Uttøya plagiat

Sjokkert over likheten

Kristin Ulrikke oppdaget store likheter mellom det planlagte minnesmerket på Sørbråten og sin egen masteroppgave. Da hun prøvde å gå videre med saken følte hun seg skremt til taushet.

– Da det ble klart at Jonas Dahlberg vant, fikk jeg gratulasjoner fra folk som kjente meg og hadde sett masteren. De trodde jeg hadde vunnet, sier Kristin Ulrikke Rønnestad.

I mai 2013 leverte arkitektstudenten ved NTNU en masteroppgave, skrevet i samarbeid med Hildegunn Slotnæs.

I over et år jobbet de med oppgaven "The Art of Remembering", som tar for seg et tiltenkt minnesmerke etter terroren på Utøya 22. juli, 2011. De gjorde nøye research, besøkte terrorrammede byer i USA, og snakket med flere kilder. Her hjemme var de i kontakt med menneskene som ble hardest rammet av tragedien på Utøya.

Kristin Rønnestad

Kristin Ulrikke Rønnestad sier hun følte seg som den minste fisken i havet, etter møte med KORO. Hun bestemte seg for å ikke gå videre med saken.

Foto: Privat

– Vi intervjuet pårørende som hadde mistet familie og venner. Og ikke minst de overlevende. Vi kartla hva et minnesmerke ville bety for dem, og hva det kunne gi, sier Rønnestad.

Konkurransen

Samme år som masteren leveres bestemmer regjeringen at det skal opprettes et minnested på Sørbråten i Hole kommune, en odde vis-à-vis Utøya. Statens fagorgan for kunst i offentlige rom, KORO, får det kunstneriske ansvaret og lyser ut en konkurranse om utformingen.

300 kandidater melder sin interesse i den åpne prekvalifiseringen. Rønnestad og Slotnæs er en av disse.

– Vi la med åtte-ti sider med bilder og tekst i søknaden. Vi skulle fortelle hvorfor vi burde være en av kandidatene, og ikke nødvendigvis ha med design, men det gjorde vi, sier Rønnestad.

10. oktober 2013 ble åtte finalister valgt ut. Rønnestad og Slotnæs var ikke blant disse.

Jeg ble ledd av, og gitt signaler om at jeg kom til å drite meg ut om jeg tok dette videre.

Kristin Rønnestad

Sjokket

I februar 2014 skulle de åtte finalistene vise frem sine utkast på Rådhuset i Oslo. Rønnestad og Slotnæs reiste ned for å se.

– Vi fikk sjokk da vi så kuttet, sier Rønnestad og viser til Jonas Dahlbergs design.

Uttøya plagiat

Til venstre 'The Art of Remembering' , til høyre den svenske kunstneren Jonas Dahlbergs 'Memory wound'.

De reagerte ikke bare på elementene, men også vokabularet i beskrivelsen. Selve ideen var påfallende lik. Kuttet i berget var som tatt ut fra deres masteroppgave.

– Vi vet hvor mye arbeid som ligger bak det å komme frem til en så spesifikk idé. Vi reagerte på selve hovedideen med å fjerne landskapet på den måten. Dimensjonene på designet er likt. Bredde, dybde, at kuttet er rett. Jonas Dahlberg omtaler sitt design som «et sår som aldri vil gro». Vi omtalte vårt design som «et åpent sår/et arr», sier Rønnestad.

Vi fikk sjokk da vi så kuttet.

Kristin Rønnestad

Da det ble kjent at Dahlberg ble utpekt som vinner, kontaktet Rønnestad kunstneren, uten hell. NRK har også prøvd å kontakte Dahlberg via e-post og på telefon over en lengre periode. Vi har ikke lyktes å få noen kommentar.

Minnesmerke

Bildet til venstre viser skisser fra Slotnæs og Rønnestads master. Til høyre er Jonas Dahlbergs design.

Møte med KORO

Rønnestad bestemmer seg for å gå videre med saken og i april 2014 får hun et møte med direktøren i KORO. Hun vil legge frem bilder og tekst som viser hvor likt minnesmerket på Sørbråten er hennes masteroppgave, i håp om å få navnet sitt på designteamet. Arkitektstudentenes oppgave hadde da vært tilgjengelig via NTNUs nettsider, vært utstilt i Trondheim og blitt sendt ut til rundt 200 personer og kontorer.

Men møtet ble ikke slik hun hadde forestilt seg.

– Jeg ble fortalt at jeg ikke visste hva jeg snakker om. Jeg ble ledd av og gitt signaler om at jeg kom til å drite meg ut om jeg tok dette videre. Direktøren i KORO viste frem andre eksempler på kutt, for å vise at ideen ikke var min. Han viste blant annet frem et kutt fra Ronja Røverdatter, kjent som "Helvetesgapet", sier Rønnestad.

Robert Kjøsnes

Advokat Robert Kjøsnes mener at KORO gjorde alt for å stanse en dialog.

Foto: Arkitektenes Fagforbund

Advokat Robert Kjøsnes fra Arkitektenes Fagforbund var med Rønnestad i det han husker som et svært uvanlig møte.

– De hadde en veldig nedlatende holdning ovenfor henne. Vi ønsket å få klarhet i ting, og stille spørsmål, men møtet ble lite konstruktivt. Jeg oppfattet det slik at de var lite mottakelig for vårt medlems meninger, og deres opptreden bar preg av en forsvarstale, sier Kjøsnes.

– En svært alvorlig anklage

Direktør Svein Bjørkås i KORO husker møtet godt, men har en annen oppfatning av hvordan det foregikk. I en mail til NRK skriver han:

– For KORO var dette å forstå som en potensiell plagiatanklage. Siden dette var en svært alvorlig anklage, orienterte vi kunstneren, juryens leder og vår oppdragsgiver, Kulturdepartementet om saken. Dahlberg avviste enhver kjennskap til masteroppgaven.

I møte hadde Bjørkås med KOROs advokat, Astri Lund. Som svar på anklagene fra Rønnestad og hennes advokat, sier han at han redegjorde for sin vurdering av saken.

– Både Astri Lund og jeg la vekt på å være saklige, i tråd med sakens alvor. Da møtet var over, ble vi spurt hva vi nå ville foreta oss. Vi svarte at vi for vår del anså spørsmålet som avsluttet, sier Bjørkås.

Fortsatt sårt

Rønnestad følte seg skremt til taushet etter møte med direktøren i KORO. Som nyutdannet og arbeidsledig bestemte hun seg for å ikke gå videre med saken.

– Jeg var såpass ung og ble usikker på om jeg hadde rett. Jeg var redd for at jeg skulle ødelegge omdømmet mitt, for jeg fikk signaler om at jeg kom til å drite meg ut, sier Rønnestad.

Rønnestad sin medstudent på masteroppgaven, Hildegunn Slotnæs, forteller at masteroppgaven har blitt et sårt tema, men hun ønsker ikke å uttale seg i denne artikkelen. I utgangspunktet hadde også Rønnestad bestemt seg for å aldri snakke om saken, men når NRK ringer går hun likevel med på å fortelle historien.

– Min personlige situasjon er litt annerledes. Jeg er ikke helt ny i arbeidslivet lenger og man forstår mer av maktforhold. Det var et litt skuffende førstemøte med voksenverden etter studiene, og det er fortsatt ubehagelig å lese om i dag, Rønnestad.

Omstridt minnesmerke

Jonas Dahlbergs minnested Memory Wound har vært i søkelyset helt siden designet ble utpekt som vinnerforslag. Minnestedet skulle etter planen stå ferdig i sommer, men protestene fra naboene har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket. Naboene saksøker nå staten for å få stanset minnestedet, og i forrige uke ble det kjent at rettssaken starter til våren.