Hopp til innhold

Psykiatrisk sykehus i Asker: Innrømmer minst 4234 lovbrudd hittil i år

Både toppledelsen og sykehusets styre har vært holdt fortløpende orientert om lovbrudd helt siden 2016, får NRK bekreftet.

Eksteriør av Blakstad sykehus i Asker

Den psykiatriske avdelingen på Blakstad er en stor avdeling med over 900 ansatte. I snitt bryter sykehuset arbeidsmiljøloven 15 ganger i døgnet.

Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Den psykiatriske avdelingen på Blakstad er en av landets største med over 900 ansatte, og behandler pasienter fra det sentrale østlandsområdet.

Sykehuset er en del av Vestre Viken.

På forespørsel fra NRK om det forekommer brudd på arbeidsmiljøloven ved sykehuset, sendte Vestre Viken en oversikt som viser 4234 brudd på arbeidsmiljøloven hittil i år. Men disse lovbruddene er bare toppen av isfjellet.

Lovbruddene har foregått over flere år.

Visst om lovbrudd siden 2016

NRK har sett et møtereferat som viser at brudd på arbeidsmiljøloven har vært et tema ved sykehuset helt siden 2016.

«AML-brudd skal rapporteres kvartalsvis», står det i referatet. AML er en forkortelse for arbeidsmiljøloven.

Konfrontert med dette, forteller Vestre Viken at arbeidsmiljøloven har blitt brutt jevnlig over år. Og at både ledelsen og foretakets styre har vært holdt løpende orientert om praksisen.

– Dette har vi visst om siden 2016, sier Eli Årmot, direktør for kompetanse i Vestre Viken til NRK.

Eli Årmot

Eli Årmot er direktør for kompetanse i helseforetaket Vestre Viken.

Foto: Vestre Viken

Hun sier til NRK at de ser alvorlig på alle lovbruddene, og legger til:.

Vi har ingen indikasjoner på at dette har gått ut over tryggheten til de ansatte på jobb.

Disse fire avdelingene ved sykehuset har flest lovbrudd hittil i år:

  • Akuttseksjon C BS: 1513
  • Seksjon for psykose B: 474
  • Sikkerhetsseksjonen: 441
  • Mottaksseksjonen: 428

Styret fortløpende orientert

Sykehusledelsen sier at styret har blitt fortløpende orientert om lovbruddene helt siden den gang.

– Det ble satt stort fokus på å få ned bruddene på arbeidstidsbestemmelsene i 2016. Om det ikke har vært rapportering månedlig, så har det hvert fall vært jevnlig rapportering til styret om hvordan situasjonen har vært, sier direktør for kompetanse i Vestre Viken, Eli Årmot.

Ifølge Årmot har Blakstad ved flere anledninger søkt om dispensasjon fra arbeidsmiljølovens hovedregler. De 4.234 lovbruddene kommer imidlertid på toppen av overskridelser som følge av dispensasjon:

– Bruddene som er registrert har vi ikke fått dispensasjon for, sier Årmot.

15 lovbrudd per dag

Arbeidsmiljøloven har regler om hvor lenge ansatte kan jobbe.

Lovens grenser skal blant annet sikre at de ansatte på sykehuset ikke jobber for lenge om gangen, ikke har for mye overtid, og at de får tilstrekkelig med hvile mellom vaktene.

Alle regeltypene er brutt på Blakstad, ifølge Årmot:

Det dreier seg om brudd på hviletid, hvor mange timer man kan jobbe per dag, per uke, per måned og år, sier hun.

Med 4234 lovbrudd frem til i dag, har Vestre Viken i snitt brutt arbeidsmiljøloven 15 ganger om dagen. Ifølge Årmot registreres lovbruddene i et eget system i Vestre Viken, som fanger opp bruddene systematisk:

– Systemet teller alle lovbestemmelsene som brytes. Ett brudd på én vakt kan registreres inntil seks ganger, slik at en vakt kan gi flere lovbrudd, forklarer Årmot.

Verst på akuttseksjon C

Blakstad er en stor avdeling med over 900 ansatte, både faste og midlertidige ansatte.

I dokumentene NRK har fått innsyn i står det at det er akuttseksjon C som bryter loven mest på sykehuset. Her bor pasienter over 18 år som trenger øyeblikkelig innleggelse, etter loven om psykisk helsevern.

Eli Årmot sier at situasjonen ved sykehuset ikke har gått ut over pasientenes sikkerhet.

Eksteriør av Blakstad sykehus i Asker.

Sykehuset på Blakstad tilbyr pasientbehandling innen psykisk helse og rus for personer bosatt i hele Vestre Vikens sykehusområde.

Foto: Terje Bendiksby / NTB SCanpix

Mange pasienter på kort tid

Ledelsen ved sykehuset mener noe av forklaringen på lovbruddene skyldes en omorganisering i 2018.

– Vi slo sammen avdeling Lier og avdeling Blakstad. Da så vi at sengekapasiteten for akuttdrift var for lav i forhold til antall henviste pasienter. Derfor opprettet vi ekstra døgnplasser. Det betydde at vi måtte ty til kjempeflinke, dyktige ansatte som bidro for å sikre en forsvarlig pasientbehandling.

– Det betyr at disse bruddene handler om merarbeid og overtid på grunn av lange vakter, blant annet.

Har ikke nok ansatte

Ifølge sykehussjefene er det også utfordrende å skaffe nok psykiatriske sykepleiere og vernepleiere på Blakstad.

Brudd på arbeidsmiljøloven er vanlig også andre steder i landet, ifølge Eli Årmot ved Vestre Viken.

– Dette er ikke noe uvanlig eller spesielt for verken Blakstad eller Vestre Viken. Dette er sånn det ser ut, men vi skal ikke lene oss på det. Det er sånn det er. Realiteten er sånn, men jeg synes ikke det er greit.

– Jobber det folk på Blakstad med arbeidsoppgaver de ikke har kompetanse til?

– De som ikke er faglærte på Blakstad, gir vi opplæring. Vi må ha tilstrekkelig kompetanse på alle vakter, sier Årmot til NRK.