Hopp til innhold

Petter (33) ble et av pandemiens unge ofre

Pandemien tar også flere unge liv i Norge. Frem til desember i år, er det registrert 158 korona-assosierte dødsfall blant personer under 65 år.

Petter Sæthre Grahl døde som følge av covid-19

Petter Sætre Grahl ble bare 33 år gammel. Han er en av 158 personer under 65 år, som døde av covid-19 frem til desember 2022.

Foto: Privat

21. januar i år. Familiefaren Petter Sæthre Grahl har nettopp testet positivt for korona. Hele familien hans er smittet, og han må isolere seg hjemme.

Kvelden før har moren hans, Lill Tone Grahl-Jacobsen, reist hjem til Petter, for å gi ham litt mat.

– Jeg kjøpte favoritten hans kebab, og han sto på trappa og vinket fornøyd. Alt virket normalt, forteller Petters mor.

Det siste bildet av Petter Sæthre Grahl sammen med moren Lill-Tone Grahl-Jacobsen

Det siste bildet av Petter sammen med moren Lill Tone Grahl-Jacobsen.

Foto: Privat

Det skulle bli den siste gangen hun ser sønnen sin i live.

To dager senere endrer situasjonen seg dramatisk.

– Han fortalte på telefonen at han hadde hatt en forferdelig natt. Han hadde aldri vært så syk, og orket ikke annet enn å ligge i senga. Jeg sa til ham at hvis han opplevde forverring, skulle han kontakte sykehuset. Og det lovte han, forteller moren.

Hun får aldri mer høre stemmen til Petter.

Blodpropper i hjernen

Senere samme kveld faller han i koma, og bli fraktet med ambulanse til Rikshospitalet.

I løpet av natten skjer det utenkelige.

Den ellers friske og aktive 33-åringen dør, etter å ha fått flere blodpropper i hjernen med påfølgende hjerneblødninger.

Tilbake sitter to barn, en kone, foreldre og søsken i sjokk. Petter ble vaksinert bare noen uker før han ble syk, og det var ingenting som kunne forberedt dem på det som skjedde.

En foreløpig obduksjonsrapport har gitt familien noen etterlengtede svar.

– Petter fikk en voldsom immunologisk reaksjon. Kroppen hans opplevde en såkalt cytokinstorm, som rammet hjernen, forteller Lill Tone Grahl-Jacobsen.

Det er en sjelden reaksjon på virusinfeksjonen. Hun er likevel glad for at familien har fått et svar på hva som egentlig skjedde med Petter.

– Vi var veldig opptatt av å finne ut av dette. Legene tror ikke det er hverken genetikk eller vaksinen som er årsaken. Det var rett og slett skader fra covid-19 som førte til at han døde, forteller hun.

Petter Sæhtre Grahl sammen med faren Gisle Grahl-Jacobsen

Petter sammen med faren Gisle Grahl-Jacobsen.

Foto: Privat

Langt flere døde i år

Petters historie er dessverre ikke unik. Selv om det er en klar overvekt av eldre som dør, rammes også yngre. Hittil i år har 158 mennesker under 65 år, mistet livet i såkalte covid-19-assosierte dødsfall.

Fra årsskiftet og frem til 30 november i år, har Folkehelseinstituttet registrert totalt 3047 slike dødsfall.

Covid-19-assosierte dødsfall i perioden 1. januar til 30. november 2022

Alder:

0-29 år

30-64 år

65-79 år

80 -

Antall døde:

11

147

798

2091

Kilde: Folkehelseinstituttet

Siden pandemien startet, har nær 4500 mennesker mistet livet. Med andre ord har et stort flertall av dødsfallene skjedd i 2022.

Nesten hvert tredje koronadødsfall i år, har rammet personer under 80 år.

Median alder for alle dødsfall i denne perioden er 85,6 år. Mange av dem hadde andre sykdommer, men i de fleste tilfellene er covid-19 den underliggende dødsårsaken. Det betyr at covid-19 var den viktigste faktoren som ledet til døden.

Onsdag sendte FHI ut en pressemelding der de slår fast at det har vært 7 prosent flere dødsfall enn forventet fram til midten av november i år.

– Dette utgjør om lag 2700 dødsfall. Hovedårsaken er covid-19, viser nye analyser fra FHI.

Nakstad: Unge kan bli alvorlig syke

Det er tragisk når unge mennesker dør i en pandemi og mange gode leveår går tapt. Covid-19 er dessverre fortsatt en mer alvorlig sykdom enn sesonginfluensa, både fordi flere personer rammes og fordi flere blir alvorlig syke eller får langtidseffekter, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Selv om det er de eldste som rammes hardest, mener han at Helsedirektoratet har vært tydelig på at også unge kan bli alvorlig syke.

Espen Rostrup Nakstad

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Rådene om vaksinering og smittevern er derfor innrettet mot hele befolkningen, ikke bare de eldste. Ringvirkningene av store smittebølger rammer dessuten mange yngre aldersgrupper indirekte, ved at planlagte operasjoner og annet behandlingstilbud reduseres, sier Nakstad.

– Må akseptere flere dødsfall

Han mener det har vært viktig å holde pandemien under kontroll til vaksinasjonsprogrammet er gjennomført, og at det er fortsatt viktig å ta hensyn til de mest utsatte i samfunnet i perioder med mye smittespredning.

Flere enn 3000 har gått bort i år, og de fleste av de døde var fullvaksinerte. Mener du dette er dødstall vi må leve med frem til vi eventuelt får en mer effektiv vaksine?

Vi må nok akseptere at infeksjonssykdommer fortsatt vil være en vanlig dødsårsak i de eldste aldersgruppene. Etter at vi hadde underdødelighet i Norge i 2020–2021 på grunn av færre infeksjoner, ser vi nå tegn til overdødelighet etter perioder med mye koronasmitte i 2022, sier Nakstad.

Til en viss grad er en slik utvikling forventet, men det betyr ikke at utviklingen er ønsket. Dessverre tar det tid før verdens befolkning er tilstrekkelig immunisert til at koronaviruset går over til å bli et vintersesongvirus. Først da vil vi være tilbake til en normalsituasjon med tanke på sykelighet og dødelighet, tror jeg.

Les også: Stor undersøkelse: Nye vaksiner har god effekt

BioNTech-Pfizer vaksine
BioNTech-Pfizer vaksine

– Ikke bare en forkjølelse

For Lill Tone Grahl-Jacobsen er ikke covid-19 bare en forkjølelse eller influensa.

Ikke bare fordi sykdommen tok fra henne sønnen.

Som sykepleier opplevde hun hvor alvorlig viruset rammet mange unge mennesker, da pandemien traff Norge vinteren 2020.

– Jeg var leder for et smittesporingsteam i Kongsberg. Da fulgte jeg opp mange unge studenter som var livredde og veldig syke, forteller hun.

– Etter det som skjedde med Petter, er jeg selvfølgelig enda mer bekymret. Heldigvis blir ikke mange så syke, men de kan få plager som forringer livet. Jeg har alltid hatt stor respekt for dette viruset, sier Grahl-Jacobsen.

Lill Tone Grahl-Jacobsen.

Første jul uten Petter. – En stol vil stå tom, sier mamma Lill Tone Grahl-Jacobsen.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

– Petter var en av i alt 158 mennesker under 65 år som døde av covid-19 i år. Hva tenker du om det?

– Det er mange. Dette er mennesker som ikke er i en alder der vi venter at de skal dø. Det er dramatisk.

Hun mener samfunnet ikke lenger tar covid-19 nok på alvor.

– Vi var flinke i starten, men så kom trettheten sigende. Når vi ser disse konsekvensene tenker jeg at vi burde hatt noen varige tiltak. Vi er ikke ferdige med dette. Smitten er her fortsatt, sier hun.

Årets jul blir den første familien feirer uten Petter.

– Det blir spesielt. I år skal alle samles hos oss. Vi er glad for at vi skal være sammen, men det er en vi vil savne veldig. Petter bød mye på seg selv, hadde mye omsorg og initiativ, og lo mye. Det er litt stillere i familieselskapene våre nå enn det var tidligere. Han vil bli savnet på alle vis, forteller hun.

Les også: Frykter dødelige ettervirkninger

Koronavirus
Koronavirus

Hei!

Har du innspill eller tips etter å ha lest denne saken? Send meg gjerne en e-post.