Klinikk slurvet: Katarina mistet brystet

Katarina Ruud Pettersen må leve med et ødelagt bryst og varige smerter etter det som skulle være en enkel silikon-operasjon. Colosseum-klinikken gjorde alvorlige feil før inngrepet, slår Pasientskadenemnda fast.

Arrene er synlige etter en lang rekke operasjoner.

MARERITT: Drømmen som ble til et mareritt. – Protesen flytter på seg og legger seg som en tung stein under huden. Nå lekker den og blir bare flatere og hardere, sier Ruud Pettersen om sitt venstre bryst.

Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

Denne uken kom beskjeden fra Pasientskadenemnda, som Katarina Ruud Pettersen har ventet på.

Nemnda mener den private klinikken sviktet før operasjonen.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad og lettet over kjennelsen. Nå håper jeg andre skal slippe å oppleve det samme, sier Katarina Ruud Pettersen (43) fra Sør-Fron i Oppland.

Katarina Pettersen

LETTET: Katarina Ruud Pettersen (43) håper nå andre skal slippe å oppleve det samme som hun har opplevd.

Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

Etter to klagerunder til Norsk Pasientskadeerstatning uten hell, har hun anket til Pasientskadenemnda. Den ga henne medhold på alle punkter.

– Det startet med en gammel drøm om å få forstørret brystene. Jeg var flat som en guttunge og gledet meg til å føle meg mer kvinnelig. I stedet endte det hele i et mareritt med smerter og et ødelagt bryst, sier Pettersen.

– Slurvet

I mars 2012 reiste Pettersen til Colosseum-klinikken i Oslo for å få utført den plastiske operasjonen. Under inngrepet oppdaget plastikk-kirurgen der en kul som han fjernet før han la inn silikon-implantatet.

Jeg håper at andre skal slippe å oppleve det samme.

Katarina Ruud Pettersen

En prøve av kulen viste at den var ondartet. Men: Det største problemet var at kulen var fjernet.

Kreftlegene kunne ikke vite nøyaktig hvor kulen hadde sittet og heller ikke hvor langt ut fra kulen det kunne finnes kreftvev. For å være sikre på at alle kreftcellene var borte måtte de fjerne hele brystet.

Kreftleger NRK tidligere har vært i kontakt med opplyser at dersom de hadde fått fjernet kulen selv, så kunne de trolig reddet brystet.

Ifølge Katarina Ruud Pettersen ble hun ikke undersøkt før inngrepet, noe som trolig ville avslørt kulen. Journalen fra Colosseum-klinikken sier heller ikke noe om noen slik forundersøkelse.

Klinikken på sin side har svart at kirurgen gjennomførte undersøkelsen, men glemte å journalføre det. Ledelsen mener også at de gjennomførte selve operasjonen helt riktig.

Knusende

Nå er Colosseum-klinikken felt på alle punkter, stikk i strid med kjennelsene fra Norsk Pasientskadeerstatning.

I den ferske kjennelsen slår Pasientklagenemda fast at noen forundersøkelse høyst sannsynlig ikke ble gjennomført, selv om dette er god medisinsk praksis. De mener den svært sannsynlig ville avslørt kulen.

Kulen var fast og relativt stor samtidig som brystet var lite, og kulen ville dermed vært lett å kjenne hvis en undersøkelse var blitt gjennomført.

Endelig mener nemnda at Pettersen burde vært sendt videre til utredning for kreft, men dette forutsatte at kulen ble oppdaget.

Vil stoppe Colosseum

Vi må få stoppet måten Colosseum-klinikken, og eventuelt andre private klinikker, jobber på.

Katarina Ruud Pettersen

Så langt har Fron-kvinnen vært igjennom sju operasjoner. Hun har mistet følelsen i store deler av venstre bryst; i resten har hun varige smerter.

Heller ikke den siste operasjonen var nok til å rette opp skaden. Trolig betyr det minst én operasjon til. Hun har hatt en rekke infeksjoner. I dag er hun ufør.

Pettersen sier hun først og fremst håper andre skal slippe å gå igjennom det samme som henne.

– Vi må få stoppet måten Colosseum-klinikken, og eventuelt andre private klinikker, jobber på, sier hun.

Hun vil nå endre regelverket, og planlegger derfor å sende saken videre til Helsetilsynet.

– Også private klinikker må få klart pålegg om å gjøre skikkelige forundersøkelser og selvfølgelig å journalføre disse, sier Pettersen.

Pettersen er overbevist om at hun ikke er alene om å ha opplevd slurv med kliniske forundersøkelser.

– Etter at jeg selv opplevde dette, har også en venninne av meg opplevd det samme. Heller ikke hun fikk undersøkt brystene før hun skulle opereres på en annen klinikk, forteller hun.

Millionkrav

– Jeg er ikke så overrasket, men veldig fornøyd og lettet. Også over at kjennelsen er så klar, sier advokat Hans Kristian Sandgrind, som har bistått Pettersen.

– Bare 12 prosent av alle klager til Pasientklagenemnda får medhold. Jeg har hele tiden ment vi hadde en sterk sak, sier han.

Nå vil advokaten og Pettersen kreve erstatning fra Colosseum-klinikken. Den skal først og fremst dekke tapt arbeidsfortjeneste både fra de to årene som er gått siden operasjonen og for fremtiden, det vil si resten av hennes yrkesaktive liv. I tillegg kommer utleggene hun har hatt og et krav om mén-erstatning.

– Hvor mye det blir, vet vi ikke ennå, men det blir uten tvil et betydelig beløp, ganske sikkert et millionbeløp, sier Sandgrind.

Pettersen har hele tiden sagt at hun er sjeleglad for at kulen ble oppdaget såpass tidlig og at kreften kunne slås tilbake.

Hun skulle likevel gjerne sluppet den to år lange kampen etter at kreftkulen ble fjernet på feil måte.

Colosseum-klinikken vil ikke stille til intervju, men gir likevel en knapp kommentar.

– Vi har ikke offisielt mottatt dokumentet fra nemnda ennå, og kan derfor ikke uttale oss i saken. Men hvis utenforstående instanser sier til oss at vi har rutiner som ikke er gode nok så tar vi det til etterretning, og vi vil anstrenge oss for å bli bedre. Vi har de beste intensjoner på vegne av våre pasienter, sier Erik Grefberg, direktør i Teres Medical Group Norge.