kjøres med bil fra Mølen og den korte strekningen på noen få hundre meter med lastebil til Saugbrugs sin utskipningshavn på Sauøya. Trafikken gjennom sentrum av byen fra Saugbrugs til Sauøya forsvinner ikke, og miljøproblemet blir ikke borte som følge av denne avtalen, sier Holt til NRK.

Han mener at det i så fall må bygges enda mer jernbane, og det fra Saugbrugs sin fabrikk frem til Sauøya.

- Akkurat dette poenget er ikke nedfelt i denne bytteavtalen, sier Holt.

Vil selge tomter 

- Det er viktig med skeptikere, sier ordfører Dahl, som håper at også Miljøpartiet De Grønne vil slutte seg til avtalen.

Dahl sier at avtalen omfatter 100-120 dekar langs Tista, der områdene Tyska og Hollenderen ligger. 

- Vi ser for oss at de som vil bygge ut skal rydde opp i eventuelle grunnforhold. Det er også utbygger som skal legge vann og kloakk til områdene, sier Dahl.

Han sier Halden kommune støtter seg til rapporter som er laget for området, og at kommunen godt vet hva de innlater seg på.

- Det er områder her som er så forurenset at de er gjerdet inn. Det gir en indikasjon på at grunnforholdene ikke inviterer til å bygge boliger her, sier Øivind Holt.

Han peker på at områdene Tyska og Hollederen per dags dato nærmest ligger i flukt med vannflaten, og at de ikke er egnet som boligområder.

- Hele dette området må heves til nærmere tre meter før noen kan bygge her. Skal vi tro på noen av de klimaadvarslene vi får daglig, så vil hele dette området ligge under vann om få år, sier Holt.

Tista, Halden

Av de totalt 350-360 dekar Norske Skog Saugbrugs vil bytte bort mot jernbanebygging er 100-120 dekar beliggende langs Tista. Norsk institutt for vannforskning har gjort en undersøkelse av områdene, på oppdrag fra Saugbrugs. -Hovedbudskapet er at så lenge massene forblir urørte så vil det trolig ikke bli noen øket utlekking av forurensning til vann. Problemet knyttet til utgassing til atmosfæren er ikke vurdert, sier forsker ved NIVA, John Arthur Berge, til NRK.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Merkelig kobling

Øivind Holt sier at det er en merkelig kobling mellom tomtebytte og bygging av jernbane.

- Det er en real sak om Halden kommune kjøper disse tomtene etter at Norske Skog har ryddet opp her. Det er et viktig nedfelt prinsipp om at forurenser rydder opp etter seg, og jeg ønsker meg gjerne disse tomtene brukt til fritidsområder og båtopplagringsplasser, sier han.

Holt mener at Norske Skog Saugbrugs gjerne må bygge seg en jernbane, men at koblingen mellom bytting av tomter mot jernbanebygging virker merkelig.

- Vi ser for oss at Halden kommune kan lånefinansiere byggingen av jernbanen ut til Sauøya, og at inntekter fra havnekassa kan være med på å betale ned lånegjelden. Vi snakker om inntekter på 7-8 millioner i havneinntekter årlig, sier Per Kristian Dahl.

Regner med flertall

Overskuddet fra utviklingen av Tyska, Hollenderen og Mølen vil sammen med havnekassa kunne være med å finansiere jernbane og offentlig havn ytterst på Sauøya, bortenfor Saugbrugs-anleggene på øya. 

Ifølge Halden Arbeiderblad skal avtalen med Saugbrugs og kommunen inneholde en deling 50-50 av overskuddet fra den dagen kommunen begynner å tjene penger på tomtene på Tyska og Hollenderen.

Samme delingsprinsipp gjelder dersom kommunen selger tomter i Vadet i Tistedal.

Norske Skog Saugbrugs sier i en mail til NRK at framdriftsplanen som det jobbes etter, tilsier bystyrebehandling på siste møte i desember.

Halden kommune har sitt bystyremøte den 13. desember i år, og forut for dette skal saken behandles i de involverte utvalgene og i formannskapet.

- Jeg regner med et solid flertall blant de 49 kommunestyrerepresentantene for at kommunen går inn for denne avtalen, sier ordfører Per Kristian Dahl.

Det er Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti som har flertall i kommunestyret.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Trailer med motorstans

    En trailer har fått motorstans ved rundkjøringa etter avkjøringa Moen-krysset i Askim. Dette skaper kø ut på E18.

  • Stjal bil

    En Volkswagen Passat er blitt stjålet fra Svaneveien på Rolvsøy i løpet av natta. Bilen er sølvfarget og er 2007-modell.