Landslagsskyttere har skutt ulovlig med bly i ni år

Landslagsskytterne har fått skyte med blyhagl selv om dette er forbudt på skytebaner. Mengden ammunisjon kan tilsvare over 100 tonn med bly.

Skeet-skytter på Løvenskioldbanen i Bærum

Skyter med stål. Landslagsskyttere tilknyttet Norges skytterforbund har nå stoppet bruken av bly etter at NRK avslørte at tillatelsen gikk ut for 10 år siden.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi beklager på det sterkeste at vi ikke har fornyet den tillatelsen som vi hadde for landslagsutøvere tidligere, sier president i Norges Skytterforbund Håvard Larsen.

Siden 2002 har det vært forbudt å bruke blyhagl på norske skytebaner. Siden da har de aller fleste skytterne skutt med hagl av stål.

Men eliteutøvere tilknyttet Norges Skytterforbund har fortsatt å skyte med det forurensende tungmetallet, kan NRK nå avsløre.

I perioden 2005–2010 søkte, og fikk, Norges Skytterforbund dispensasjon fra forbudet. De fikk lov av miljømyndighetene til å skyte en million skudd, eller rundt 25 tonn bly, årlig. Siden dette har de fortsatt med bly, men uten å søke om lov.

Veterinær og toksikolog Aksel Bernhoft

Mengdene av bly på denne myra i Bærum kan være dødelig for dyra, sa veterinær og toksikolog Aksel Bernhoft til NRK i fjor høst.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Ba om full oversikt

NRK ba i høst Miljødirektoratet legge fram oversikt over alle dispensasjoner som har blitt gitt fra blyhagl-forbudet på norske skytebaner.

Oversikten viste at Norges Skytterforbund i flere år hadde et stort forbruk av bly, men at søknadene om dispensasjon plutselig opphørte for ti år siden.

Håvard Larsen i Norges Skytterforbund

President Håvard Larsen i Norges Skytterforbund beklager at forbundets landslagsskyttere har skutt med bly etter at tillatelsen utløp i 2010.

Foto: Anders Fehn / NRK

Da vi ba Skytterforbundet om en forklaring fikk vi til svar at de ikke har sluttet å skyte med bly, men at forbundet ved en rutinesvikt ikke har søkt om ny tillatelse.

Samling for landslagsskyttere

– Det er landslagsskytterne vi snakker om, og vi hadde en tillatelse til 2010 som dessverre ikke har blitt fornyet. Den har dere dokumentert for oss at vi ikke hadde. Og det har vi selv tatt tak i, forsikrer Larsen i Skytterforbundet.

Det er landslagsutøvere i OL-øvelsene OL-trap, skeet og sporting som har fått trene med blyhagl.

NRK fikk ved være med da Norges beste utøvere innen leirdue-øvelsen skeet hadde årets siste landslagssamling på Løvenskioldbanen i Bærum.

Internasjonalt konkurreres det med blyammunisjon, og det har vært grunnen til at landslaget har fått trene med bly her hjemme.

Opplysninger NRK har fått fra forbundet sentralt, sier at det er det snakk om et årlig forbruk av 600.000 blyhaglpatroner.

Dette tilsvarer 14,4 tonn med bly i året. Med andre ord over hundre tonn de siste ni årene.

Etter at den manglende tillatelsen ble oppdaget, skyter utøverne utelukkende med stål på norske baner.

– Det gir jo litt handikap, sier landslagsskytter Malin Farsjø.

Hun forklarer at rekylen blir hardere når de skyter med stål enn med bly.

– Det beste er jo å trene med det vi skal konkurrere med, sier Malin, som jobber for å bli tatt ut til OL i Tokyo.

Malin Farsjø er landslagsskytter i Skeet

Landslagsutøver Malin Farsjø reiser fra Elverum for å trene ved Løvenskioldbanen i Bærum.

Foto: Anders Fehn / NRK

Store miljøproblemer

I høst fortalte NRK om store mengder bly som lekker fra en skytebane og inn i et populært turområde i Bærum. Blant annet har turgåere drukket av det sterkt forurensede bekkevannet. Saken fikk flere partier på Stortinget til å reagere og kreve kartlegging av helseskadelig bly fra skytebaner.

Alle har tatt det for gitt at skytterne som bruker leirduebanen på Løvenskioldbanen ikke lenger bruker det miljøgiftige tungmetallet, og at det er gammelt bly fra før forbudet som lekker ut med bekkene.

Heidi Morka i Miljødirektoratet

Seksjonsleder Heidi Morka vil ikke spekulere i hvilke reaksjoner som kan bli aktuelle mot Skytternes forbund.

Foto: Vegard Erstad / NRK

Men forbundet bekrefter overfor NRK at landslagsutøvere har fått skyte med blyhagl ved denne banen helt fram til november 2018. Det er flere år etter at rapporter slo fast at myr og bekker er svært forurenset av bly.

– Vi ser jo alvorlig på et sånt brudd på regelverket, sier Heidi Morka som er seksjonsleder for kjemikalier i Miljødirektoratet.

Brudd på produktforskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Men i praksis er det bøter som er det vanlige reaksjonen får NRK opplyst i direktoratet.

– Bly er et stoff med veldig alvorlige egenskaper både helse og miljømessig. Vi må se på hvilke reaksjoner vi skal ha i forhold til de nye opplysningene som vi har fått, avslutter Morka.