Hopp til innhold

Legeopprør mot omstridt nettside

Over 1000 leger har nå søkt om å få reservere seg mot å bli vurdert av sine pasienter på Legelisten.no. Datatilsynet bestemte i november at legene får reservere seg, men Legelisten.no nekter å gi seg og vil klage på vedtaket.

Legelisten.no

Pasientene kan gi stjerner på nettstedet legelisten.no etter hvor god behandling de synes de får hos fastlegen sin. FOTO: ARILD SANDSVIK

Nå jobber Lars Søraas, gründer og styremedlem hos Legelisten.no, for å få omstøtt vedtaket som er satt på vent. Fristen for å klage til Datatilsynet er 15. januar.

To millioner brukere i året

Lars Haakon Søraas

Lars Søraas er gründer og styremedlem i Legelisten.no. Han frykter konkurranse fra utenlandske nettsteder hvis legene ender opp med å få reservere seg.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Grunnen til at vi er imot, er at det i praksis gir Legeforeningen en vetorett om vi skal få lov til å drive videre eller ikke. Alt Legeforeningen trenger å gjøre er å få nok leger til å reservere seg, og så vil verdien av vår tjeneste for pasienter forsvinne og vi må legge ned, sier Søraas. Han opplyser at nettstedet har to millioner brukere i året og 300.000 besøk i måneden.

Han fortsetter:

– Vi vet at mange hundre tusen nordmenn bruker nettsiden hvert år til å finne frem til de mange gode legene. Dersom vurderinger av mange leger blir borte, så vil siden fort tape sin verdi for pasienter.

Søraas forteller at de har mottatt over 1000 søknader så langt de siste ukene fra leger som vil reservere seg.

– Nærmest som mobbing

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen sier at dette ikke betyr at legene ikke ønsker å bli vurdert, for det gjør vi.

Foto: NRK / NRK

Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, er glad for Datatilsynets vedtak.

– Vi er kritiske fordi listen ikke gir svaret på om en lege er dyktig eller ikke. Fastlegene har opplevd det som svært belastende å ha en anonym ratingside som de ikke kan forsvare seg mot. Mange har opplevd det nærmest som mobbing, sier han.

Pålegg fra Datatilsynet

Datatilsynet påla i november Legelisten.no å gi helsepersonell mulighet til å reservere seg mot å bli oppført. Dette pålegget er ennå ikke satt ut i livet og gjelder ikke før klagen fra Legelisten er behandlet.

Det omstridte nettstedet har siden 2012 gitt pasienter mulighet til anonymt å omtale og sette karakterer på rundt 12.000 leger, tannleger, gynekologer, kiropraktorer og annet helsepersonell.

Om listen mister 1000 av de rundt 5000 fastlegene de nå har frykter de for sin eksistens.

Vurdering på nettsiden legelisten.no

Her er en vurdering fra en pasient som har vært misfornøyd med fastlegen sin. Gründer og styremedlem i Legelisten.no sier det er langt flere positive tilbakemeldinger enn negative.

Foto: Erlend Kinn

– Kan reservere seg ved gode grunner

Legelisten frykter utenlandske nettsider vil overta i Norge om de må legge ned.

– Merk at vi allerede har en reservasjonsordning for leger som har tungtveiende grunner for dette. Vi er ikke imot at enkelte leger skal få lov til å reservere seg dersom det er gode grunner, sier Lars Søraas i Legelisten.no til NRK.

– Legene må ta upopulære avgjørelser

Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen sier at ikke alle avgjørelser skal være populære.

– Fastlegene har en viktig portvaktfunksjon og må ofte ta upopulære avgjørelser. En lege kan rangeres lavt på Legelisten.no, selv om vedkommende har gjort en god jobb. Når pasienten ikke får det som han eller hun vil kan det føre til en tilbakemelding om at legen gjør en dårlig jobb, sier Øren.

Les også:

AKTUELT NÅ