Hopp til innhold

Aksjonerte mot «svart terminal» for polske vogntog

Et polsk transportselskap lastet om varer ulovlig i Østfold for videretransport i Norge. Natt til mandag slo politiet og flere andre etater til mot virksomheten.

Polske trailere på Kampenes

På Kampenes i Sarpsborg har vogntog fra et polsk transportselskap drevet ulovlig omlasting av varer for videretransport i Norge.

Foto: Transport og logistikkforbundet

Det var natt til mandag at politiet, Skatteetaten, Vegvesenet og Arbeidstilsynet slo til mot et polsk transportselskap på Kampenes i Sarpsborg.

De opererte på den måten at ett stort modulvogntog kom inn med varer over Svinesund på natta, for deretter å omlaste dette på flere biler.

Dermed kunne de ha en rekke vogntog på norske veier, som utnyttet muligheten til å ta nye fraktoppdrag i Norge, såkalt kabotasjekjøring.

Omlasting med truck

Omlastingen skjedde på et industriområde på Kampenes i Sarpsborg. Herfra fraktet flere vogntog varene videre, og de kunne i neste omgang ta nye oppdrag i Norge med antatt falske papirer.

Foto: Transport og logistikkforbundet

Men slike nye oppdrag tillates bare hvis lasten har kommet direkte fra utlandet og kjøres rett til mottaker i Norge. Dermed omgikk selskapet reglene, og drev ulovlig i stor stil.

– Dette er kriminell virksomhet som truer norske arbeidsplasser, sier politioverbetjent Jan Kevin Brunvoll i Øst Politidistrikt, som var tilstede under aksjonen.

Ble observert etter tips

Det var Transport og logistikkforbundet som avdekket virksomheten i Sarpsborg i høst, etter tips fra egne medlemmer og fra Vegvesenets inspektører på Svinesund.

Forbundsleder Svein Furøy sier de startet spaning på stedet.

Forbundsleder YTF Svein Furøy

Det var Transport og logistikkforbundet og leder Svein Furøy som avdekket den ulovlige omlastingen etter at de hadde spanet på det polske selskapet i flere døgn.

Foto: YTF

– Vi var der flere ganger og dokumenterte det som foregikk. Det viste seg å være umerkede vogntog fra samme selskap. Underveis hadde vi løpende kontakt med Statens vegvesen om det vi observerte, forteller Furøy.

Statens vegvesen fikk etterhvert nok bildedokumentasjon til å planlegge en aksjon mot stedet, sier leder av krimseksjonen, Jon Molnes.

– Vi så konturene av en «svart terminal», som det ikke er mulig å konkurrere med for andre transportaktører. Det er også mistanke om juks med fraktbrev, og at sjåfører ikke får den lønna de skal ha.

Klokka 04 på mandag morgen dukket politiet og de andre etatene opp og registrerte en rekke kjøretøy som var involvert i omlasting av varer.

Jon Molnes

Seksjonssjef Jon Molnes i Vegvesenet sier de nå skal etterforske det polske selskapet på bakgrunn av de beslag som ble gjort på omlastingsstedet i Sarpsborg.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Vi stanset vogntog som skulle dra derfra og kartla et betydelig antall tilhengere og trekkvogner som var i bruk. Det ble gjort beslag i dokumenter, og hele området ble stengt ned, forklarer Jon Molnes.

Selskapet kontaktet

Det er første gang det er avdekket denne typen «svart terminal» i Norge. Det polske transportselskapet som står bak er nå anmeldt.

– Vi er i dialog med firmaet, som ønsker å løse situasjonen. De har nå en del varer stående som ikke kommer videre. Dette må de gjøre med hjelp av lovlige aktører, sier Jan Kevin Brunvoll i politiet.

Vogntog laster om varer ulovlig

På området sto en rekke vogntog som ble omlastet. De må nå få en norsk aktør til å hjelpe dem med å få levert varene. Det er første gang det aksjoneres mot ulovlig omlasting i Norge.

Foto: Transport og logistikkforbundet

Nå gjenstår etterforskning før det kan tas ut en mulig tiltale mot den ulovlige transporten. Utfordringen ligger i at dette er et utenlandsk selskap.

– Det er et komplisert regelverk, men de kjenner nok reglene godt. Nå må vi danne oss et godt bilde av virksomheten før vi kan få til en straffereaksjon, sier Brunvoll.

Transport og logistikkforbundet mener det som er avdekket i Sarpsborg bare er toppen av isfjellet.

– Det er mye snusk, og vi har grunnlag for å si at det er en del aktører som ikke bryr seg om regler i det hele tatt, sier Svein Furøy.