NRK Meny
Normal

Valgte ikke nytt kontrollutvalg

Halden kommunestyre klarte ikke å få valgt nytt kontrollutvalg.

Halden kommune

UTSATTE VALG. Kommunestyret i Halden fikk ikke valgt nytt kontrollutvalg torsdag.

Foto: Rainer Prang / NRK

Diskusjonen om sammensetningen av kontrollutvalget i Halden har pågått siden i fjor høst, da daværende leder av utvalget Mette Rakeng Karlsen (Ap) trakk seg fra alle politiske verv.

I desember i fjor fritok et enstemmig kommunestyre Aps John Østensvig for i alt åtte politiske verv, og godkjente at han overtok ledelsen av kontrollutvalget.

Vedtaket viste seg å være ulovlig, og ble omgjort av Fylkesmannen i Østfold.

Torsdag kveld stod saken om valg til kontrollutvalget på kommunestyrets kart igjen.

Les også:

John Østensvig, Halden Arbeiderparti

SØKTE FRITAK. Underveis i kommunestyremøtet torsdag ble det klart at John Østensvigs fritakssøknad fra flere politiske verv ikke ville bli godkjent. Han trakk derfor søknaden.

Foto: Kjetil A. Berg

Ikke anbefalt fritak

Det feilaktige vedtaket fra i desember i fjor, om at Østensvig kunne fritas for flere politiske verv, lå i bakgrunnen før torsdagens kommunestyremøte.

Til kommunestyret i Halden den 28. februar i år var det kommet inn fritakssøknader fra Jenny Hovland Johansen, John Østensvig og Mona Bråthen, alle fra Halden Arbeiderparti.

Hovland Johanson og Østensvig søkte fritak fra sine verv for resten av valgperioden, mens Bråthen ber om fritak fra samtlige av sine verv fram til 01.08.2013.

Rådmannen i Halden skrev i sakspapirene til møtet i forrige uke at John Østensvig ikke hadde begrunnet sin søknad, og at han ikke burde få fritak.

Men Østensvig kom med en begrunnelse før møtet:

"Det har over tid blitt slik at jeg har forholdsvis mange verv innen politikken i Halden. I en stadig mer travel arbeidssituasjon, bl.a. uten muligheter for frikjøp, blir det vanskelig å skjøtte alle verv på en tilfredsstillende måte for både meg selv og andre.

Med bakgrunn i ovennevnte finner jeg derfor situasjonen byrdefull og uforholdsmessig belastende, og ikke forsvarlig når det gjelder å oppfylle de plikter vervene medfører, og søker med dette om fritak ift. tidligere søknad i henhold til kommunelovens § 15.2."

Les også:

Jan Frithjof Bernt

TYNN SØKNAD. Medlemmer av formannskap og andre politiske utvalg er ikke valgbare til kontrollutvalget. Det er heller ikke mulig å bli fritatt for disse vervene for å gå inn i kontrollutvalget, slo Bernt fast overfor Kommunal-Rapport.no 21. desember i fjor. Det samme konkluderte Fylkesmannen med en måned senere.

Foto: NRK

- Tynn søknad

Kommunal Rapport skriver torsdag, at jusprofessor Jan Frithjof Bernt mente Østensvigs søknad var tynn.

- Dette blir en svært tynn begrunnelse til å kunne begrunne fritak, både når det gjelder beskrivelsen av arbeidssituasjon og når det gjelder hvilke verv det er tale om og hvor byrdefulle disse er, svarte Berndt Kommunal Rapport.

Heller ikke det politiske flertallet i Halden mente Østensvigs søknad holdt mål.

- Etter erfaringen fra forrige gang denne saken var oppe kunne posisjonen ikke gå med på å gi Østensvig fritak fra verv, på grunn av for mye tidsbruk, for at han deretter går over i et nytt verv i kontrollutvalget, sier ordfører i Halden, Thor Edquist (H), til NRK.no.

Han forteller at posisjonspartiene gjorde det klart at de ikke ville gå inn i en slik sak som forrige gang, da fylkesmannen grep inn.

- Dette har med byens omdømme å gjøre, og vi kan ikke drive på denne måten, sier Edquist.

Dermed ble det gruppemøter, og så trakk Østensvig fritakssøknaden.

-Valg av kontrollutvalg ble dermed utsatt, sier Thor Edquist.

Les også:

Supplering eller nytt utvalg?

Det var etter at tidligere leder av kontrollutvalget i Halden kommune, Mette Rakeng Karlsen (Ap), i fjor høst bad seg fritatt for alle politiske verv, at det oppstod turbulens rundt utvalgets sammensetning.

Ordfører Thor Edquist sa i et møte med Fremskrittspartiets gruppeleder Per Egil Evensen, at han mente Frps Egil Lund Pettersen ville være en god kandidat til å lede kontrollutvalget.

Men verken Frp eller Halden Arbeiderparti mente Edquist burde blande seg inn i hvem opposisjonen velger inn i kontrollutvalget, der opposisjonen har tre medlemmer og leder, og posisjonen har to representanter.

I og med at opposisjonspartiene mente å ha funnet en mannlig kandidat de ville ha inn i utvalget, ble det aldri noe suppleringsvalg for Mette Rakeng Karlsen, men et nyvalg av hele utvalget i desember i fjor.

Der ble Egil Lund Pettersen (Frp) kastet ut av utvalget, og Anna Marie Evensen fra Frp kom inn som nytt medlem.

De som ble gjenvalgt til kontrollutvalget var Odd Riise (Ap), Jan Moen (H) og Inger Haugene (Sp).

John Østensvig ble valgt som leder, men i og med at han var formannskapsmedlem kunne ikke Fylkesmannen i Østfold godta at han ble innvalgt i kontrollutvalget.

Om et flertall i Halden kommunestyret i sitt neste kommunestyremøte i april går inn for å supplere Mette Rakeng Karlsen med en kvinne, eller om det blir et nyvalg er fortsatt et åpent spørsmål.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.