NRK Meny
Normal

- Alarmerende sikkerhetsrapport

Bellona mener ny rapport fra Det internasjonale atomenergibyrået viser mangler ved brannsikkerheten på Haldenreaktoren.

Avfallslageret ved Halden-reaktoren

Etter IAEAs gjennomgang i 2007 er det gjennomført mange brannsikringstiltak. Bellona mener ekspertgruppen som besøkte Haldenreaktoren i forrige uke peker på svakheter ved brannsikkerheten ved Haldenreaktoren.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Miljøorganisasjonen Bellona hevder rapporten fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) viser mangler ved brannsikkerheten på atomreaktoren i Halden.

- Det er alarmerende at IFE så til de grader ser bort ifra resultatene av en tilsvarende kontroll i 2007. Rapporten som nå foreligger viser tydelig at IFE ikke tar brannsikkerheten alvorlig, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona til nrk.no.

Bellona mener den ferske rapporten viser at IAEA ikke er tilfreds med hvordan IFE har løst brannsikkerhetsspørsmålene.

Fra rapporten (se faksimile under) heter det at gjennomgangen IAEA gjorde den 5.-10. september i år viser at det ut ifra en sikkerhetsvurdering er nødvendig med flere forbedringer på brannsikkerhetsområdet.

- Jeg synes det er skuffende at ikke IFE tar dette mer på alvor, sier Bøhmer.

IAEA rapport Halden 2010
Foto: Faksimile rapport IAEA

Les IAEAs rapport her

Atle Valseth, sikkerhetssjef ved Halden-reaktoren

- IAEA gir IFE kreditt fordi vi har fulgt den prosessen vi har gjort, men IAEA sier også at det kan gjøres forbedringer og det akter vi å følge opp, sier Atle Valseth.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

- Uenig i Bellonas tolkning

Atle Valseth, som er sikkerhetssjef ved Institutt for Energiteknikk (IFE), mener Bellonas tolkning av 2010-rapporten fra Det internasjonale atomenergibyrået ikke stemmer med den virkeligheten IFE selv opplever.

- Når det gjelder konkret dette med brannsikkerhet er jeg ikke enig i Bellonas virkelighetsbeskrivelse. Det IAEA nå gjør er å berømme IFE for at vi har fulgt den prosessen vi har gjort, sier Valseth til nrk.no.

Han forteller at etter IAEAs gjennomgang i 2007 ble det gjennomført mange brannsikringstiltak.

- Tiltakene som er gjennomført ble anbefalt av Norsk Brannvernforening og tiltakene ble godkjent av lokale myndigheter og akseptert av Statens strålevern, sier han.

Les også:

Halden-reaktoren

Bellona tolker det slik at IAEA i sin rapport skriver at IFE ikke har hatt nok fokus på sikkerhetsarbeidet.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Vil videreutvikle brannsikkerheten

Men etter inspeksjonen i høst anbefaler ekspertgruppen fra IAEA i sin rapport IFE å forbedre brannsikkerheten ved Halden-anlegget ytterligere.

Det som det settes en finger på er hvordan IFE har plassert brannslukningsutstyr og hvor mange slike enheter som er utplassert, og det skrives i rapporten at man ikke har nådd helt fram med tiltakene.

- Gruppen har kommet til en annen slutning, når det gjelder plassering av brannsikkerhetsutstyr og hvor mye slikt utstyr vi skal ha, enn det blant annet Norsk Brannvernforening gjorde, da de bisto oss etter at 2007-rapporten fra IAEA forelå, sier Atle Valseth.

Med bakgrunn i IAEAs besøk i september 2010, vil IFE nå sette i gang en ny gjennomgang for ytterligere å forbedre sikkerheten.

Atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona

- Jeg finner det sterkt beklagelig og alarmerende at ikke IFE har fulgt opp de anbefalingene de fikk i 2007, sier Nils Bøhmer i Bellona.

Foto: NRK

- Virker ikke som de tar sikkerhet på alvor

Men Bellona er ikke beroliget over det de leser i IAEAs rapport, verken når det gjelder brannsikkerhet eller oppfølging av sikkerhetstiltak ved atomreaktoren i Halden.

- Dette er et gammelt anlegg, og det er særs viktig at IFE følger de kravene de blir pålagt av IAEA, sier Bøhmer.

IAEA anbefaler også at det opprettes to nye funksjoner ved IFE i Halden, knyttet til dokumentasjon av sikkerhetsarbeidet og for koordinering av sikkerhetsvurderinger ved eksperimenter.

- Det tyder jo på at man her ikke har håndtert dette godt nok, når IAEA nå konkret peker på at man må sette inn økte ressurser, og at IFE ikke kan ha hatt tilstrekkelige ressurser til å dokumentere sikkerhetsarbeidet, sier Nils Bøhmer.

Les også:

Lover å følge opp

IFEs sikkerhetssjef, Atle Valseth, sier IFE vil følge opp IAEAs anbefalinger om utvidelse av sikkerhetssektoren.

Han understreker at IFE har hatt stor nytte av både gjennomgangen i juni 2007 og september 2010.

Valseth mener tiltakene det pekes på fra Det internasjonale atomenergibyrået knyttet til sikekrhetsarbeidet allerede er ivaretatt av de ulike avdelingene på Haldenreaktoren, men at man vil følge anbefalingene fra IAEA.

- Det er ikke noen tvil om at vi har den dokumentasjonen vi skal ha - det sier IAEA. Det er ikke noen tvil om at vi gjør de sikkerhetsvurderingene vi skal gjøre- det sier IAEA. Men de sier at vi kan bli bedre og mer effektive, ved å opprette to koordinatorstillinger, og det akter vi å gjøre, sier Valseth til nrk.no.

Se historiske bilder fra Haldenreaktoren

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ruset mann tatt med narkotika

    Politiet har anholdt en ruset mann i 40-årene etter melding om innbrudd i en bolig i Fredrikstad. Mannen var i besittelse av flere narkotiske tabletter og er kjørt til arrest. Mannen skal ikke ha vært inne i boligen det ble meldt om innbrudd i, og det er ikke skader på bygningen.

  • Tatt i 178 km/t i 90-sone

    Politiet har anmeldt og beslaglagt førerkortet til en sjåfør i 40-årene ved Hærland i Eidsberg. Politiet gjennomførte en snittmåling på E18 og føreren ble målt til 178 km/t i en 90-sone.