Hopp til innhold

Byggepriser i været: Disse sykehusene kan bli utsatt

En rekke sykehusprosjekter på Sør- og Østlandet kan bli utsatt. Sunnaas på Nesodden og Sykehuset Sørlandet rammes hardest.

Eksteriørbilde av Sunnaas sykehus på Nesodden.

SUNNAAS: Utviklingen av spesialsykehuset på Nesodden er planlagt i tre trinn. De to første ble påbegynt i 2010 og 2014. Det siste lar vente på seg.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

På Sunnaas er en utbygging som startet allerede i 2010 i fare. I Kristiansand kan et nytt kvinne- og barnsenter bli utsatt lenge.

Også sykehusene Gaustad og Aker i Oslo kan bli skjøvet ut i tid.

Grunnen er økte byggekostnader. Det har både meningmann, bedrifter og det offentlige fått merke.

Krig og pandemi gir dyrere råvarer og dyrere materialer. Helse Sør-Øst slipper ikke unna.

– Må settes på vent

Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst.

VIL UTSETTE: Administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst.

Foto: Helse Sør-Øst RHF

– Enkelte større prosjekter må forskyves eller settes på vent inntil videre.

Det skriver administrerende direktør Terje Rootwelt i et forslag til styret.

Helse Sør-Øst har store planer i årene som kommer. Helseforetaket skal investere 77 milliarder kroner i nye bygg innen 2030.

Nå viser en fersk analyse at prosjektene kan bli over 10 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Metier OEC og Prognosesenteret har vurdert risikoen i prosjektene. De anslår at totalsummen vil ligge mellom 80 og 88 milliarder kroner.

Mest sannsynlig ender prisen midt imellom.

Kuttliste

Rapporten blir behandlet i styret i Helse Sør-Øst neste onsdag. De skal også ta stilling til økonomisk langtidsplan for perioden fra 2023 til 2026.

Her foreslår Terje Rootwelt flere utsettelser.

  • Forskyve oppstart av siste byggetrinn ved Sunnaas sykehus til 2028.
  • Forskyve oppstart av nytt kvinne/barn-senter ved Sykehuset Sørlandet til etter 2030.
  • Stråle- og somatikkbygget ved Sykehuset Østfold på Kalnes bygges trinnvis. Det betyr to års lengre byggetid. Strålekapasitet blir trinn 2.
  • Utrede trinnvis utbygging for Gaustad og Aker i Oslo.
  • To prosjekter blir utsatt i ett år på grunn av forsinket planlegging: Nytt Mjøssykehus i Moelv og nytt akuttbygg i Kristiansand.
  • Også etappevis utbygging av et planlagt kreft- og somatikkbygg på Ahus blir vurdert, i tråd med Ahus-styrets innspill til økonomisk langstidsplan.

Ikke ferdig i 2030?

Planen har vært at nytt Aker og nytt Rikshospital på Gaustad skal stå ferdig i 2030.

Hvis man deler byggingen i flere etapper, vil ikke det skje.

Gaustad og Aker skal erstatte Ullevål sykehus.

Å legge ned Ullevål er svært omstridt. I april besluttet regjeringen å overkjøre Oslo kommune for å presse planene gjennom.

Nye Rikshospitalet på Gaustad

FLERE TRINN: Det omdiskuterte storsykehuset på Gaustad kan bli delt i flere byggetrinn.

Foto: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

– Overrasket

Sunnaas på Nesodden er Norges ledende spesialsykehus for rehabilitering av mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade.

Det er siste del av en utvikling som startet i 2010 som nå kan bli utsatt i flere år.

– Vi er kjent med og overrasket over forslaget fra Helse Sør-Øst, sier administrasjons- og organisasjonsdirektør Trude Gjeldvik.

Sykehuset avventer nå behandlingen av saken til uka.

Brukerutvalget mener det er helt nødvendig for at fornyingen går som planlagt.

– På vegne av pasientene gjør dette oss sterkt bekymret, sier leder Øyvind Gerhardsen.

– Ennå ikke født

I Kristiansand har de ansatte lenge vært fortvilet over forholdene på fødeavdelingen. Nå kan et nytt kvinne/barn-senter altså bli utsatt til etter 2030.

– Det er klassisk at kvinnehelse ikke er løftet høyt, sier jordmor Tone Gaudestad ved Sørlandet sykehus.

– Hvis oppstart av fødeavdelingen blir forskjøvet enda en gang, frykter vi at kvinnene som skal få glede av en ny fødeavdeling ennå ikke er født, sier hun.

Les også: Dette er ett av mange problemer på fødeavdelingen

Bøtte henger i tak
Bøtte henger i tak

Helse Sør-Øst-sjef Terje Rootwelt vil ikke kommentere sine forslag utover å vise til det som står i styrepapirene.

20. juni: Saken er oppdatert med nytt kulepunkt om Ahus.