Hopp til innhold
Bane NOR, Vygruppen, Jernbanedirektoratet og Entur skal orientere samferdselsminister Jon Georg Dale om problemene i togtrafikken

Regjeringen krever bedre informasjon til togpassasjerene

Samferdselsministeren mener situasjonen for togreisende er uholdbar. – Vi kan ikke ha tusenvis av passasjerer stående på perrongen uten informasjon om hvordan de skal komme seg på jobb.