Tiltalt for grov hvitvasking av koronapenger

En 36 år gammel mann fra Sandefjord er tiltalt for grov hvitvasking i forbindelse med bedrageri av koronastøtte. Mannen har forklart til politiet at han ikke visste hvor pengene kom fra.

Nav-logo

Mannen er tiltalt for tre tilfeller av grov hvitvasking.

Foto: Ørn E. Borgen

– Det er en sak som oppstod i forbindelse med at Nav anmeldte bedrageri av lønnskompensasjonsordning, sier politiadvokat Kristin Ingeborg Rusdal i Oslo politidistrikt.

Personer har urettmessig meldt inn at de har ansatte som er blitt permittert i forbindelse med nedstengingen under korona. Deretter har de søkt Nav om kompensasjon.

Saken der en 36-åring nå er tiltalt, er en gren av en hovedsak som nå pågår i Oslo tingrett.

En 35-år gammel Oslo-mann skal urettmessig ha søkt om ca. 17 millioner kroner i koronastøtte.

Det er et av de største koronabedrageriene som er avdekket til nå.

Mange saker springer ut av denne etterforskningen.

Tiltalt for grov hvitvasking

Kristin Ingeborg Rusdal

Kristin Ingeborg Rusdal er politiadvokat ved Oslo politidistrikt.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

– I forbindelse med etterforskningen av det, har man fulgt pengesporene, hvor pengene har blitt av, sier Rusdal.

36-åringen er tiltalt for grov hvitvasking. Tiltalen omfatter tre tilfeller på til sammen 2.110.000 kr, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge tiltalen skal 1.310.000 kroner av beløpet ha kommet fra lønnskompensasjonsordningen i perioden mars til juli 2020.

Resten av det hvitvaskede beløpet skal ifølge politiet være utbytte av straffbare handlinger.

Erkjenner straffskyld

36-åringen har erkjent forholdene i det alt vesentlige.

Advokat Thomas Klevenberg

Advokat Thomas Klevenberg forsvarer 36-åringen som er tiltalt for hvitvasking.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Han var ikke klar over at handlingene var ulovlige på det tidspunkt han gjennomførte disse, sier forsvareren hans Thomas Klevenberg.

– Han ser frem til å få gjennomført saken og komme seg videre i livet.

Del av et hvitvaskingsnettverk

Politiet mener mannen har vært en del av et hvitvaskingsnettverk som raskt overførte pengene videre etter utbetaling fra Nav.

– Vi vet at han har hatt kontakt med andre personer i etterforskningen. Han har bistått disse personene med å skjule utbytte av handlingene, sier Rusdal.

Saken er etterforsket av seksjon for finans- og spesiallovgivning i Oslo politidistrikt.

Politiet ser svært alvorlig på utnyttelse og hvitvasking av stønadsordningene som skal hjelpe de som har blitt direkte rammet av pandemien.

Saken er berammet i Vestfold tingrett 7. desember 2021.

Etterforsker flere saker

Oslo politidistrikt og Økokrim etterforsker flere liknende koronabedragerier.

Flere personer er allerede dømt eller siktet for bedragerier eller hvitvasking av utbytte. Politiet sier sakene har høy prioritet.