Redd for å få taket i hodet

Farukh Latif og andre beboere på Bjørndal mener at sprengninger i forbindelse med byggingen av Follobanen har ført til alvorlige skader på husene i området.

Created by InfoDispatcher

FORTVILER: Hjemme på Bjørndal har Farukh Latif oppdaget flere sprekker i huset. Det samme har nabo Robert Engels.

Farukh Latif om setningsskader

SKREMT: Farukh Latif sier datteren har blitt redd hver gang det rister i huset.

Foto: Gøril Furu / NRK

Kona mi har flyttet fra soverommet vårt i første etasje og opp i annen etasje fordi hun er redd for å få taket i hodet, sier Farukh Latif, og viser fram takplater som har løsnet og skapdører som ikke lar seg åpne lenger.

Latif mener at skadene er kommet etter at Jernbaneverket begynte å sprenge i området for ti måneder siden.

– Datteren min blir skremt hver gang det bråker og rister i huset.

Han er ikke alene om å mene at husene har fått skader på grunn av byggingen av Follobanen.

Krever erstatning

Robert Engels om setningsskader

SIKKER: Robert Engels er ikke i tvil om at sprekkene i huset hans har kommet etter sprengningene.

Foto: Gøril Furu / NRK

Hos nabo Robert Engels dukket det opp sprekker blant annet på badet og i stua.

Til alt hell har Jernbaneverket sørget for befaring og videoopptak i huset i forkant av byggearbeidet, og Engels håper nå at dette vil føre til en erstatning.

– På opptaket kan vi tydelig se at disse sprekkene ikke var der tidligere, så nå må Jernbaneverket komme med en løsning ganske raskt, sier Engels.

Beboere i området har opprettet en egen facebookside hvor mange har lagt ut bilder av skader de mener kommer av anleggsarbeidet.

Men om dette holder til å få kompensasjon er likevel langt fra sikkert.

Bygging av Follobanen

TOGSTATSING: Norges største jernbaneprosjekt skal gi nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Det skal stå ferdig i 2021.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Usikker sammenheng

Jernbaneverket, kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland

USIKKER: Kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Kathrine Kjelland, sier de ennå ikke vet om det er en sammenheng mellom arbeidene og sprekkene.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Jernbaneverket bekrefter at de har fått melding om skader og at de tar dem på alvor.

Våre fagfolk har ennå ikke funnet en klar sammenheng mellom anleggsvirksomhet og skader, og vi kan ikke bruke togpenger på å reparere skader som vi ikke vet sikkert skyldes sprengingene, sier kommunikasjonssjef i Jernbaneverket Kathrine Kjelland.

Kjelland sier at Jernbaneverkets fagfolk sjekker forholdene løpende, både når det gjelder rystelser, sprengninger og grunnvann i området.

– Vi har jo hatt befaringer i husene det gjelder og tatt før- og etter-bilder, men ikke alle er skarpe nok til å fastslå en sammenheng, sier hun.

Nye befaringer

Kommunikasjonssjefen mener de har holdt god kontakt med naboene på Bjørndal underveis, men sier de nå vil gjennomføre nye befaringer.

Jernbaneverket er bundet av erstatningsretten, og vi vil gjøre det vi kan for å komme til en bedre enighet med naboene i strøket. Men det er nok ikke alle som får dekket skadene sine gjennom togpenger fra oss, sier hun.

Sprekker i hus

SKADER: Sprekk i veggen under trappa og sprekker i taket. Bildene er tatt i leilighetene til Robert Engels og Farukh Latif.

Foto: Gøril Furu / NRK