NRK Meny
Normal

- For mye midlertidighet

Halden kommunes kontrollutvalg utsetter saker. Utvalget er midlertidig satt sammen, og nå trekker også sekretariatet seg.

Halden kommune

KONTROLLUTVALG PREGET AV MIDLERTIDIGHET. Viktig utvalg i Halden kommune har midlertidig ledelse og mangler sekretariat.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommunes kontrollutvalg er preget av midlertidighet og det hemmer utvalgets arbeid, ifølge fungerende leder.

I fjor høst varslet daværende leder av Halden kommunes kontrollutvalg, Mette Rakeng Karlsen (Ap), at hun ville trekke seg fra alle politiske verv.

Derfra og ut har nestleder i kontrollutvalget, Jan Moen (H), fungert som leder.

- Det ser heller ikke ut til at det blir valgt en ny leder i utvalget i neste kommunestyre torsdag denne uka.

Det står ikke på dagsorden 20. juni, og dermed blir det ingen endringer før tidligst i neste møte i august i år, sier Jan Moen til NRK.no.

Les også:

Sekretariatet trekker seg

Jan Moen (Høyre)

KOMMUNESTYRET VELGER. - Jeg håper på en løsning i kommunestyrets august-møte, sier Jan Moen (H).

Foto: Privat

Kontrollutvalget i Halden kommune består av fem personer.

Det skal være tre fra opposisjonen og to fra posisjonen i utvalget, som skal følge med på blant annet kommunal aktivitet, regnskap og politiske vedtak.

Lederen av kontrollutvalget skal etter Halden kommunes egne vedtekter komme fra opposisjonen.

Advokat Lars Haugen AS, som har hatt sekretariatsfuksjonen de siste tre årene og fikk forlenget sin kontrakt med et år fra 1. april i år, trekker seg i følge Moen av personlige årsaker.

- Jeg har dels også fungert som sekretær for utvalget en stund nå, og mener dette preges av for mye midlertidighet, sier Moen.

Han har kontaktet administrasjonen i kommunen, og bedt om at det skaffes tilveie nytt sekretariat.

Les også:

Mangler leder

I desember 2012 vedtok kommunestyret i Halden, at et nytt utvalg skulle settes sammen under ledelse av Halden Arbeiderpartis John Østensvig.

Men Østensvig er blant annet medlem i kommunens formannskap, og kan dermed ikke velges til kontrollutvalget.

Fylkesmannen slo fast at valget var ulovlig, og da Arbeiderpartiets også i februar i år gjentok sitt forslag om at Østensvig skulle ta over ledervervet av kontrollutvalget, sa kommuenstyret nei.

I følge ordfører i Halden, Thor Edquist (H), er det ingen grunn til at det skal velges et helt nytt utvalg, slik det ble gjort i desember 2012.

Han mener det nå kun skal velges en kvinnelig erstatter for Mette Rakeng Karlsen.

Halden ishall
Foto: Rainer Prang / NRK

Ishallsaken utsettes

Kontrollutvalget har blant annet "Ishall-saken", som en tung sak, på sitt bord.

Det har kommet påstander både om at ishallutbyggingen ble uforsvarlig håndtert, og at utbyggingskostnadene var doblet i forhold til budsjett.

Det er også kommet påstander om at utbyggingen ble politisk og administrativt torpedert i Halden kommune.

Kommunestyret har bevilget kr. 100.000 kroner til sluttføring av granskingen av disposisjonene omkring Halden ishall, og det er KPMG - som også leverte en rapport i fjor, som står for sluttføringen.

- Til kontrollutvalgets møte den 21. mars møtte KPMG for å gjøre seg kjent med vårt ønske om sluttføring og diskusjon omkring mandat, sier Moen til NRK.

KPMG fikk i oppdrag til neste kontrollutvalgsmøte å komme med forslag til gjennomføring av oppdraget.

- Dessverre møtte ikke KPMG opp på vårt møte i slutten av mai, slik at vi ble
avskåret fra å kunne gjøre denne formelle bestillingen.

Min ambisjon var å få satt rapporten i bestilling før ferien, eventuelt ved hjelp av et ekstraordinært kontrollutvalgsmøte, sier Jan Moen.

Les også:

Les også:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Uenige i forslag om vannskuter

    Politiet er sterkt kritisk til reglene for bruk av vannskuter som Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommuner ønsker å innføre, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Den foreslåtte fartsbegrensningen på fem knop inntil 150 meter fra land vil medføre store begrensninger også for politiet og være vanskelig å håndheve.

  • Helfo består i Fredrikstad

    Regjeringen har bestemt at Helfo fortsatt skal ha kontor i Fredrikstad, sier Tage Pettersen stortingsrepresentant fra Høyre. Etaten skal omorganiseres og antall kontor reduseres fra 22 til 6. Men kontoret i Fredrikstad består.