Snart kan du få besøk av oljefyrpatruljen

En egen oljefyrpatrulje fra kommunen skal komme på hjemmebesøk dersom du trenger hjelp til å finne alternativer til den gamle oljefyren din. Målet er å fjerne en stor andel av klimagassutslippene i Oslo.

Oljefyr

MILJØSYNDER: Oljeefyrer er en stor kilde til luftforurensning i Oslo. Gamle oljefyrer nedgravd i hager kan også bety fare for oljelekkasjer.

Foto: Maria Elsness/NRK

I 2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje til oppvarming.

Fortsatt er det 7.500 oljefyrer i Oslo. Ikke bare er de skadelige for klimaet og bylufta, mange av oljetankene har ligget nedgravd i villahager i flere tiår og utgjør en fare for oljelekkasje i grunnen.

Det er her oljefyrpatruljen kommer inn i bildet, sier Venstres Hallstein Bjercke, som står bak forslaget.

– Dette er jo en hjelpepatrulje, dette er folk som skal kunne komme hjem til deg og se på din situasjon i ditt hus, og dermed også gi deg bistand og råd i hvordan du kan bytte til et nytt alternativ, sier han.

– En gammel mann eller en gammel kone i et gammelt hus kan ha vanskelig for å sette seg inn i ny teknologi, og sette seg inn i hva alternativene er. Dette skal kommunen nå hjelpe deg med.

Oljefyr gir store klimautslipp

Onsdag fikk Venstre bystyret med seg på å etablere en slik tjeneste. Patruljen skal jobbe målrettet og oppsøkende ut fra Oslo kommunes oljetankregister.

 Lan Marie Nguyen Berg og Hallstein Bjercke

ENIGE: Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og bystyremedlem Hallstein Bjercke (V) står sammen om å opprette oljefyrpatruljen for å fjerne en stor klimasynder.

Foto: Olav Juven / NRK

– I forrige periode klarte vi å fjerne alle oljefyrtanker i kommunens bygg. Så er vi opptatt av at Staten fjerner alle i sine bygg. Men så må vi også hjelpe privathusholdningene med å fjerne de som ligger nedgravd rundt omkring i byen vår, sier Bjercke.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne gir honnør for det kreative forslaget.

– Oljefyr i bygg står for 20 prosent av klimagassutslippene i Oslo, så det er en ganske stor andel av klimagassutslippene. Nå som vi vedtar klimastrategien til Oslo kommune, så er det klart at dette er en viktig del av arbeidet, sier hun.

Flere klimamål vedtatt

Samtidig med at det var enighet om å opprette oljefyrpatruljen, fikk Ngyen Berg onsdag bystyrets tilslutning til flere svært ambisiøse klimamål for Oslo.

Innen 2030 skal klimagassutslippene ned med 95 prosent, og utslippene skal halveres allerede innen 2020. Samme år trer det nasjonale forbudet mot å varme opp hus med fossilt brensel i kraft.

For å hjelpe til med det arbeidet fins det i tillegg flere ulike støtteordninger.

Oslo kommune klima- og energifond gir tilskudd til bedrifter, borettslag og sameier som vil bytte fra oljefyring til fjernvarme. Statlige Enova gir støtte til enkeltpersoner som vil bli kvitt oljetanken sin, og kommunen kan hjelpe til med å søke.