Oslo må få renseanlegg for å nå klimamålene

Å omdanne søpla til varme i Oslo slipper ut like mye CO₂ som 200.000 biler på ett år. For å nå klimamålene trenger kommunen et renseanlegg på Klemetsrud.

Klem

IKKE FÅTT PENGER: Regjeringen har gitt penger til å planlegge et anlegg som fanger opp og lagrer CO₂ på Klemetsrudanlegget. Men pengene til å bygge dette lar vente på seg.

Foto: Svein Nordrum / Samfoto

På Klemetsrud havner det vi kaster i søpla i Oslo. Her omdannes det til fjernvarme. Anlegget står i dag for 14 prosent av Oslos CO₂-utslipp.

I 13 år har det vært snakk om å lage et anlegg som renser og lagrer utslippene. Men fortsatt er det ikke lagt penger på bordet til å bygge dette.

Regjeringen har en ambisjon om å fatte en beslutning i høstens statsbudsjett, men det forutsetter at prosjektløpet forsetter der man er nå, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Mandag ble hun vist rundt hos Fortum Oslo Varme som ligger på Klemetsrud. Det er Oslos kandidat til å bli et fullverdig anlegg for karbonfangst og -lagring.

Tina Bru på besøk på Klemetsrudanlegget.

PÅ KLEMETSRUD-ANLEGGET: Olje- og energiminister Tina Bru sier at prosjektet også må ha overføringsverdi til andre land.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hvert år slipper anlegget ut 400.000 tonn CO₂. Det tilsvarer utslippene fra 200.000 biler.

Men regjeringen gir fortsatt gir ingen klare løfter om å bygge et renseanlegg. Det er for dyrt for kommunen å betale for alt selv.

Under sitt besøk på Klemtetsrud sa Bru at de ikke kommer til å gjennomføre prosjektet for enhver pris.

– Det er mange kriterier som ligger til bunn for om man skal gjøre det, sier hun.

Tidligere har den ferske statsråden besøkt den andre kandidaten, Norcems sementfabrikk i Brevik i Telemark.

Fortsatt ingen løsning 13 år senere

Det var under nyttårstalen i 2007 at daværende statsminister Jens Stoltenberg først snakket om å bygge et slikt anlegg i Norge. Da omtalte han det som «Norges månelanding».

13 år senere er det ennå ikke tatt en endelig avgjørelse om å bygge et slikt anlegg her i landet.

Regjeringen har utsatt beslutningen om å investere milliardene som trengs en rekke ganger.

Olje- og energiministeren sier at dette er noe de har jobbet med lenge. Hun håper å kunne levere noe til høsten. Men det kan drøye til 2021.

Folk er utålmodige

En rekke politikere og miljøorganisasjoner er utålmodige. Nå mener næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) at staten må komme på banen.

Victoria Marie Evensen

VENTER PÅ KLARSIGNAL: Byråd Victoria Marie Evensen sier at karbonfangstanlegget på Klemetsrud er ekstremt viktig både for Oslo og resten av Europa.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er jo en historisk mulighet, og det vil virkelig monne. Jeg mener at regjeringen må komme på banen og at vi ikke kan vente altfor lenge.

De to anleggene på Klemetsrud og Norcems sementfabrikk i Brevik har fått penger til å planlegge, men ikke til å bygge. Evensen mener begge burde få et anlegg for karbonfangst og -lagring.

– Vi forutsetter jo i byrådserklæringen at dette skal være statlig finansiert, så vi trenger jo at regjeringen kommer på banen og tar beslutning.

Forutsetning for klimakutt

For Oslo er full CO₂-rensing på Klemetsrud en forutsetning for å nå klimamålene.

Onsdag vedtar bystyret Oslos nye klimastrategi. Ambisjonen er å kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.