Hopp til innhold

Sju punkter skal få bukt med seksuell trakassering i politiet: – En kraftfull start

Politidirektør Benedicte Bjørnland tar grep etter avsløringer om «knulletorsdag» og ukultur i politiet. Nå skal sju punkter bedre arbeidshverdagen.

Benedicte Bjørnland

Politidirektør Benedicte Bjørnland tar grep. Nå har hun bedt politimestere og sjefer i ulike enheter om å lage tydelige tiltaksplaner for å bekjempe seksuell trakassering i politiet.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Dette er en utholdenhetsøvelse.

I snart ett år har norsk politi hatt oppvaskmøter om hvordan de skal få bukt med seksuell trakassering.

– Vi bestemte oss for å gå inn i dette problemet med full tyngde og kraft. Og det har vi gjort, sier politidirektøren til NRK.

Oppvasken kommer etter avsløringene fra forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas. I oktober i fjor varslet de om en ukultur i etaten og uttrykk som «knulletorsdag». Det skapte stor debatt.

Benedicte Bjørnland i politiuniform

Politidirektør Benedicte Bjørnland i politiuniform på Gardermoen. Bildet er tatt i juni 2019.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Politidirektør Benedicte Bjørnland tok grep og bestilte en arbeidslivsundersøkelse. Svarene hun fikk fra 77 prosent av de ansatte sjokkerte.

Nå håper hun på en ny undersøkelse om ett til to år.

– Det vil være det viktigste verktøyet for oss fremover. Dette for å sammenligne «epler med epler». Jeg er avhengig av å få gode faglige råd på hvor ofte vi skal gjøre slike undersøkelser, sier hun.

Dette er tiltakene

Politidirektøren har i løpet av det siste året, sammen med andre politiledere, tillitsvalgte og hovedverneombudet, utarbeidet en liste og en rekke tiltak for å få bedring på situasjonen.

  1. Seksuell trakassering er tema i møter med sjefer av ulike enheter
  2. Temaet tas opp i medarbeidersamtaler
  3. Medarbeidere skal gjennomføre dilemmatrening
  4. Et elektronisk kurs om retningslinjer i politiet
  5. Tydeliggjøring av varslingskanaler
  6. Politidistrikter og særorganer har blitt bedt om å lage lokale tiltaksplaner
  7. En stor kampanje med seksuell trakassering som fokus skal snart rulles ut

– Jeg tror ikke det er tvil blant medarbeidere i norsk politi at dette er noe det jobbes med. Dette skal tas på alvor og det har jeg vært tydelig på, sier Bjørnland.

– Er det disse punktene som skal få bukt med problemet i norsk politi?

– Det er i hvert fall en kraftfull start. Vi får ikke dette bort som et problem hvis vi jobber med det ett år og lar det ligge, sier hun.

– Gamle mannsbastioner

Forskerparet Ellingsen og Lilleaas, som sto bak den avslørende studien, så også på forholdene i Forsvaret. Her så de en større vilje for å bedre situasjonen til de ansatte, enn de gjorde i politiet.

Senioranalytiker Dag Ellingsen

Forsker Dag Ellingsen mener seksuell trakassering i politiet er et ledelsesproblem.

Foto: Arnstein Jensen

– Forsvaret har tatt dette mye mer alvorlig enn politiet. Det er veldig nytt at politiet tar opp dette forholdet. Jeg tror det er fordi det er en taushetskultur i politiet, sier Ellingsen.

Bjørnland sier hun tar imot vurderingen fra dem begge på det største alvor.

– De punktene jeg snakket om viser at vi har tatt grep og tar dette alvorlig. Det er en overvekt av medarbeidere i vår etat som svarer at de føler de har rom for å melde fra. Det sier noe om ytringsklima, og det er bra.

Ellingsen hevder mange i politiet har visst om ting uten å melde fra.

– Dette er gamle mannsbastioner, hvor man i deler av tjenesten har hatt intern motstand mot å slippe inn kvinner på like vilkår.

– Et ledelsesproblem

Forskeren sier politiet så langt ikke har vært handlingsvillige.

– Det er et ledelsesproblem, mener Ellingsen.

Bjørnland tar selvkritikk på vegne av ledere i politiet. Hun maner også ansatte i politiet til å ta grep i hverdagen og bidra til å få bukt med problemet.

– Dette er selvfølgelig et tungt lederansvar. Jeg sitter ikke med en tanke om at vi snart er i mål. Det handler om holdninger, kultur og ledelse og det kan vi kun løse over tid.

Her er oversikten for hele politi-Norge om uønsket seksuell trakassering.

Her er oversikten for hele politi-Norge om uønsket seksuell trakassering. Totalt 904 ansatte svarte på arbeidslivsundersøkelsen.

Foto: Politiet