To millioner pr. meter - her går første salve

I dag gikk første symbolske dynamittsalve på Fornebubanen. Det skjedde 22 år etter at flyplassen ble lagt ned.

Lan Marie Berg (MDG) satte i gang utsprengningen av byggegropa ved Fornebu stasjon

Lan Marie Berg (MDG) satte i gang utsprengningen av byggegropa ved Fornebu stasjon

Det vil ta ytterligere sju år før banen er i drift. Prisen er 17,7 milliarder kroner for drøyt åtte kilometer T-bane.

Åpningen skjer etter planen i 2027.

Da har det gått nesten tretti år siden siste fly tok av fra Fornebu i 1998. Siden den gang har tusener av nye arbeidstakere og beboere inntatt det gamle flyplassområdet.

Berg-og-dal-bane

Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) sier at veien fram til i dag har vært en berg-og-dal-bane.

– Det har vært krevende. Men vi har vært optimister hele tiden. Vi har hele tiden visst at klokskapen måtte seire. En baneløsning er det mest bærekraftige transportsystemet vi kan tenke oss, sier Hammer Krog.

– Nyttig for samfunnet

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) trykket på knappen for dagens symbolske sprengning. Hun sier at dette er en stor dag for Oslo og Viken.

Lan Marie Berg trykker på knappen på Fornebubanen

VARSKO HER: Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Berg fikk det ærefulle oppdraget.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi får en stor oppgradering av kollektivsystemet vårt. Vi ønsker jo å bygge området slik at færrest mulig trenger å kjøre bil og at flest mulig kan reise kollektivt, sykle eller gå.

Hun forsvarer den høye prisen.

– De T-baneprosjektene vi har i Oslo er veldig samfunnsøkonomisk nyttige nettopp fordi vi er så mange som bor her, sier Lan Marie Berg.

Svevebane

De som bor og jobber på Fornebu er i dag prisgitt tidvis overfylte busser hvis de skal reise kollektivt. Det hele tiden vært forutsatt at det bare er en midlertidig løsning.

Aller første idé om forstadsbane til Fornebu ble lansert i 1919, tjue år før flyplassen åpnet.

De første årene etter at flyplassen stengte var planen å lage en føreløs automatbane. Den ble skrinlagt i 2007.

I 2011 tok Ruter prinsippavgjørelsen om å bygge en moderne T-bane til Fornebu. Siden har forsinkelsene og kostnadsøkningene fulgt tett i tett.

Usikkert til det siste

Helt til det siste har det vært usikkert om staten ville ta halve regninga, slik den lenge har lovet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) holdt nemlig pengene tilbake inntil striden rundt E18 var løst.

Først fredag for en uke siden ble avtalen som sikrer 8,1 milliarder kroner fra staten signert av Hareide og lokale myndigheter.

For å unngå ytterligere forsinkelser, hadde Fornebubanen da tatt sjansen på å inngå kontrakter med entreprenører og starte forberedende arbeider.

POUUHPzXwKQ

VEL FORLIKTE: De har kranglet om både E18 og Fornebubanen, men i dag var alle glade. Fra venstre Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H), byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap), miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Optimalt og genialt

Dermed kunne utsprengningen av byggegropa til det som skal bli endestasjonen på Fornebubanen starte.

– Det å få en baneløsning her er optimalt og genialt, vil jeg si. For å få til det har virkelig lokale og regionale myndigheter stilt opp. Da må også staten stille opp, sier Knut Arild Hareide i dag.

I 2013 sto han i spissen for det første felles borgerlige valgløftet, som nettopp var å ta halve regninga for Fornebubanen. Da anslo han at banen kunne stå ferdig i 2018.

I sin tale på dagens markering innrømmet samferdselsministeren at den optimistiske, men ikke spesielt treffsikre spådommen har forfulgt ham siden.

Fornebu stasjon interiør

FORNEBU STASJON: Grunnarbeidene på endestasjonen Fornebu stasjon startet i dag.

Foto: Zaha Hadid Architects og A-Lab / Nightnurse Images

.