SV vil ha eksamensfri skole i Akershus

Eksamen er gammeldags og virkelighetsfjernt, mener SV. Nå vil partiet ha en forsøksordning i videregående skole der eksamen byttes ut med en helårs mappevurdering.

Elever på Eidsvoll videregående skole

Førsteårselevene på Eidsvoll videregående skole sier ja takk til å SVs forslag om å prøve eksamensfri skolegang.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

Valglogo

Sosialistisk Venstreparti foreslår å starte en forsøksordning med alternativ til eksamen på videregående skoler i Akershus.

Helga Hustveit

UTDATERT: Helga Hustveit i SV mener at eksamensordningen er moden for utskiftning og ikke gir et godt bilde av elevenes kunnskap.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

Partiet vil bytte ut eksamen med en såkalt mappevurdering.

Skoleeksamen er noe vi har arvet fra middelalderen, hele samfunnet har forandret seg ellers.

Det er andre kunnskaper som er viktigere i dagens samfunn, sier Helga Hustveit i SV.

Hun er ungdomspolitiker og partiets 2.-kandidat på fylkestinglista i Akershus.

– Nå handler det om kreativitet, om å kunne bruke kilder, og det handler om samarbeid.

Ønsker seg alternativ vurdering

Sanne Høgbakken

ENIG: Førsteårselev Sanne Høgbakken vil gjerne bli vurdert gjennom hele året gjennom tester, video- og lydopptak i stedet for å ha eksamen.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

Skole uten eksamen er noe elevene på Eidsvoll videregående skole i Akershus godt kunne ha tenkt seg.

– Det er mye press og stress rundt eksamen. De kan jo heller sette karakterer på oss gjennom hele året, sier førsteårselev Sanne Høgbakken.

Vi har ganske mange prøver og andre ting gjennom året som de kan vurdere oss på, så hvorfor skal de vurdere oss på én karakter på én dag, spør hun.

– Eksamen er som lotto

Elevenes ønske om å bli målt gjennom hele året er i tråd med hvordan SV ser for seg et nytt vurderingssystem.

Partiet vil bytte ut eksamen med såkalte mappevurderinger der elevenes arbeider, både skriftlig og muntlig, samles gjennom året. Mappen vurderes så til slutt av en ekstern sensor.

I dag spiller vi lotto med elevenes framtid. Elevene kommer opp i et tilfeldig fag, for så å sitte fem timer i en svett gymsal.

Man kan være heldig eller uheldig, uavhengig av om man har jobbet hele året ellers. Vi vil heller ha et system som virkelig viser hva man kan, sier Hustveit.

Støtter eksamensfrie forsøk

Ifølge Elevorganisasjonen finnes det ikke noen dokumentasjon på at eksamen er den beste formen for sluttvurdering.

Kristoffer Hansen

STØTTER FORSLAG: Leder i elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen, håper en forsøksordning vil innebære at elevene får være med på å bestemme hva slags vurderinger en helårsmappe skal bestå av.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

Leder Kristoffer Hansen mener derfor at det er feil at skolen automatisk skal fortsette med eksamenssystemet.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra skoler og elever som har vært med på forsøk med mappevurderinger før, sier Hansen.

– Dessverre har det ikke blitt skikkelig systematisert, så vi støtter forslaget om en eksamensfri forsøksordning i Akershus som kan videreutvikles til å bli et helt nytt vurderingssystem.

Urealistisk forslag

SVs forslag vinner imidlertid ikke gehør i den politiske ledelsen i Akershus fylkeskommune.

Arne-Rune Gjelsvik

NEGATIV: Leder i hovedutvalget for utdanning, Arne-Rune Gjelsvik fra Frp, er lei av forsøk i skolen og mener dessuten at en mappevurdering vil føre til betydelig merarbeid for lærere og sensorer.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

Leder i hovedutvalget for utdanning, Arne-Rune Gjelsvik fra Fremskrittspartiet, avviser blankt en eksamensfri forsøksordning.

Nå er vi lei av forsøksprosjekter i skolen, vi skal vel ikke bruke norsk skole til enda flere laboratorieforsøk på elevene, sier Gjelsvik.

– Eksamen er viktig, det er viktig å bli målt, som arbeidsgiver vil jeg gjerne vite hva slags nivå min nye ansatte har.

Da trenger jeg et godt grunnlag som gjør at jeg kan sammenlikne med andre skoler og andre land.