Hopp til innhold

Leger må tåle å bli vurdert anonymt på nett av pasientene sine

Oslo tingrett slår fast at fastleger, tannleger og kiropraktorer må tåle at allmennheten gir dem karakter fra en til fem.

Legelisten.no

Pasientene kan gi stjerner på nettstedet legelisten.no etter hvor god behandling de synes de får hos fastlegen sin.

En nettside som lar pasienter dele erfaringer om helsepersonell har skapt hodebry for Allmennlegeforeningen i flere år.

Nettsiden legelisten.no lar pasienter legge inn tilbakemeldinger og gi karakter til navngitte fastleger, tannleger og kiropraktorer, helt anonymt.

– Vurderinger som pasienter deler skal handle om legens virke som lege, ikke legens store bil, skilsmisse eller elskerinne. Legene blir vurdert i sin profesjonelle rolle, og alt annet blir sortert ut, sier en av gründerne bak legelisten.no, Lars Haakon Søraas til NRK.

Den norske legeforening mener imidlertid dette bryter med personvernet til behandlerne, og ikke er nødvendig for å gi pasienter nok informasjon til å velge riktig behandler.

I Oslo tingrett argumenterte de for at nettsidene til kommunene og fastlegene holder lenge, i tillegg til den statlige nettsiden helsenorge.no. Der får ikke pasienter muligheten til å kommentere legene.

Spørsmålet Datatilsynet, Personvernnemnda og Oslo tingrett har vært nødt til å ta stilling til, er om legenes personvern er viktigere enn pasientenes ytringsfrihet.

Vurdering på nettsiden legelisten.no

Her er en vurdering fra en pasient som har vært misfornøyd med fastlegen sin.

Foto: Erlend Kinn

Lang konflikt

I 2017 sendte Den norske legeforening saken til Datatilsynet, der de kom fram til at legene hadde rett til å reservere seg mot å dukke opp på nettsiden.

Legeforeningen vil nemlig at leger skal ha rett til å gjøre det, uten å måtte gå gjennom en prosess med nettsiden.

I ukene etterpå meldte rundt 1000 fastleger at de ville reservere seg.

Lars Haakon Søraas

Lars Haakon Søraas i legelisten.no er fornøyd med avgjørelsen fra Oslo tingrett.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Legelisten.no klaget saken inn for Personvernnemnda, som kom til at forbrukernes rett til å ytre seg veier tyngre enn legenes rett til å slippe å stå på listen. Legeforeningen valgte å ta Personvernnemnda til retten, for å få vurdert gyldigheten av avgjørelsen.

Denne uken avsa Oslo tingrett dom i saken. De slo fast at avgjørelsen er gyldig.

– Vi ser absolutt at det kan være belastende for en lege å bli kritisert av pasienter på nett, men denne saken handler om at ulempen for leger ikke er verdt mer enn fordelen for pasienter, sier Søraas fra legelisten.no.

Vurderer å anke

Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev sier til NRK at de er skuffet over dommen.

– Vi gikk til sak var for å finne ut i hvor stor grad en anonym anmeldelse av enkeltleger kan publiseres. Det har Oslo tingrett avgjort, og vi vurderer å anke til lagmannsretten.

Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen

Nils Kristian Klev er leder i Allmennlegeforeningen forteller at de er åpne for en dialog med nettstedet.

Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff

Han sier det er leger som synes nettstedet er problematisk fordi man ikke vet hva anmeldelsene dreier seg om. Han legger til at leger noen ganger må ta upopulære avgjørelser, som godt kan være en god vurdering, men som resulterer i kritikk.

– Det er ikke slik at en pasients oppfatning nødvendigvis samsvarer med det som er en riktig medisinsk avgjørelse eller forvaltning av et regelverk eller en retningslinje.

Søraas i legelisten.no sier at de gjerne går i dialog med foreningen for å finne løsninger som vil føre til færre ulemper for de legene som synes anmeldelsene er ubehagelige.

– Vi er absolutt åpne for å komme i dialog med legelisten.no, avslutter Klev.