Hopp til innhold

Registrerte over 1000 brudd på arbeidsmiljøloven på et halvt år

– Jeg klarte ikke mer, jeg ble rett og slett utbrent, sier Kari Haug. Hun er en av de mange ansatte ved Sykehuset Innlandet som har blitt sykemeldt.

Kari Haug

MØTTE VEGGEN: Kari Haug synes arbeidsforholdene på sykehuset er kritikkverdige.

Foto: Dag Kessel / NRK

Det er på avdelingen for akuttpsykiatri og psykose problemet er størst. Der skal det være registrert 846 brudd siden nyttår, ifølge Fri Fagbevegelse som først skrev om saken. Nå ulmer det blant de ansatte ved Sykehuset Innlandets avdeling for psykiatri på Reinsvoll i Oppland.

– Vi har også et veldig stort sykefravær på avdelingen, som gjør oss svært bekymret, sier leder for Fagforbundet på Reinsvoll, Henning Engeskaug Karlsen.

Møtte veggen på grunn av arbeidsforholdene

Kari Haug hadde jobbet fast på nattskift, men så fikk hun plutselig beskjed om å jobbe på dagtid i 2016. I det gamle nattskiftet hennes ble det satt inn innleide folk.

– Det var en dårlig opplevelse, jeg hadde gått nattevakter i alle år. Jeg fikk ingen opplæring, jeg visste ikke om rutinene og det var mange nye folk å forholde seg til. Det var slitsomt, sier hun.

Etter ett år i den nye stillingen sa det stopp.

– Jeg klarte ikke mer, jeg ble rett og slett utbrent. Nå har jeg vært langtidssykemeldt siden, og det er arbeidsforholdene som er årsaken til alt, sier hun.

NRK har vært i kontakt med avdelingssjef Alf Skar på Sykehuset Innlandets avdeling på Reinsvoll, men han sier han ikke vil kommentere denne enkeltsaken.

Problematiske arbeidstider

Henning Engeskaug Karlsen mener de fleste bruddene handler om arbeidsmengden de ansatte utsettes for.

– Det går mye på overtid, hviletidsbestemmelser, hvor mye man har lov til å jobbe i løpet av et døgn, en uke eller fire uker. Folk blir syke, og flere har sagt at de nå er glad det er ferie, ellers hadde det endt med en sykemelding. Man bruker ferien som et alternativ til sykemelding, og det er jo helt feil, sier Karlsen.

Han mener sykehuset burde ansatt flere i faste stillinger, istedenfor å gjøre seg avhengig av innleid arbeidskraft.

Sykehuset Innlandet

SKUFFET: Henning Engeskaug Karlsen sier han har fortalt ledelsen om sine bekymringer siden 2013.

Foto: Privat

– Slik det er nå må man hele tiden lete etter folk som kan fylle jobber hvor behovet egentlig er konstant. Det går også utover pasientene som hele tiden ser nye ansikter, sier han, og tror dette kombinert med at man har bygget ned psykiatrien i sykehuset over flere år, har skapt problemet.

– Vi advarte mot dette allerede i 2013 da de begynte å legge ned avdelinger. Det har vært ille lenge, men det topper seg nå.

Opp mot 20 prosent av de ansatte ved avdelingen er langtidssykemeldte. Det mener han er direkte knyttet til arbeidssituasjonen.

Ved en anledning måtte også akuttmottaket stenge dørene på grunn av manglende kapasitet. Det sto ikke på sengeplasser, men på personell til å ivareta oppfølgingen av innlagte pasienter.

Opplever mer vold mot ansatte

Helseminister Bent Høie (H) sier til Fri Fagbevegelse at det unormalt høye sykefraværet skyldtes en blanding av ordinært og arbeidsrelatert fravær. Resultatet av dette har igjen ført til et stort antall brudd.

– Dette er begrunnet i hensynet til pasientsikkerhet og medisinskfaglige vurderinger av personellbehov for å kunne gi en god behandling og oppfølging av pasienter, påpeker Bent Høie til avisa.

Bent Høie i juni 2018

PRIORITERT PASIENTSIKKERHETEN: Helseminister Bent Høie (H) mener det er hensynet til pasientsikkerheten som har blitt prioritert.

Foto: EIRIK GJESDAL / NRK

Karlsen mener Høie ikke har satt seg ordentlig inn i saken.

– Høie overser at dette har vært et press som har vært pågående i flere år. Vi har opplevd en fast økning i utagering og vold mot personale siden man begynte å legge ned sykehusavdelingene.

Vil prøve å fikse situasjonen

Astrid Bugge Mjærum, som er viseadministrerende direktør ved Sykehuset Innlandet sier ledelsen jobber med å løse situasjonen.

– Divisjon psykisk helsevern er veldig klar over situasjonen, og jobber med å finne løsninger på dette løpende, sier Mjærum.

Hun mener de har prioritert pasientene i denne vanskelige tiden.

Astrid Bugge Mjærum

PRØVER Å LØSE SITUASJONEN: Astrid Bugge Mjærum sier ledelsen ved sykehuset prøver å løse situasjonen så godt de kan.

Foto: Thor Henning Lerstad / NRK

– Vi vurderte det som at vi måtte drive avdelingene med hensyn til pasientsikkerheten. Det har gått foran. Så for å klare og drifte så har det vært flere brudd på arbeidsmiljøloven enn det som er bra. Det er helt klart. Så vi jobber jo hardt for å unngå dette, men jeg forstår frustrasjonen, og det er noe som vi ikke ønsker.

Henning Engeskaug Karlsen sier de nå skal vurdere svaret fra ledelsen før de eventuelt går videre med saken, men sier at det ved første øyekast ser ut som et skriv med få løsninger.

Flere saker fra Innlandet