Hopp til innhold

Høyre vil straffe forurensende bilister

Det skal svi å kjøre miljøfiendtlige biler og tungtransport gjennom bomringen i Oslo. Det foreslår Høyre, som ønsker høyere priser for høye utslipp.

Kø på E18 ved Skøyen

AVGIFT FOR TUNGTRANSPORTEN: Oslo Høyre vil ha rushtidsavgift i bomringen for tungtransport. Andre biler med høye utslipp skal ikke ha rushtidsavgift, men en egen miljøavgift.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Oslo Høyre vil ha rushtidsavgift for tungtransporten i hovedstaden. Dette er to av mange miljøforslag i partiets utkast til kommunevalgprogram. Forslaget går nå ut til høring.

Målet er å få lastebiler til å kjøre utenom rushtiden fordi de forurenser ekstra mye når de stamper i kø. I tillegg vil partiet få ned gjennomgangstrafikken av store kjøretøy gjennom Oslo.

Samtidig ønsker lokallaget å straffe eiere av biler med høye utslipp ved at disse må betale økt bompengeavgift. Ikke bare i rushtiden, men døgnet rundt.

Høyres Øystein Sundelin

Øystein Sundelin (H) innrømmer at de ikke har klart for seg hvordan differensieringen skal gjøres i praksis.

Foto: Rune Jensen / NRK

– Det er et forsøk på å få de mest miljøfiendtlige bilene til å betale noe mer, og de mer miljøvennlige noe mindre, sier leder for programkomitéen i Oslo Høyre, Øystein Sundelin.

– Ny æra i miljøpolitikken

I tillegg til disse to forslagene vil partiet bygge ut kollektivtrafikken ytterligere, få flere til å sykle og gå, gjøre hus mer energieffektive, få folk til å kildesortere mer og altså straffe forurensende kjøretøy.

Partiets utkast til kommunevalgprogram innvarsler en ny æra i miljøpolitikken, mener Sundelin.

– Det har vokst fram en ny generasjon Høyre-politikere som gjør at vi har begynt å ta miljø på større alvor. Vi har nok hatt en historie der vi har fulgt industrien og næringslivets premisser i for stor grad.

– Kjører ikke for moroskyld

Men forslaget om rushtidsavgift for tungtransporten møter massiv motstand fra Norsk Lastebileierforbund (NLF).

– Jeg er veldig overrasket over dette forslaget. Vi er nødt til å levere varer når kundene ber oss om det. Vi kjører ikke for moro skyld. Vi kjører for eksempel matvarer og søppel til bestemte oppdragstider, sier fylkesleder Harry Nilsen i NLF.

Inger Elisabeth Sagedal

Inger Elisabeth Sagedal i NAF er skeptisk til forslaget om høyere bompengepriser for personbiler med høyest utslipp.

Foto: Erik Norrud / NAF

Dessuten mener forbundet at det blir vanskelig å overholde hviletidsbestemmelsene.

– Vi er pålagt å hvile til bestemte tider. Hvis vi i tillegg må unngå å kjøre i rushtiden, blir det vanskelig å få til en effektiv arbeidsdag.

NAF er skeptisk

NAF støtter rushtidsavgift for tungtransport, men er skeptisk til forslaget om høyere bompengepriser for personbiler med høyest utslipp.

– Vi kan ikke se at denne differensieringen er praktisk gjennomførbar, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Hun understreker at NAF er positive til at nullutslippsbiler passerer bomringen gratis.

– Elbilene bør fortsatt få kjøre gratis, og kanskje kan man gjøre noe for hybridbilene, men ellers blir det vanskelig å skille de ulike bilene. Dessuten kan det ha svært negative sosiale følger. I ikke alle har råd til en tipp topp moderne bil med lave utslipp.

Vet ikke hvem som skal straffes

Høyres Øystein Sundelin innrømmer at partiet ikke har klart for seg hvordan differensieringen skal gjøres.

Det er for eksempel et velkjent dilemma at NO2-utslipp fra dieselbiler forurenser mest lokalt, mens CO2 fra bensinbiler er mest skadelig for det globale miljøet.

– Dette er det nok av fagmiljøer som kan gi oss svar på. Og bilfabrikantene vet hva bilene deres slipper ut. Bilens utslipp kan knyttes opp til bompengebrikken, slik at regningen bestemmes ut ifra hva slags bil du har, foreslår Sundelin.

Utkastet til kommunevalgprogram blir nå sendt på høring rundt i lokallagene.