Norgeshistoriens største togstans

Fra søndag og i hele sommer stanses all togtrafikk gjennom Oslotunnelen. Samtidig inntar 250 arbeidere Oslo S og tunnelen for å utføre over 2500 vedlikeholdstiltak.

Oslo S

TOGSTANS: Reisende i Oslo-området må vente til august før togene går som normalt igjen.

Foto: Erik Engen / NRK

Reisende må vente helt til 8. august før togene begynner å gå som normalt igjen. I denne perioden vil det ikke gå tog mellom Oslo S og Skøyen, Grefsen og Bryn stasjoner.

Arbeider for 180 millioner kroner

Flytoget vil i samme periode kun gå mellom Lillestrøm og Gardermoen. Det blir satt opp buss for tog, men reisende anbefales å beregne 30 minutter ekstra.

Trøsten for publikum er at Jernbaneverket på disse seks ukene får gjort like mye som på 18 måneder uten togstans. Totalt blir det utført arbeider for 180 millioner kroner i løpet av de 45 dagene sommerstengningen varer.

Strekningen Etterstad – Lysaker i Oslo er hovedpulsåren i norsk jernbane. På en hverdag passerer ca. 600 tog gjennom Oslotunnelen med 60.000 passasjerer.

Arbeidet med å ruste opp denne strekningen og Oslo S startet i 2009 og skal være ferdig i desember 2012. Etter oppgraderingen skal strekningen ha samme standard som Gardermobanen og et livsløp på 30 år.

Artikkelen fortsetter under bildet

Jernbanebrudd sommer 2010.

Jernbanen skal opprustes og fornyes. Dette krever omfattende arbeider langs de aktuelle banestrekningene, og i hele sommer stanses all togtrafikk gjennom Oslotunnelen.

Foto: Hilde Lilejord

Slik blir det for deg som reiser:

Bare Østfoldbanens tog skal komme og gå fra Oslo sentralstasjon i den seks ukers anleggsperioden fra 26. juni til 8. august, melder Jernbaneverket.

Togene på alle andre strekninger inn og ut av hovedstaden skal snu på stasjonene utenfor stengningsområdet.

Tog vestfra: Fjerntogene på Sørlandsbanen og Bergensbanen skal ha Drammen som utgangs- og endestasjon. Lokaltog og intercitytog (Vestfoldbanen) skal ha Skøyen som utgangs- og endestasjon. Det kjøres busser mellom Skøyen, Oslo S og Lillestrøm for overgang til tog videre.

Tog øst- og nordfra: Dovre- og Kongsvingerbanens fjerntog og regiontog vil ha Lillestrøm som utgangs- og endestasjon. Hovedbanens lokaltog vil ha Bryn som utgangs- og endestasjon. Øvrige tog snur på Lillestrøm. Det kjøres busser fra Oslo S til Lillestrøm for overgang til tog der. Reisende til og fra lokaltogene kan ta T-bane fra Oslo sentrum til Brynseng T-banestasjon, der en kan gå over til Bryn stasjon og ta lokaltog derfra.

Gjøvikbanen: Lokal - og regiontogene på Gjøvikbanen vil ha Grefsen som utgangs- og endestasjon. Reisende til og fra Gjøvikbanen kan benytte T-bane til Storo T-banestasjon, der en kan gå over til Grefsen stasjon og ta Gjøvikbanens tog derfra.

Flytoget: Flytoget vil kjøre busser i 20-minuttersruter fra alle flytogstasjoner til og fra Lillestrøm. Flytogene vil kjøre Gardermoen - Lillestrøm.

Aktuelle omstigningsstasjoner: Skøyen, Lysaker, Drammen, Lillestrøm, Bryn og Grefsen vil være stasjoner for omstigning til alternative transportmidler. For fjerntogene fra Bergens- og Sørlandsbanen kan lokal- eller intercitytog inn til eller fra Skøyen benyttes som alternativ. Merk at bussene vil få tidligere avgangstid fra Oslo S, slik at togene kan avgå i rute fra sin nye utgangsstasjon.