NRK Meny
Normal

IAEA fornøyd med Haldenreaktoren

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sier i en foreløpig rapport at det ikke er forhold ved atomreaktoren i Halden som tilsier at den ikke skal kunne drives videre.

Institutt for Atomenergi - IFE sendte i april 2006 en ny søknad om konsesjon for anleggene på Kjeller og i Halden (bildet) for nye 10 år frem til 2019. Det er i forbindelse med konsesjonssøknaden at IAEA og Statens Strålevern gjennomfører sine kontroller.

Foto: Rainer Prang / NRK

Statens Strålevern har invitert IAEA til å gjennomføre en sikkerhetsvurdering av Haldenrektoren i forbindelse med konsesjonssøknaden.

IAEA gjennomført kontrollen i løpet av de to siste ukene av juni i år, og i den foreløpige rapporten fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) heter det at det ikke er forhold ved Haldenreaktoren, som tilsier at den ikke skal kunne drives videre.

 Rapporten peker ellers på at det kan gjøres noe omstrukturering knyttet til rektoren og at brannforhold bør vurderes. 

Institutt for energiteknikk, IFE Halden

Haldenreaktoren fyller 50 år i 2008 og er allerede en av verdens eldste forskingsreaktorer.

Foto: Rainer Prang / NRK

Strålevernet vurderer etter sommeren

IAEA har også tidligere gjennomført sikkerhetsvurderinger ved Haldenreaktoren. 

Byråets rapport er en uavhengig vurdering av Haldenreaktoren i tillegg til den rapporten Statens Strålevern selv utarbeider.

- Vi venter at Statens Stråevern vil legge frem sin rapport rett etter sommerferien, sier sikkerhetssjef ved Haldenreaktoren, Atle Valseth, til NRK.

Konsesjon for nye 10 år

Institutt for Atomenergi (IFE) ble i 1948 etablert som en sivil spin-off fra Forsvarets forskningsinstitutt med Gunnar Randers som direktør frem til 1970. 

IFE driver to forskningsreaktorer. JEEP II-reaktoren på Kjeller brukes til grunnforsking i fysikk og produksjon av legemidler, mens Haldenreaktoren brukes til forskning på materialteknologi og kjernebrenselsikkerhet.

Det har vært en rekke diskusjoner om sikkerheten rundt de to reaktorene, og også nødvendigheten av at Norge engasjerer seg i slikt forskningsarbeide gjennom årene.

Konsesjonsperioden for eierskap og drift av rektorene på Kjeller og i Halden utløper den 31. desember 2008. 

Instituttet har ca. 520 ansatte, hvorav 230 i Halden og 280 på Kjeller.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se 22:55-nyhetene her

    Renée Nilsen gir deg nyhetene fra Østfold klokka 22:55.
  • Ny type kunstgress i Råde

    Råde idrettslag skal legge en helt ny type kunstgress på den nye banen i Råde idrettspark. Det nye kunstgresset inneholder sand og ikke gummigranulat. Klubben håper å bli en foregangsklubb, sier prosjektleder Ole-Petter Westheim. Gresset skal være ferdig til sommerferien.