Hopp til innhold

Fornebubanen en milliard dyrere enn antatt

Prislappen for åtte kilometer T-bane blir på 13,8 milliarder kroner. De reisende kan ta banen høsten 2025.

Arkitektskisse Fornebubanen

FORNEBU SENTER: Slik blir endestasjonen på Fornebu seende ut, ifølge ett av bidragene til Fornebubanens arkitektkonkurranse om stasjonene på banen.

Illustrasjon: Fornebubanen

Det forrige kostnadsanslaget for banen var 11,65 milliarder kroner. Det er imidlertid fire år gammelt og har vært ansett som ganske usikkert.

Det nye anslaget er om lag én milliard kroner dyrere enn det gamle når vi også tar høyde for inflasjon.

– Beløpet er omtrent det samme som tidligere anslått, justert for prisstigning. I tillegg kommer en noe utvidet baseløsning ytterst på Fornebu. Det skriver Fornebubanen, etaten som er et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, i en pressemelding.

Fornebubanen

NYE STASJONER: Her kommer de nye stasjonen på Fornebubanen.

Foto: Fornebubanen

Følger planen

– Dette er en ny stor milepæl for Fornebubanen, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

– Jeg er veldig glad for at vi følger planen som er lagt for byggestart og realisering, sier hun.

Skøyen stasjon interiørt arkitektskisse

SKØYEN STASJON: Skøyen blir et enda mer sentralt kollektivknutepunkt enn i dag når Fornebubanen kommer. Skisse fra arkitektkonkurransen om stasjonene.

Illustrasjon: Fornebubanen

Fire år forsinket

Med åpningsdato en gang høsten 2025 bekrefter Fornebuetaten formelt det folk i systemet har antydet over NRK de siste par årene. De forberedende arbeidene begynner i 2019, og det legges opp til full byggestart i 2020.

Opprinnelig skulle banen stå ferdig i 2021.

Uklarhet om finansiering, en komplisert planlegging med mange offentlige instanser involvert og diskusjon om hvem som skal eie banen og stå for utbyggingen, har skapt forsinkelsene.

Betydelig løft

– Jeg er glad for at prosjektet er kommet ett skritt videre mot byggestart, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

– Dette er et stort og viktig kollektivprosjekt, som vil være et betydelig løft for utviklingen av Fornebu og Oslo-regionen, sier hun.

Overfylte busser

20 år etter at flyplassen ble lagt ned, er det fortsatt overfylte busser som stamper i kø for å frakter kollektivpassasjerer til og fra Fornebu.

Hvordan tusenvis av beboere og arbeidstakere skulle sikres et fullverdig, moderne kollektivtilbud har vært diskutert like lenge.

Planen var lenge å bygge en svevebane, en førerløs automatbane, men denne ble skrinlagt i 2007.

I 2011 tok Ruter prinsippavgjørelsen om å bygge metro. Men beboere og arbeidstakere på Fornebu må altså fortsatt smøre seg med tålmodighet i sju år. I beste fall.

Kan bli utsettelse

– Byggekostnader og byggetid kan komme til å bli justert når prosjektet gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, heter det i pressemeldinger.