NRK Meny
Normal

- Redd ishallgransking koker bort

Tidligere leder av ishallutbyggingen i Halden frykter kommunestyret legger vekk ishallgranskingen i neste møte.

Halden ishall

VIDERE GRANSKING? Til kommunestyrets møte den 28. februar er rådmannens innstilling at det bevilges 300 000 kroner til gransking av ishallsaken via kontrollutvalget. Et alternativt forslag er å nøye seg med innskjerping av rutiner i lignende saker, uten at det granskes mer.

Foto: Rainer Prang / NRK

Saken om Halden ishall, utbygginger og ombygginger av hallen, har ridd lokalsamfunnet Halden som en mare i flere år.

Ishallsaken er gransket av KPMG, og selskapet leverte en omfattende rapport i mars 2012, der kommunens håndtering av saken kritiseres.

Kontrollutvalget fikk i fjor saken fra kommunestyret og utvalget har bedt om mer penger, for å kunne granske videre.

Det er knyttet spenning til om kommunestyret denne uka vil bevilge pengene kontrollutvalget har bedt om eller ei.

Les også:

Thor-Ivar Engebretsen

- DET HAR VÆRT ET HELVETE. - Personlig har det vært et helvete, og jeg er den eneste som er personlig økonomisk berørt. Comet ble også hardt rammet sammen med supportere og alle haldensere som er interessert i hva som egentlig hendte, sier Thor-Ivar Engebretsen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Frykter saken koker bort

Tidligere leder av ishallutbyggingen i Halden, Thor-Ivar Engebretsen, sa til NRK den 19. desember i fjor at han fryktet at politisk spill om kontrollutvalget skulle føre til at den videre granskingen av ishallsaken blir trenert.

Før uttalelsen fra Engebretsen hadde kontrollutvalgets leder Mette Rakeng Karlsen (Ap) bedt om å bli fritatt for sine verv etter et møte i utvalget høsten 2012, der flertallet i utvalget gikk inn for at kontrollutvalget skulle be om mer penger til ytterligere gransking.

Deretter fulgte det et ulovlig valg av kontrollutvalgsleder, da John Østensvig (Ap) av et enstemmig kommunestyre den 20. desember 2012 fattet vedtak om å frita ham fra flere politiske verv og la ham få vervet som leder av kontrollutvalget.

Fylkesmannen i Østfold annulerte vedtaket, og valg av kontrollutvalg står igjen på sakskartet i kommunestyret denne uka.

Dette uroer Engebretsen, som konstaterer at tiden går og går, mens det diskuteres hvordan kontrollutvalget skal settes sammen.

- Det ville vært tragisk hvis så mange spørsmål skulle stå ubesvart i ishallsaken, som følge av tekniske problemer med å få satt sammen kontrollutvalget.

Etterhvert er jeg redd ishallsaken går i glemmeboka, sier Thor-Ivar Engebretsen til NRK.no.

Les også:

Halden ishall

POLITISK TORPEDERING, FEILBYGGING OG INKOMPETANSE? I dag fremstår Halden ishall (bildet), som et fantastisk idrettsanlegg, men veien frem har vært vanskelig.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Har levert ny dokumentasjon

Det har vært reist kritikk mot KPMG-granskingen, både før og etter kommunevalget i september 2011, og kommunestyret vedtok i fjor høst at saken skulle granskes videre av kontrollutvalget.

En av årsakene til vedtaket i kommunestyret om at kontrollutvalget burde se på ishallsaken, var at KPMG ga uttrykk for at de kunne ha kommet til et helt annet granskingsresultat, dersom de hadde hatt mer og annen dokumentasjon tilgjengelig.

Kommunestyret gjorde 18. oktober 2012 i sak 2012/121 følgende vedtak:

"Kommunestyret tar kontrollutvalgets observasjoner om behovet for å bedre kommunens rutiner til etterretning. I kontrollutvalgets saksframlegg fremkommer det at kontrollutvalget ikke er gitt tilgang til alle sakens dokumenter.

Administrasjonen pålegges å fremskaffe alle sakens dokumenter, herunder interne og eksterne dokumenter etter kontrollutvalgets ønske. Samtlige dokumenter oversendes kontrollutvalget for ny vurdering av saken."

- Jeg har overlevert en rekke dokumenter til kommunen som ikke har blitt vurdert under granskingen av saken. Disse dokumentene kan medføre andre konklusjoner enn i KPMG sin rapport, noe KPMG-granskerne også påpekte.

Hvis skyggeleggingen av ishallsaken blir godtatt av den politiske posisjonen, så kan de jeg mener gjorde urett fortsette sin strategi og føre befolkningen bak lyset, sier Engebretsen.

Les også:

Thor Edquist

MYE PENGER FOR FATTIG KOMMUNE. KPMG-granskingen kostet Halden kommune 300 000 kroner. Ordfører Edquist slår fast, at nye 300 000 kroner til kontrollutvalgets videre gransking er mye penger.

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Gikk høyt på banen

Blant de partiene, som frontet ishallsaken sterkest før valget i 2011, var Høyre i Halden.

Nåværende ordfører Thor Edquist var blant dem som gikk inn for en åpen høring knyttet til ishallen, der alle sider ved utbyggingen skulle belyses, også hvordan kommunens politikere og administrasjon hadde involvert seg i saken.

Edquist hevdet at KPMG-granskingen var styrt på en slik måte, at den forrige politiske posisjonen (Ap, SV og Krf) og administrasjonen skulle gå klar av kritikk.

Han mente lokalsamfunnet Halden hadde krav på å få vite hva som skjedde, da ishallen høsten 2009 ble stengt for trening og spill for den daværende eliteserieklubben Comet, som senere gikk konkurs i 2009.

I ettertid har Edquist konstatert at kommunen gikk på et underskudd på 143 millioner i 2011, og et nytt underskudd i 2012 på 70 millioner kroner, og han slår fast at det å bevilge såvidt mye til kontrollutvalgets videre gransking er et stort løft.

- 300 000 kroner er et meget stort beløp, så hva vi vil legge i dette får vi se i kommuenstyret på torsdag, sier han til NRK.no.

- Svakt av Høyre, hvis de trekker seg

I dokumentene til kommunestyret torsdag vises det til vedtaket i kontrollutvalget den 21. november 2012, der det het:

"Kontrollutvalget ber om en bevilgning på kr. 300 000,- for å følge opp kommunestyrets vedtak."

Rådmannen fremmer til kommunestyremøtet et forslag om bevilgning av midler til kontrollutvalget, slik at granskningen kan gjennomføres i henhold til kommunestyrets vedtak.

Det må også vedtas en finansiering av bevilgningen, og rådmannen foreslår at bevilgningen dekkes av formannskapets konto.

Det heter også fra rådmannen:

"Alternativt kan kommunestyret omgjøre sitt vedtak om gransking, og be om at rådmannen skjerper rutinene knyttet disposisjoner i kommunalt eide virksomheter."

Thor-Ivar Engebretsen, som fikk den personlige belastningen at han fikk sparken fra utbyggeren av ishallen ISS, og senere fikk et krav på 13 millioner rettet mot seg fra samme firma, er skeptisk til de svake signalene fra Høyre, som har ordføreren og er kommunestyrets største parti.

- Det vil være et klart løftebrudd fra Høyre, som brukte denne saken som en av hovedpunktene i sin valgkamp med løfte om å rydde opp. Det kan virke som om ordføreren har rådgivere som setter egeninteresser foran valgløfter, sier Thor-Ivar Engebretsen.

Haldens ordfører Thor Edquist understreker at det er flertallet i kommunestyret som bestemmer hva som videre skal skje, men sier han ikke på noen måte utelukker videre gransking.

- Det er ikke noe som sier at saken ikke skal granskes videre, sier Thor Edquist til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Stjernen under mot serielederen

    Storhamar leder 2-0 over Stjernen i eliteseriekampen i ishockey. Det første målet kom midtveis i den første perioden, mens 2-0-scoringen kom tidlig i den andre perioden.

  • Antonsen skal operere hjernesvulst

    Artisten Marianne Antonsen har fått påvist en hjernesvulst og skal opereres like over nyttår. Ifølge Se og Hør fikk hun sjokkbeskjeden fra legen to dager før hun giftet seg i sommer. – Jeg kjemper nå mitt livs kamp, sier hun til bladet.