Hopp til innhold

Reagerer på Bergs hemmelighold: – Har villedet den offentlige debatten

Lan Marie Berg holdt informasjon om kommunale lovbrudd skjult. – Byrådet har bevisst forsøkt å lure journalistene, sier Kjersti Løken Stavrum. – Vi har ikke forsøkt å skjule noe, svarer Oslo kommune.

Lan Marie Berg

VILLE VENTE: Miljøbyråd Lan Marie Berg er for tida sykemeldt, og byråd Hanna Marcussen svarer for henne. Marcussen forsvarer at innholdet i dokumentet fra februar først ble gjort kjent etter at rapporten fra PWC var klar i oktober.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Her er det ikke noe å misforstå. Byrådens avdeling har forsøkt å trenere en skandale, sier Kjersti Løken Stavrum, styreleder i Norsk PEN.

NRK rapporterte i august at det hadde vært 557 brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune. Tallet kom fra byrådsavdelingen til miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG), og har i høst blitt gjengitt av en rekke norske medier.

Men på dette tidspunktet hadde både etaten og byråden visst i flere måneder at det virkelige tallet på rapporterte lovbrudd var høyere.

Som NRK nylig kunne avdekke, mottok Berg allerede i februar en detaljert oversikt over 730 lovbrudd. Oversikten kom fra etaten selv.

NRK har nå rettet nyhetsartikkelen fra august, slik at det kommer frem at det korrekte tallet på rapporterte brudd til byrådet var 730.

Byrådets handlemåte vekker nå sterke reaksjoner.

– Fabrikkerte en historie

– Det skal ikke være sånn at NRK må drive en ni måneders jakt på dokumenter før byrådet deler dem. Det oser av dårlig samvittighet og et ønske om å holde denne saken unna høstens valgkamp, sier Øystein Sundelin (H).

– De holder ikke bare dokumentet tilbake, men de fabrikkerer en historie underveis. De svarer ikke ærlig på hvilken informasjon de har, men lager en parallell virkelighetsforståelse og historie rundt det, som det tar ni måneder å få avdekket, sier Sundelin.

– Det er vanskelig å se det på en annen måte enn at man bevisst ønsket å lure journalistene, slik at NRK har rapportert feil, sier Kjersti Løken Stavrum i PEN Norge, verdens største organisasjon for ytringsfrihet. Fra 2013 til 2016 var hun generalsekretær i Norsk presseforbund, som er sekretariat for Pressens faglige utvalg (PFU).

Kjersti Løken Stavrum, styreleder i Norsk PEN.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Opplyste ikke om dokumentet

I slutten av juli ba NRK om innsyn i opplysninger om hvor mange rapporterte brudd på arbeidsmiljøloven som hadde kommet til byrådsavdelingen fra 2015 til midten av mars 2019.

PWC var da i gang med å granske etatens virksomhet i nettopp denne tidsperioden.

Svaret fra byrådsavdelingen var at de hadde mottatt to rapporter om til sammen 557 lovbrudd. Begge rapporteringene var i 2018.

De opplyste ikke om dokumentet fra februar 2019 med oversikten over 730 registrerte lovbrudd.

Da NRK i begynnelsen av september på nytt tok kontakt for å spørre om byråden virkelig hadde gitt innsyn i alle opplysninger hun hadde, eller om det var blitt holdt tilbake informasjon, svarte hennes byrådsavdeling:

«Nei, vi har ikke holdt tilbake tall. Oversikten du fikk ble laget etter beste evne. Da vi behandlet spørsmålet ditt om rapporterte tall på brudd på arbeidsmiljøloven, anså vi spørsmålet til å gjelde hva vi hadde fått rapportert i 2018 som del av etatsdialogen. I ettertid ser vi at spørsmålet ditt også gjelder forarbeidene til den eksterne undersøkelsen. Vi anser spørsmålet ditt som en innsynsbegjæring til forarbeidene og den vil bli behandlet».

Saken er oppdatert. Vi har inkludert mer av byrådsavdelingens svar til NRK fra september.

Men heller ikke nå opplyste de om dokumentet fra februar eller korrigerte tallet på 557 lovbrudd.

I mellomtiden hadde NRK tatt direkte kontakt med EGE og bedt om innsyn i deres brudd-telling. Totaltallene ble publisert i slutten av september og først da kjent for offentligheten.

– Jeg synes dette er alvorlig, og jeg antar at det er mange som føler seg villedet i denne saken. Når gravende journalister blir lurt, så blir også folk lurt, sier Stavrum.

Hun har studert svarene miljøbyrådens avdeling ga NRK i løpet av høsten og reagerer på dem.

NRK har ikke hatt muligheten til å klage på byrådens hemmelighold, fordi byråden verken fortalte om at dokumentet fantes, eller fattet et formelt vedtak der hemmeligholdet ble hjemlet i offentlighetsloven.

– Det er greit å unnta et dokument fra offentlighet. Men da må man fortelle om hvilke dokumenter som er unntatt offentlighet, slik at den som ber om innsyn kan klage på det. Men her har man i stedet underslått at det finnes et dokument, sier Stavrum.

Hun fortsetter:

– Offentlighetsloven er der fordi vi skal få tilgang på informasjon. Det har vi altså ikke fått i denne saken.

Beklager

Byråd Lan Marie Berg (MDG) er sykemeldt. Derfor svarer byråd Hanna Marcussen, med midlertidig ansvar for miljø og samferdsel, på Bergs vegne via e-post.

– Vi har ikke forsøkt å skjule noe, skriver hun og henviser til at dokumentet har vært listet opp i kommunens postjournal.

Hun beklager byrådets håndtering av saken.

– Vi burde ha opplyst om at dette dokumentet ville bli unntatt offentlighet fordi det inneholdt informasjon om mulige straffbare forhold som måtte undersøkes nærmere, skriver Marcussen.

Hanna Marcussen på Elveli gård

Fungerende miljøbyråd Hanna Marcussen (MDG) beklager overfor NRK.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Avviser parallell virkelighet

Hun forsvarer imidlertid at innholdet i dokumentet fra februar først ble gjort kjent etter at rapporten fra PWC var klar.

– Etter en grundig undersøkelse fant PWC at tallene i all hovedsak var riktige, og dette ble straks etter at undersøkelsen var klar i oktober gjort offentlig og lagt frem på en pressekonferanse, skriver Marcussen.

PWC fant 731 brudd i etaten fra 2017 og 2018. Altså ett brudd mer enn det etaten selv hadde rapportert om fra denne tidsperioden.

Etatsdirektør Hans Petter Karlsen mener også at tallene var usikre.

– I mitt notat til byrådsavdelingen var jeg tydelig på at jeg ikke hadde kvalitetssikrede tall. Jeg hadde ikke de eksakte tallene før PWC presenterte resultatet av sine undersøkelser, fastholder Karlsen i en tekstmelding.

Byråden svarer slik på angrepet fra Øystein Sundelin, om at byråden har laget en parallell virkelighetsforståelse:

– Jeg kunne ønsket meg at Øystein Sundelin og Høyre var litt mindre opptatt av politisk spill, og litt mer interesserte i hva som faktisk skjer i etaten. Jeg er stolt av alle medarbeiderne i Energigjenvinningsetaten som det siste året har jobbet hardt med å rydde opp, og hvor antallet brudd på arbeidsmiljøloven i etaten nå nærmer seg null, skriver Marcussen i en e-post.

Vurderer mistillit

Flere partier, blant annet Høyre og Fremskrittspartiet i Oslo, vurderer nå mistillit før bystyremøtet klokken 12 onsdag 18. desember.

– Vi reagerer sterkt på denne tilbakeholdelsen av dokumentasjon. Vi teller på knappene om vi vil fremme mistillitsforslag, og vurderingene vil trolig pågå frem mot bystyret, sier nestleder i Frps bystyregruppe, Aina Stenersen (Frp).

Saken er oppdatert. Stenersen er nestleder og ikke gruppeleder, slik det først sto da saken ble publisert.

Høyre vurderer også mistillit, men er avventende mot førstkommende bystyremøte.

– Vi vil avvente Kommunerevisjonens rapport om saken. Vi vurderer også mistillit, men det kommer flere anledninger til å vurdere det, sier gruppeleder Øystein Sundelin (H).

Rødt varslet allerede i august at de ville politianmelde kommunen hvis byråden ikke hadde gode svar til bystyret.

Partiets gruppeleder Eivor Evenrud har ikke besvart NRKs spørsmål om hvordan partiet vil følge opp sitt tidligere varsel om å politianmelde byråden.