Hopp til innhold

Regjeringen krever bedre informasjon til togpassasjerene

Samferdselsministeren mener situasjonen for togreisende er uholdbar. – Vi kan ikke ha tusenvis av passasjerer stående på perrongen uten informasjon om hvordan de skal komme seg på jobb.

Bane NOR, Vygruppen, Jernbanedirektoratet og Entur skal orientere samferdselsminister Jon Georg Dale om problemene i togtrafikken

Bane Nor, Vygruppen, Jernbanedirektoratet og Entur skal orientere samferdselsminister Jon Georg Dale om problemene i togtrafikken

Vedlikeholdsarbeid, signalfeil og kraftig regn. Det har vært flere grunner til at jernbanen ikke har gått på skinner de siste ukene. Fredag formiddag måtte jernbanetoppene forklare seg for samferdselsminister Jon Georg Dale.

Dale mener informasjonen til de reisende må bli vesentlig bedre.

– Vi kan ikke ha tusenvis av passasjerer stående på perrongen uten informasjon om hvordan de skal komme seg på jobb, sier Dale.

– Mange syntes mangelen på informasjon er det verste av alt.

Samtidig som togtoppene satt i krisemøte med samferdselsministeren kom meldingen om at signalfeilen på Østfoldbanen, er rettet.

Ber om ekstern evaluering

Dale ber også om grundig vurdering etter alle problemene.

– Det er gitt en anmodning om at de henter ekstern kompetanse når de skal gjøre denne evalueringen, slik at de ikke bare evaluere seg selv, men får folk til å se oss i kortene.

Heller ikke jernbanedirektøren Kirsti Slotsvik er fornøyd med egen innsats.

– Det er tid for selvkritikk, der vi går gjennom hvordan det ser ut utenfra.

Hun mener evalueringen bør brukes til å gi et bedre tilbud til passasjerene når jernbanen skal oppgraderes neste sommer.

– Det må være et greit mål, sier hun.

– Er tog-Norge organisert slik at det blir en ansvarspulverisering?

– Nei. De blir målt på resultat, de blir stresset på å gjøre forbedringer, og det er ingen tvil om hvem som har ansvar for dette, sier Dale.

Bedre tilbud under oppgraderinger

I sommer var det vedlikeholdsarbeid på sporet som førte til mange uker med buss for tog på strekningen.

Dale mener også at togpassasjerene må få et bedre tilbud når det er utbedringer på jernbanen.

– Må vi være sikre på at vi jobber i optimal fremdrift, så periodene blir så korte som mulig.

Heller ikke torsdagens regnvær klarte Bane Nor å takle.

– Det var en hel spesiell situasjon i går med 20 000 lynnedslag, sier Dale.

Kø på Ski stasjon

Tusenvis av passasjerer slet med å komme seg på jobb torsdag fordi togene stod etter kraftig regn- og tordenvær. Her fra Ski stasjon.

Foto: Bjørnar Brechan / NRK

Langvarig feil på Østfoldbanen løst

I tillegg har tusenvis av togpassasjerer blitt rammet av problemene på Østfoldbanen de siste ukene.

13. august oppstod det en signalfeil på strekningen mellom Nordstrand og Oslo S på Østfoldbanen. Feilen har resultert i innstillinger og forsinkelser for flere tusen pendlere. Men det har vært problemer med signalfeil på Østfoldbanen siden 5. august.

Feilen er utbedret og togene går igjen som normalt.

Det var ifølge Bane Nor flere grunner til at feilen oppstod, blant annet at gamle og nye anlegg i kombinasjon gjør det spesielt krevende. Noe av infrastrukturen er over 100 år gammel.

– Vi har bygget om anlegget nå, og er sikker på at det vil fungere vesentlig bedre i fremtiden, sier konsernsjef i Bane Nor Gorm Frimannslund.

– Veldig glad for at feilen på Østfoldbanen er funnet. Passasjerene fortjener et vesentlig bedre tilbud, sier konsernsjef i Vy Geir Isaksen.

Togmøte hos samferdselsministeren

Aktørene i jernbanebransjen sitter i møte hos samferdselsminister Jon Georg Dale.

Foto: Bård Nafstad / NRK