Lettet over at byggesøknaden er stoppet

Utøya-naboer er lettet over at Hole kommune har stoppet behandlingen av byggesøknaden om 22. juli-minnesmerke.

Minnesmerke Utøya

PLANLAGT MINNESMERKE: Dette er minnesmerke Staten har planlagt å bygge. Nå kan det ta lang tid før byggesøknaden blir behandlet.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

I dag tidlig informerte naboene i en pressemelding om at Hole kommune har stoppet behandlingen av Statens byggesøknad om 22. juli-minnesmerket «Memory Wound».

– Veldig bra, mener leder for Utstranda Velforening, Maria Holtane-Berge.

– Vi håper at det medfører til en endring av plasseringen av minnesmerket, som vi hele tiden har ønsket. Så håper vi at alle skal finne tilbake til de verdiene vi hadde etter 22. juli, man må rett og slett ta vare på hverandre, sier hun.

Maria Holtane-Berge

LETTET: Leder av Utstranda Velforening, Maria Holtane-Berge, håper at utsettelsen av behandlingen fører til at minnesmerket plasseres et annet sted.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Naboene har lenge følt seg overkjørt og er glad for at de endelig blir hørt, forteller Velforeningslederen.

– Administrativ avgjørelse

– Vi har følt at dette aldri har vært helt rimelig med tanke på at kommunen hele tiden har sagt nei både til plassering og utforming. Kommunen har hele tiden kommunisert til oss at de støtter oss, men blitt overkjørt og handlingslammet, sier Holtane-Berge.

Kommunen på sin side forsikrer om at vurderingene bak avgjørelsen ikke handler om støtte til naboene.

– Dette er en ren administrativ vurdering, sier kommunalsjef for plan og utvikling i Hole kommune, Heming Herdlevær.

– Den er ikke politisk behandlet, den er tatt i forbindelse med behandlingen av byggesaken.

Heming Herdlevær, plan- og utviklingssjef i Hole kommune.

ADMINISTRATIV AVGJØRELSE: Heming Herdlevær, plan- og utviklingssjef i Hole kommune, sier at avgjørelsen om å stoppe byggesøknaden var ren administrativ.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Rettstvist er årsaken

I brevet med avslaget fra Hole kommune til Statsbygg, kommer det frem at det er det to årsaker til avgjørelsen om å vente med byggesøknaden. Det ene er at søknaden inneholder anleggsområder som ikke er regulerte. Den andre årsaken handler om den pågående rettstvisten med naboene.

– Hvis en igangsetter dette tiltaket, der en skal gjøre store inngrep på Sørbråten, er det ikke mulig å føre stedet tilbake til opprinnelig stand. Hvis Velforeningen får medhold i rettssaken, så er det da igangsatt tiltak som det ikke er mulig å rette opp igjen, sier Herdlevær.

Hvis kommunen får det som de vil, kommer ikke byggesøknaden til å bli behandlet før rettssaken er ferdig.