Søppelskandalen i Oslo: Ledelsen hadde fullmakt til å bryte loven

I flere år har ansatte varslet om at Energigjenvinningsetaten har handlet varer og tjenester for flere millioner kroner ulovlig.

 Søppeletat i anbudstrøbbel

GRØNT LYS: Direktøren i Energigjenvinningsetaten hadde fullmakt til å godkjenne «ulovlige direkte anskaffelser» til over 1,6 millioner kroner viser en oversikt fra 2016. Daværende direktør i etaten var Per Kristiansen (øverst). Nåværende direktør Hans Petter Karlsen er nederst.

Grafikk: CHRISTOPHER I. SANDØY / NRK

Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune er i hardt vær etter avsløringer om ulovlig overtid, lønnsrot og et garderobebygg som aldri så dagens lys.

Nå viser dokumenter NRK har kopi av at etatens ledelse både har kjent til en omfattende ulovlig innkjøpspraksis og satt den i system.

Etaten er pålagt å følge lov om offentlige anskaffelser. Loven skal hindre korrupsjon og sørge for at det offentlige bruker pengene så effektivt som mulig (se mer info i faktaboks).

– Uten konkurranse risikerer man å betale mer enn nødvendig for varer og tjenester, sier Marianne Dragsten, advokat og ekspert på offentlige anskaffelser.

Flere kunne handle ulovlig

NRK har en kopi av etatens oversikt fra 2016 over hvem som har hatt fullmakt til å godkjenne innkjøp av ulik størrelse. Oversikten har en egen kategori for lovbrudd.

Under overskriften «Ulovlige direkte anskaffelser» presiseres det at etatens direktør kan godkjenne ulovlige innkjøp i alle størrelser.

Også flere ansatte under direktøren kunne gjøre ulovlige innkjøp, ifølge oversikten.

Fullmaktsmatrise i Energigjenvinningsetaten

FULLMAKT: Oversikten over hvem som hadde fullmakt til å gjøre ulovlige direkte anskaffelser er fra september 2016.

Foto: Faksimile

«Klønete»

Konstituert direktør i EGE, Hans Petter Karlsen, svarer skriftlig på spørsmål fra NRK.

– Dette er selvsagt ikke greit. Etter hva jeg har fått opplyst var denne oversikten «så klønete» formulert at den kunne gi inntrykk av en aksept for ulovlige anskaffelser uten at det var intensjonen.

Først i januar 2019 vedtok etaten en ny fullmaktsoversikt uten denne kategorien.

Hans Petter Karlsen, direktør i Energigjenvinningsetaten foran Haraldrud-anlegget

KRITISK: – Dette er selvsagt ikke greit, sier konstituert direktør i Energigjenvinningsetaten, Hans Petter Karlsen.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Hvorfor hadde etaten en egen kategori for lovbrudd?

– Dette var før min tid, så det vet jeg ikke. Siden jeg tiltrådte har mitt fokus vært å gå gjennom rammeavtaler, slik at de og våre prosesser er i tråd med regelverket.

Karlsen overtok direktørstolen 1. februar i år.

Kan du garantere at etaten i dag ikke har avtaler som bryter med loven?

– Jeg er ikke kjent med at vi har noen avtaler i dag som bryter med loven.

– Hvor mye penger er brukt på ulovlige innkjøp de siste årene?

– Dette er forhold tilbake i tid som den eksterne undersøkelsen byrådsavdelingen har bestilt skal besvare. Jeg ser frem til å få et fullstendig faktagrunnlag.

EGE granskes nå av revisorfirmaet PWC. På oppdrag fra Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, som ledes av Lan Marie Berg (MDG), skal de undersøke virksomheten de siste fire årene.

Ansatte varslet i flere år

Advokat Dragsten sier hun aldri tidligere har sett en slik fullmakt til å bryte loven.

Marianne Dragsten

OVERRASKET: – Når det settes inn i en slik oversikt virker det som at man bryter loven rutinemessig, sier advokat Marianne Dragsten om fullmaktsoversikten i Energigjenvinningsetaten.

Foto: Vaar Advokat

– Jeg har aldri sett en slik oversikt. Jeg kjenner til at enkelte unntaksvis velger å gjøre en ulovlig direkte anskaffelse fordi alternativet kan være en dyr driftsstans. Men når det settes inn i en slik oversikt virker det som at man bryter loven rutinemessig, sier hun.

NRK har dokumentasjon på at ansatte helt siden 2015 har varslet om brudd på lov om offentlige anskaffelser.

Ifølge varslene har EGE blant annet handlet direkte fra leverandører uten å gi andre anledning til å komme med tilbud. Videre skal etaten ha fortsatt å bruke innkjøpsavtaler som er utgått, i stedet for å sette dem ut på anbud, slik loven sier.

Dette er noen av varslene:

  • En rammeavtale om konsulenthjelp løp ut for flere år siden. Likevel har etaten fortsatt å handle for flere titalls millioner kroner på den utløpte, og dermed ulovlige, avtalen.
  • I et annet varsel uttrykkes det bekymring for at etaten benytter leverandører som kan være involvert i kriminalitet eller sosial dumping.
  • I ytterligere et varsel kommenteres det: «Ledelsen foretar ingen konkrete handlinger overfor de avdelinger som begår bruddene på innkjøpsregelverket. Informasjon overfor avdelinger virker ikke. Har vært prøvd utallige ganger.»

Vil ikke svare

Per Kristiansen var direktør i EGE fra februar 2016 til Karlsen tok over direktørstolen. I et av de siste ledermøtene under Kristiansen som direktør var ulovlige anskaffelser tema. Ledermøtet fant sted 3. desember 2018.

Per Kristiansen

VIL IKKE SVARE: Per Kristiansen, tidligere direktør i Energigjenvinningsetaten, vil ikke svare på NRKs spørsmål.

Foto: Elin Martinsen / NRK

På dette tidspunktet hadde etaten 13 ulovlige avtaler med leverandører. Disse omfattet alt fra kjøp av arbeidstøy til vedlikehold av søppelanleggene. Det kommer frem i møtedokumentet, som NRK har kopi av.

I samme dokument står det at ulovlige avtaler fremover skal gjennomgås hver måned:

«Liste på ulovlig anskaffelser vil bli presentert månedlig i ledermøtet sammen med den månedlige regnskapsgjennomgang».

NRK har stilt Kristiansen følgende spørsmål:

  • Kjenner du til fullmaktsoversikten fra 2016?
  • Har du noen gang godkjent en ulovlig direkte anskaffelse?
  • Har ansatte i etaten noen gang informert deg om brudd på lov om offentlige anskaffelser?
  • Hvis ja, hva gjorde du med det?

Kristiansen skriver i en sms til NRK: «Det er ikke riktig av meg å besvare spørsmål fra media når saken er til ekstern gransking».

Rapporten fra PWC er ventet i siste halvdel av oktober.