Hopp til innhold

Lege dømt for medikamentdrap

Anne Linell Sundt døde i desember 2014. Nå er lege-samboeren (59) dømt til 4 års fengsel for uaktsomt drap og grovt bedrageri.

Oslo tinghus

DØMT: Etter at saken har blitt behandlet her i Oslo tingrett, har domstolen kommet frem til at samboeren og legen kunne klandres for dødsfallet til Anne Linell Sundt.

Foto: Maria Abdli / NRK

Ett år etter at Anne Linell Sundt (39) ble funnet død på sofaen i sin egen stue på Bygdøy, ble samboeren hennes pågrepet på arbeidsplassen og siktet for drap.

I mars startet rettssaken mot mannen. Nå er legen dømt til fire års fengsel for brudd på helsepersonelloven, uaktsomt drap, dokumentfalsk og forsøk på grovt bedrageri.

– Min klient er uforstående til domfellelsen, både når det gjelder uaktsomt drap og også deler av domfellelsen etter helsepersonell loven, sier mannens forsvarer Arild Holden.

I tillegg må han betale 125 000 kroner i erstatning til de to mindreårige barna til Sundt. Han har nektet for å ha skyld i dødsfallet, men har erkjent straffskyld for å ha forfalsket et testamente der han skulle arve flere millioner kroner.

Dommen er avsagt under dissens, det vil si at dommerne ikke har vært enige. De to lekdommerne mener at legen skal dømmes i denne saken, men tingrettsdommeren er uenig i det.

– Den juridiske dommeren var enig i vår argumentasjon på at min klient ikke hadde noe aktiv rolle eller gjorde noe som helst i forbindelse med at fornærmede døde, sier Holden til NRK.

Legen vil anke saken.

Døde av overdose

Obduksjonen viste at Anne Linell Sundt døde av en overdose av legemidlene Fentanyl, Petidin, Karbamazepin, Ketobemidon, Zopiclon, Kodein og Diazepam.

Samboeren var først siktet for forsettlig drap, men tiltalen ble endret til uaktsomt drap sommeren 2017. Aktor mener at selv om han ikke hadde til hensikt å drepe kjæresten sin, så kan han likevel klandres for dødsfallet.

Retten mener at det er straffeskjerpende at mannen er lege og visste hvor farlig og alvorlig Sundts avhengighet av medikamenter var.

Som fagperson skulle han ha beskyttet henne mot denne avhengigheten, står det i dommen.

Retten mener likevel det er formildende at han har erkjent noen av punktene i tiltalen.

Innrømmet å forfalske testamente

Legen har forklart at samboeren var plaget av sterke smerter og at de reiste til sykehus i Europa og USA for å få stilt diagnose og få behandling.

Helsetilsynet tok fra mannen retten til å praktisere som lege i 2015.

Anne Linell Sundt var skilt fra en av arvingene etter skipsreder Petter C.G. Sundt og bodde i en villa i nærheten av museene på Bygdøy. Hun etterlot seg to små barn under skolealder.