NRK Meny
Normal

Bevilget 100 000 til gransking

Kontrollutvalget fikk bare en trededel av pengene de bad om til mer ishallgransking.

Halden Ishall
Foto: Rainer Prang / NRK

Kommunestyret i Halden har torsdag kveld bevilget 100 000 kroner til videre gransking av den såkalte "Ishallsaken".

Kontrollutvalget hadde bedt om 300 000 kroner.

Fra før av har Halden kommune brukt 300 000 kroner til gransking via revisorfirmaet KPMG, som leverte en rapport i mars i fjor.

KPMG-rapporten slo fast at saken om utbygging og ombygging av Halden ishall hadde vært dårlig håndtert fra kommunens side.

Les: Granskingsrapport Halden ishall

Les også:

Bad om 300 000

Det har vært reist kritikk mot KPMG-granskingen, både før og etter kommunevalget i september 2011.

Kommunestyret vedtok i fjor høst at saken skulle granskes videre av kontrollutvalget.

En av årsakene til vedtaket i kommunestyret om at kontrollutvalget burde se på ishallsaken, var at KPMG ga uttrykk for at de kunne ha kommet til et helt annet granskingsresultat, dersom de hadde hatt mer og annen dokumentasjon tilgjengelig enn det kommunens administrasjon hadde plukket ut til dem.

I et vedtak i kontrollutvalget den 21. november 2012 het det:

"Kontrollutvalget ber om en bevilgning på kr. 300 000,- for å følge opp kommunestyrets vedtak."

Kontrollutvalget får ikke det beløpet de ønsket seg, men nå skal også eksterne dokumenter trekkes inn i saken i den videre granskingen.

- Det har blitt bevilget 100 000 kroner til å fullføre granskningen av Halden Ishall-saken, og hvor eksternt innleverte dokumenter skal hensyntas, skriver ordfører i Halden, Thor Edquist (H), på sin blogg torsdag kveld.

Diskusjon rundt mer gransking

Det har vært en del diskusjon rundt videre gransking.

Enkelte har ment at saken nå bør legges vekk for å få ro, mens andre har ment at den var viktig og måtte sluttføres.

Halden kommune sliter økonomisk etter et underskudd på 140 millioner i 2011 og 70 millioner minus i 2012.

Det har også vært sagt at kommunen ikke har råd til å bruke mer penger på gransking.

Les også:

- Fornøyd med videre gransking

Tidligere leder av utbyggingen av Halden ishall, Thor-Ivar Engebretsen, fikk sparken fra ISS, som hadde jobben med å bygge om ishallen, etter beskyldninger mot ham om rot i byggeprosessen.

Han fikk senere et krav på 13 millioner rettet mot seg fra samme firma, og han har vært skeptisk til kommunens håndtering.

Dels mener Engebretsen at Høyre, som i dag har ordfører og sitter i posisjonen, har vist lite engasjement i å følge opp valgløftene sine fra 2011, der håndteringen av ishallen var en av Høyres fanesaker, slik Engebretsen oppfattet det.

Videre var Thor-Ivar Engebretsen engstelig før kveldens kommunestyremøte, fordi et alternativ til å bevilge penger, var at rådmannen også hadde innstilt på et alternativ, som innebar at saken om Halden ishall ikke skulle granskes noe mer.

Det het fra rådmannen:

"Alternativt kan kommunestyret omgjøre sitt vedtak om gransking, og be om at rådmannen skjerper rutinene knyttet disposisjoner i kommunalt eide virksomheter."

- Jeg er fornøyd med beløpet, som er bevilget.

Det var gledelig at ishallsaken ikke ble lagt bort, og jeg velger å være optimist i forhold til at kontrollutvalget nå fører granskingen videre, sier Engebretsen til NRK.no.

Thor-Ivar Engebretsen

HÅPER KPMG INVITERES MED VIDERE. - Jeg håper KMPG nå skal gjenoppta sin gransking, der blant annet mitt materiale er det nye granskerne skal gjennomgå, sier Thor-Ivar Engebretsen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Har levert 240 sider

Papirene KPMGs granskere under sin granskning hadde til rådighet var plukket ut av rådmannsstaben i Halden kommune.

I alt dreide de kommunale dokumentene seg om 1 210 sider, som de først mottok i digital form, og senere som papirkopi.

KPMG-granskerne foretok også intervjuer av involverte politikere, administrasjon og andre. Det er rundt 20 personer, som står oppført som involverte i ishall-saken i KPMGs rapport.

Tidligere leder for ishallutbyggingen, Thor-Ivar Engebretsen, sendte i 2011 KPMG et stort antall brev, mailer og reGnskapsdokumenter.

Granskerne responderte ved å forespørre om de kunne få mer betalt for å gå igjennom også disse dokumentene og foreta flere intervjuer, noe de ikke fikk.

- Jeg har sendt rundt 240 sider skriftlig dokumentasjon. Da jeg ble intervjuet av KPMG i sakens anledning fikk jeg også en mulighet for å fortelle om forhold kommunens dokumenter ikke viser, sier Engebretsen.

Han håper nå at kontrolltuvalget ber KPMG utvide granskingen til også å gjelde hans 240 sider og materiell fra andre, som kan sammenholdes med hva rapporten fra KPMG i mars i fjor viser.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Sarpsborgs ordfører: Legg Viken død

    Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje (A) mener storfylket Viken må legges dødt. Bråket rundt Finnmark og Troms har lagt seg til den motstanden han hadde i utgangspunktet mot å slå sammen Akershus, Buskerud og Østfold.

    Laster Twitter-innhold
  • Ulykke på Rolvsøyveien

    Tre biler står i veibanen på fylkesvei 109 ved avkjøringen til Rolvsøy kirke etter en trafikkulykke. En innringer forteller til NRK at det er kø langs Rolvsøyveien. En bil skal ha skader som følge av hendelsen, og det skal ikke være personskader.