Hopp til innhold

Legeforeningen til retten for å hindre at leger blir hengt ut på nett

Allmennlegeforeningen mener legers personvern må veie tyngre enn forbrukernes rett til å gi tilbakemelding på fastleger. Nå går de rettens vei for å få reservere seg på legelisten.no.

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen

SKEPTISK TIL RATINGSIDE: Tom Ole Øren leder Allmennlegeforeningen.

Foto: Presse

Nettstedet legelisten.no og Allmennlegeforeningen har vært som hund og katt siden legeratingsiden ble opprettet i 2012. Årsaken er at hjemmesiden lar pasienter legge inn tilbakemeldinger og gi karakterer på blant annet fastleger anonymt. Legene blir offentliggjort med fullt navn.

Allmennlegeforeningen vil at leger skal ha rett til å reservere seg fra legelisten.no ettersom de mener ratingsiden mobber og netthetser leger. Legelisten.no mener derimot at dette må vurderes fra sak til sak.

Nå vil legene at retten skal avgjøre konflikten.

Mener legens rett går foran forbrukerens i dette tilfellet

Formålet med ratingsiden er å sette meg, deg og alle andre forbrukere i bedre stand til å kunne velge fastlege. Problemet er at du kan legge inn tilbakemeldinger og rating anonymt, mens legen det gjelder blir offentliggjort med fullt navn. Det mener Allmennlegeforeningen er uholdbart.

Foreningen mener dessuten at mange meldinger tenderer til både netthets og mobbing.

– Vi mener legenes personvern må veie tyngre enn forbrukerhensyn i akkurat denne saken, sier leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, til NRK.

Han mener det skal kreves samtykke fra legene dersom de skal utsettes for anonyme vurderinger i offentligheten.

– Vi er ikke redd for tilbakemeldinger, de er viktig for at vi skal bli bedre. Vi vet at anonyme tilbakemeldinger ofte blir oppfattet som netthets. Er man ikke fornøyd med fastlegen, så prøv å ta opp det direkte på legesenteret eller fastlegen, sier Øren.

Legene fikk medhold, så ble kjennelsen omgjort

Allmennlegeforeningen og legelisten.no har hatt kontakt flere ganger rundt problemstillingen, uten å komme til enighet. I 2017 hadde legene fått nok og sendte saken til Datatilsynet. Der kom de til at legene hadde reservasjonsrett.

I ukene etterpå meldte rundt 1 000 fastleger at de ville reservere seg fra ratingsiden.

Legelisten.no klaget saken inn for Personvernnemnda som var delt i sin innstilling. Flertallet kom til at hensynet til informasjonsfriheten veid tyngre enn personvernulempene. Det betyr i klartekst at forbrukerens rett til informasjon måtte tillegges større vekt enn legenes rett til å slippe å stå på listen.

Det har fått Allmennlegeforeningen til å ta saken til retten for å få medhold om reservasjonsrett.

– Man må spørre seg om dette er et system man også ønsker for andre offentlig ansatte som lærere. Dette er noen prinsipielle sider vi ønsker å få belyst., sier Øren.

Legelisten.no: – God og nødvendig tjeneste

Lars Haakon Søraas

TROR PÅ MEDHOLD: Lars Haakon Søraas er en av gründerne bak legelisten.no.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Lars Haakon Søraas er én av gründerne bak tjenesten. Han sier formålet med legelisten.no er å hjelpe pasientene til å finne gode fastleger og andre, ikke henge ut dårlige.

– Vi bruker store ressurser å moderere tilbakemeldinger. Fire av fem tilbakemeldinger er positive, og de fleste leger lever godt med siden. Vi har også forsøkt på finne gode løsninger for dem som føler tilbakemeldingen ubehagelig, sier Søraas.

Han har stor tro på at retten vil falle ned på samme konklusjon som Personvernnemnda.

– Den sentrale avveiningen i saken, handler om hvorvidt pasienter skal ha rett til å ytre seg om leger de har besøkt. Det er også en avveining av ulempen legene opplever, og nytten for pasientene. Vi anser at ulempen ikke er betydelig for det store flertallet av leger, sier Søraas.

Søraas pressiserer også at siden tillater leger å reservere seg fra omtale dersom spesielle omstendigheter tilsier det, men at de ikke vil tillate reservasjon uten grunn slik Legeforeningen ønsker. Søraas sier også at alle leger som ønsker det, kan gi tilsvar på innlegg og vurderinger som omhandler dem selv på legelisten.no.

AKTUELT NÅ