Riksadvokaten om Øst politidistrikt: – Alvorlige faresignaler om kvalitet og effektivitet

I vår ble det avdekket mange ubesatte stillinger og opphoping av alvorlige saker i Øst politidistrikt. Nå slår Riksadvokaten fast at situasjonen må bedres.

Bekymringsmeldinger

SAKER: Antall saker på vent hos Øst politidistrikt i mer enn ett år har nesten tredoblet seg.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NRK har tidligere omtalt hvordan Øst politidistrikt fikk sterk kritikk for manglende etterforskning og at alvorlige straffesaker blir liggende på vent. Av 150 voldtektssaker var ingen behandlet innen fristen på 130 dager, ifølge et tilsyn utført av Oslo statsadvokatembete utførte i vår.

Siden mai i fjor har antall saker som har ligget på vent i mer enn ett år nesten tredoblet seg, viser tall NRK har fått.

Nå vil Riksadvokaten vite om det er iverksatt tiltak, og hva disse eventuelt har ført til.

Harald Strand

RIKSADVOKATEN: Harald Strand er førstestatsadvokat hos Riksadvokaten.

Foto: Gøril Furu / NRK

– Når det kommer så alvorlige faresignaler om kvalitet og effektivitet kan vi ikke sitte helt stille i båten, sier Harald Strand, hos Riksadvokaten, til NRK.

Les også: Kraftig kritikk av Øst politidistrikt i ny rapport

Saker hoper seg opp

I et uvanlig skarpt brev til politimester Jon Steven Hasseldal slår Riksadvokaten fast at situasjonen på flere områder beskrives som svært negativ.

Et av disse er antall saker på vent. Det siste halvannet året har ventebunken i Øst politidistrikt økt kraftig, viser tall NRK har fått.

Statsadvokatens tilsynsrapport fra mai understreket viktigheten av å redusere antallet slike saker. Men Øst politidistrikt har nesten ikke klart å redusere bunkene de siste fire månedene.

18. september hadde politidistriktet 7256 saker eldre enn tre måneder, mot 7409 i mai. Antall saker som har ligget på vent i mer enn ett år er nå hele 1567, mot 1546 i mai.

– Dette er fortsatt veldig triste tall. Selv etter at politiledelsen i Øst har satt i gang tiltak klarer de ikke stanse restanseøkningen på sakene eldre enn 12 måneder, og klarer bare så vidt å bremse sakene som er over tre måneder gamle, sier Sverre Bromander, leder for politijuristene.

Les også: Utslitte politijurister ga opp og dumpet alvorlige saker på sjefens kontor

«Kan ganske enkelt ikke vedvare»

Riksadvokaten vil også ha politimesterens kommentar til at det har vært en kraftig nedgang i saker i to av tingrettene i politidistriktet.

Ifølge domstolenes statistikk for første halvår 2018 har det ved tingretten i Fredrikstad vært en nedgang på 37 prosent sammenlignet med første halvår 2016 og hele 41 prosent ved Heggen og Frøland tingrett.

– Vi aner en mulig sammenheng mellom utfordringene politidistriktet har og forholdet til domstolene, sier Strand.

Brevet fra Riksadvokaten avsluttes med en tydelig setning: «Den beskrevne situasjon kan ganske enkelt ikke vedvare.»

– Hvor ofte sender dere slike brev?

– Veldig sjeldent, sier Strand.

Politimester Hasseldal har takket nei til å stille til intervju om brevet. I stedet skriver han i e-post:

«Brevet fra Riksadvokaten refererer til inspeksjonsrapporten som har vært behørig omtalt og kommentert tidligere. Riksadvokaten ber nå om status for tiltakene som er iverksatt, og det skal vi svare på innen fristen 1. oktober. For øvrig har vi ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.»

Les også: Victoria har fått livet satt på vent