Hopp til innhold

Slik vil Viken redde Fornebubanen

Nabofylket vil være med og spleise på Majorstua stasjon i Oslo. Viken tar ikke stilling til de andre kravene fra Oslo Ap, men sier klart ja til å gå videre med Fornebubanen.

Byggegropen til Fornebubanen

Usikkerheten rundt Fornebubanen har vært stor etter at den siste milliardsprekken ble kjent.

Foto: Artur do Carmo / NRK

Viken retter en innstendig bønn til Oslo om å redde Fornebubanen. Oslo må si ja til å fortsette selv om uenigheten om hvem som skal betale ikke er løst.

Det går fram av et åpent brev fra Viken fylke til Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Her svarer fylket på Oslo Aps krav for ikke å skrote Fornebubanen.

Brevet er skrevet under av fylkesrådene Edvin Søvik (Ap) og Ola Skinnes (Sp) og Høyres gruppeleder Anette Solli. De representerer et klart flertall i fylkestinget.

Forhandlingsutvalget-Viken

SVARER PÅ KRAV: Olav Skinnes (Sp), Edvin Søvik (Ap) og Anette Solli (H) ber Oslo om ikke å skrinlegge Fornebubanen.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Majorstua stasjon

Her sier Viken-toppene at de er villige til å bruke av sin andel av bompengene til å oppgradere Majorstua stasjon.

Det er på Majorstua Fornebubanen skal kobles til det øvrige T-banenettet. En ombygging av stasjonen er nødvendig for at også T-banene øst i Oslo skal få flere avganger når banen til Fornebu er på plass.

Edvin Søvik sier at en slik løsning allerede er avtalt, men at det nye er at Viken vil komme med pengene tidligere.

– Vi vil få på plass Majorstua stasjon raskere enn det som ligger i handlingsprogrammet, for der ligger det ikke inne, sier han.

Handlingsprogrammet er planen for hva bompengene skal brukes til i første fireårsperiode.

Ikke mulig å lande nå

Viken er imidlertid ikke rede til å ta stilling til kravene fra Oslo Ap om at Viken må ta et større ansvar for kostnader og risiko.

For å hindre at arbeidet stopper opp, mener Viken at både fylkestinget og Oslo bystyre må gjøre nødvendige vedtak før sommeren.

– Vi håper Oslo byråd vil gjøre det samme, heter det i brevet.

Fylket er innstilt på videre dialog, men sier at det er umulig å lande dette før sommeren.

– Dette er praksis ikke mulig, gitt prosjektets størrelse og kompleksitet, ifølge Viken.

Stor usikkerhet

Usikkerheten rundt banen har vært stor etter at den siste milliardsprekken ble kjent i april. Prisen på åtte kilometer T-bane mellom Majorstua og Fornebu er oppe i 26,4 milliarder kroner.

Forvirringen ble ikke mindre etter gruppemøtet i Oslo Arbeiderparti mandag. Der sa partiet nei banen med mindre andre enn Oslo-folk får en større del av byrden ved utbyggingen.

Frykten er at banen sette andre viktige kollektivprosjekter til side i lang tid framover.

– Vi kan ikke støtte bygging av Fornebubanen uten at en rekke krav innfris. Oslo bærer for mye av det økonomiske ansvaret, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

raymond Johansen og Andreas Halse

STILLER KRAV: Aps byrådsleder Raymond Johansen og Andreas Halse.

Foto: Annika Byrde / NTB

Han vil velte mer av kostnadene over på Viken fylke. I praksis betyr det at Viken må betale mer av banen med sin andel av inntektene fra Oslos bomstasjoner. Det vil i så fall gå bekostning av andre kollektivtiltak i Oslos nabokommuner.

Her er Oslo Arbeiderpartis seks krav:

  • Viken må ta en klart større eierandel av Fornebubanen. Det betyr at mer av Vikens bompengeandel må brukes på banen.
  • Utbyggere må bidra mer. Grunneierbidraget må opp.
  • Grunneierbidrag fra Fornebu må også brukes i Oslo.
  • Viken må ta et større ansvar for framtidige kostnadsøkninger.
  • Bærum må tillate mer boligbygging på Fornebu for å skaffe mer penger fra utbyggere og øke passasjergrunnlaget for banen.
  • Majorstua stasjon må bygges om innenfor Oslopakke 3 for å sikre flere avganger på T-banen også i Groruddalen.
Byggegropa på Fornebu Fornebubanen

MILLIARDSLUK: 3 milliarder kroner er allerede brukt på Fornebubanen.

Foto: Olav Juven

Mer bompenger

Politikerne i Viken oppfattet dette som et forsøk på omkamp om Oslopakke 3-forliket som Oslo og Viken inngikk for en måned siden.

Det var her partene ble enige om å skru opp bompengetakstene med 40 prosent i snitt. Det Mye av økningen går til å betale for nettopp Fornebubanen.

– Det er krevende at Oslo Arbeiderparti nå kommer med nye krav til en avtale de har vært med på å fremforhandle, sa fylkesråd for finans, Edvin Søvik (Ap).

Les også: Bilister kan spare tusener på at Fornebubanen blir skrinlagt

Bomstasjon Skøyen
Bomstasjon Skøyen