Motstanden mot sykehusplanene i Oslo kryper stadig lenger inn i regjeringen

Venstres landsstyre vedtok søndag at de vil ha en full utredning av fortsatt bruk av Ullevål sykehus. De er det første regjeringspartiet som går inn for dette på nasjonalt nivå.

Leiartrioen til partiet Venstre

Hele ledertrioen til Venstre, Ola Elvestuen, Trine Skei Grande og Terje Breivik, støtter en fullverdig utredning av Ullevål-alternativet.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Helse Sør-Øst har vedtatt å bygge nye sykehus på Gaustad og Aker, og å rive Ullevål sykehus. Motstanden blant ansatte, fagforeninger og i befolkningen er stor. Alle partier i Oslos bystyre, unntatt Arbeiderpartiet og Høyre, er imot planene på Gaustad.

I dag fikk imidlertid planene et skudd for baugen da Venstres landsstyre gikk inn for å utrede en utbygging av Ullevål sykehus. Vedtaket ble avgjort enstemmig, noe som betyr at både partileder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik støttet forslaget.

Guri Melby, stortingsrepresentant og medlem av landsstyret, sier de ikke forstår at det tilsynelatende mest realistiske alternativet, utbygging på Ullevål, ikke er utredet godt nok.

– En såpass stor investering, beregnet til 59 milliarder kroner, med så stor betydning for befolkningen i Oslo og områdene rundt, bør utredes grundigere før man fatter en beslutning, sier Melby.

Guri Melby i Venstre

Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er stor faglig motstand mot planene om nytt sykehus på Gaustad, og når det er så sterke fagmiljøer som er så tydelige, så mener jeg vi må lytte til det.

Melby peker på at de store kostnadene i Oslo også kan få nasjonale konsekvenser.

–Hvis vi bruker så mye penger i Oslo, så vil det være en fare for at det går utover hva vi har mulighet til å investere i helsetilbud andre steder i landet, sier stortingsrepresentanten.

5. mars er sykehusplanene i Oslo tema for en åpen høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Bjørnar Moxnes (R), Kjersti Toppe (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) har fremmet et forslag på Stortinget om å be regjeringen utrede Ullevål-alternativet og prioritere byggingen av nye Aker sykehus.

Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe, Kari Elisabeth Kaski

Bjørnar Moxnes (R), Kjersti Toppe (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) håper på flertall i Stortinget for å utrede Ullevål og prioritere byggingen av nye Aker sykehus.

Foto: Berg-Rusten/Hagen/Ness / NTB Scanpix

Oslo Frp vedtok også Ullevål-utredning

I et annet regjeringsparti, nemlig Frp, er motstanden mot sykehusplanene også stor. Oslo Frp vedtok denne helgen på sitt årsmøte at de vil be regjeringen og Stortinget om å skrinlegge «gigantplanene» på Gaustad, og arbeide for å bevare Ullevål sykehus. Det var fast møtende vararepresentant på Stortinget, Carl I. Hagen, og gruppeleder for Frp i bystyret, Aina Stenersen, som stod bak forslaget.

– I den nye regjeringsplattformen står det at man skal ta mer hensyn til kommunene når det lages nye sykehusplaner. Så nå satser vi på at man følger opp dette, sier Aina Stenersen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener Venstres landsstyrevedtak om å utrede en utbygging av Ullevål sykehus er i tråd med det styret i Helse Sør-Øst jobber med nå.

Helseminister Bent Høie (H)

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier Venstre skal få svar på sine spørsmål om Ullevål-alternativet.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt at de ønsker å få belyst alternativet om å samle Rikshospitalet og Ullevål sykehus på Ullevål-tomta, sier Høie.

– Men er det å belyse det samme som å utrede skikkelig?

– Jeg ser at i Venstres uttalelser er det en rekke spørsmål, blant annet om økonomi, og det er jo nettopp spørsmål som en vil få besvart gjennom det arbeidet som skal gjøres i Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst fram mot styremøtet i juni, sier Bent Høie.