Torsk hadde ølboks i magen

Fisker fant sammenpresset ølboks i magesekken på en radmager torsk. – Dette viser hvilke følger vår forsøpling av naturen får, mener Naturvernforbundet.

Torsk med ølboks i magen

ØLBOKS I MAGEN: – Torsken var svært utmattet og halvdød, så egentlig er det bra den beit på kroken og fikk en rask død, forteller fiskeren Jan Ole Bjørnholt.

Foto: Arnodd Håpnes

Fisken ble i slutten av april fanget ved Sandvika i Bærum i Akershus.

Torsken var 80 centimeter og veide knapt tre kilo.

Jan Ole Bjørnholt

HALVDØD TORSK PÅ KROKEN: Hobbyfisker Jan Ole Bjørnholt fikk den halvdøde torsken på kroken like ved Sandvika.

Foto: Dang Trinh / NRK

– En fisk på den størrelsen burde veid minst seks kilo.

– Det er mye flott fisk i Oslofjorden, men den var svært utmattet og halvdød. Så egentlig er det bra den beit på kroken, og dermed fikk en rask død, forteller fiskeren Jan Ole Bjørnholt til NRK.

Da magen ble sprettet opp fikk de forklaringen.

– En sammenpresset øllboks fylte hele magesekken. Det betyr trolig at den har sultet ihjel. Det er veldig trist å se at vår forsøpling kan føre til sånt, sier Bjørneholt.

– Har du opplevd lignende tidligere?

– Ja, dessverre. En gang fant jeg en plastkork i magen på en torsk. En annen gang fant jeg en plastpose på vei ut igjen av fisken.

Artikkelen fortsetter under videoen

Mann på fisketur fisket en torsk som hadde slukt en ølboks

SE VIDEO: Jan Ole Bjørnholt forteller om da han fikk den slappe torsken på kroken.

Søppel forveksles med mat

For fire år siden gav daværende Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning ut rapporten ”Kunnskap om marint søppel i Norge”.

Den beskriver de miljøkonsekvenser som er forbundet med marin forsøpling og omfanget av miljøproblemet i norske farvann. Det er påvist store mengder søppel langs norskekysten og på Svalbard.

– Jeg er selv en del i Oslofjorden og fisker. Over alt ligger fiskesnører, plastrester, ødelagte garn, ølbokser, rester av engangsgriller og annet svineri som dyr og fugler lett kan få rundt halsen eller få i seg, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet

Det er begrenset kunnskap om den nøyaktige mengden søppel som befinner seg i norske havområder, men det er liten tvil om at omfanget av marin forsøpling øker.

Særlig er avfall av plast et miljøproblem. Plast har lang nedbrytningstid og kan bli værende i miljøet i hundrevis av år.

– Denne torsken med en dødelig ølboks i magen illustrerer bare ett, stygt eksempel. Fordi plast brytes ned til ørsmå biter som blir fanget opp av plankton, siden spist av fisk og til slutt kan havne på matbordet, sier Håpenes.

Ifølge han er problemet med disse små plastbitene er at de er utrolig vanskelig å rydde opp.

Mali Hole Skogen

KLAR FOR Å RYDDE: Mali Hole Skogen i Strandryddedagen mener alle som rydder søppel lokalt, samtidig bidrar til å redusere et hurtigvoksende globalt miljøproblem.

Foto: Melanie Chamorel

– Sjøfugl, fisk og hval kan tro plast er mat, og bli skadet når de spiser den.

Rydder norske strender

Den 10. mai er det igjen klart for å rydde norske strender. Strandryddedagen er et miljøprosjekt i regi av Hold Norge rent. Målet er å rydde den norske kyst for søppel, og å bidra til økt dokumentasjon av marin forsøpling.

På strandryddedagen i fjor ble 300 kilometer strender i Norge ryddet. Over 10 000 frivillige fjernet 116 tonn plast og søppel fra norske strender.

– Vår mål er et søppelfritt Norge, jo flere som bidrar ved å rydde sin lokale strand, jo renere og mer trivelig blir Norge, sier kampanjeleder Mali Hole Skogen i Strandryddedagen.

Hun mener alle som rydder søppel lokalt, samtidig bidrar til å redusere et hurtigvoksende globalt miljøproblem.

– Her kan alle bidra. Jeg er kjempefornøyd med at interessen for å delta i ryddeaksjoner har tatt av, og er overbevist om at vi setter ny rydderekord i år.