Hopp til innhold

Fastlege dømt: Sendte falske refusjonskrav for 800.000 kroner

På to og et halvt år mottok legen 5,7 millioner kroner fra Helfos tillitsbaserte ordning. Nå er han dømt for grovt bedrageri.

helfo, fasade fredrikstad, dokka 6

I 2019 var tiltalte blant fastlegene i landet som fikk mest penger utbetalt fra Helfos refusjonsordning.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

En fastlege fra Østfold er dømt til åtte måneders fengsel for grovt bedrageri.

Gjennom en periode på to og et halvt år sendte han inn falske refusjonskrav til Helfo for minst 800.000 kroner. Det kommer frem i en dom fra Søndre Østfold tingrett.

– Foruten det store beløpet og tillitsbruddene, er det klart skjerpende at det er tale om et systematisk bedrageri som har funnet sted tilnærmet daglig, står det i dommen.

Helfo jobber blant annet med å sikre at fastleger får betalt for å følge opp pasientene sine.

– Refusjonsordningen er basert på et tillitsforhold mellom legen og det offentlige, og det er en nødvendig forutsetning at myndighetene kan stole på de opplysningene legen gir.

helfo, fasade fredrikstad, dokka 6

På 20 år har fastlegen betalt tilbake over 2 millioner kroner som han har mottatt i refusjon fra Helfo.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Fikk utbetalt millioner

I 2019 var den østfoldbaserte fastlegen på norgestoppen i utbetaling av refusjonskrav. Han mottok 2,2 millioner kroner fra den tillitsbaserte ordningen det året.

Til sammenligning var gjennomsnittlig utbetalt refusjon for en fastlege 964.000 kroner samme år.

Totalt mottok fastlegen 5,7 millioner kroner i refusjon i perioden han nå er dømt for bedrageri av minst 800.000 kroner.

Mente saken burde droppes

Fastlegen nektet straffskyld da han møtte i tingretten i april.

Under rettssaken ba legens forsvarer Vegard Lien om at rettssaken mot hans klient skulle droppes, ifølge dommen.

– Det er vist til manglende individualisering av de enkelte bedrageriene som inngår i gjerningsbeskrivelsen, samt at beregningen av bedrageriets størrelse i all hovedsak er basert på en estimert beregning og ikke faktiske tall.

NRK har vært i kontakt med Lien. Han sier han ikke har noen kommentarer til saken. Han vil heller ikke svare på om hans klient har anket dommen.

Les også Lege tiltalt: Skal ha sendt inn falske krav for 900.000 kroner

helfo, fasade fredrikstad, dokka 6

Flere lignende tilfeller

Fastlegen har måttet betale tilbake mottatte refusjonskrav fra Helfo flere ganger.

I 2004 tilbakebetalte han i overkant av 500.000 kroner for refusjonskrav innsendt i perioden 2001–2003.

I 2014 fattet Helfo nok en gang mistanke om fastlegens refusjonspraksis. Da måtte han betalte tilbake over 800.000 kroner.

– Vedtaket ble ikke påklaget, står det i dommen.

I starten av 2021 krevde Helfo tilbakebetalt over 1 million kroner. Det er dette forholdet som nå har resultert i bedrageridommen.

Fastlegen ble i 2021 også fratatt retten til å motta refusjon fra folketrygden for behandlingen han tilbyr.

– Tiltalte har betalt Helfo sitt krav og ikke påklaget tilbakekrevingsvedtaket. Tiltalte har imidlertid påklaget tapet av retten til å praktisere for trygdens regning til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), men Helseklage skal ha opprettholdt vedtaket.

Les også Garderobemannen-gründer har fått konkurskarantene

Fasade med Garderobe-mannen-skilt