Mørklagt og usikker farled

Losene er bekymret for sikkerheten i farleden gjennom Hvaler-skjærgården. Nesten tre år etter Godafoss-grunnstøtingen er ikke arbeidet med å merke ruta gjennom Ytre Hvaler nasjonalpark ferdig.

Nesten tre år etter den alvorligste grunnstøtingen på Hvaler i manns minne, er farleden gjennom Ytre Hvaler Nasjonalpark fortsatt ikke ferdig merket. Betongblokker og staker er på plass, men de har ikke strøm, og lysene er heller ikke påmontert.

Nesten tre år etter den alvorligste grunnstøtingen på Hvaler i manns minne, er farleden gjennom Ytre Hvaler Nasjonalpark fortsatt ikke ferdig merket.

Nesten tre år etter den alvorligste grunnstøtingen på Hvaler i manns minne, er farleden gjennom Ytre Hvaler Nasjonalpark fortsatt ikke ferdig merket. Betongblokker og staker er på plass, men de har ikke støm, og lyktene er heller ikke påmontert.

Med Godafoss-forliset i minnet, var Kystverket på befaring i området i januar, og kalte dette da en hastesak.

Les også: – Skyhøy regning kan skyldes brudd på anbudsregler
Les også: Utsatt – igjen
Les også:
150 meter lange skip kan droppe los

Flere kritiske punkter

- Nå er det jo oktober, og det blir bare mørkere og mørkere.

Det sier los Per Otto Bremtun, og viser fram situasjonen i Løperhølet, noe han kaller et trangt, kritisk punkt i innseilingen til Borg havn ved Fredrikstad.

Losene mener dette er en av strekningene med svært høy ulykkesrisiko. Nå frykter de at kombinasjonen nye regler - som betyr at store skip ikke trenger å ha los ombord på denne delen av innseglingen - og manglende lykter gjør det enda mer risikabel. Og Løperhølet er langt fra det eneste vanskelige punktet, mener Bremtun

Nye regler for tidlig

15. oktober trer de nye reglene i kraft, som sørger for at skip som er inntil 15 meter kortere enn Godafoss ikke lenger trenger los. Reglene trer etter alt å dømme i kraft før merkingen av skipsleia er ferdig.

- Vi får større utfordringer med hensyn til dagslys og siktforhold. Det blir veldig vanskelig å navigere i dette farvannet med radar.

De nye merkene burde helt klart vært på plass før reglene trer i kraft, mener Bremtun. Området er en stor utfordring, for skipene på opp til 150 meter, som jevnlig bruker leia.

- Belysningen er jo et minimum av det som burde være i orden før de setter i gang slike tiltak.

Starter monteringen snart

Steinar Hansen fra Kystverket var på befaringen i januar. Han sier til NRK at det er monteringen av lyktene som har tatt tid, og at arbeidet med dem starter opp om en til to uker.