- Skal være tilnærmet umulig å konkludere med tilregnelig

OSLO TINGRETT (NRK.no): Forsvarer Harald Stabell ber retten legge vekt på de tre sakkyndige som mener 23-åringen kan ha en grunnleggende psykisk lidelse. De fornærmede i saken krever 23-åringen for nesten 1,5 millioner kroner.

Hartmann og Staff

Statsadvokat Carl Graff Hartmann (til venstre) og forsvarer Harald Stabell har i løpet av seks dager med forhandlinger i retten ikke blitt mer enige om den tiltalte er tilregnelig eller ikke.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Mandag ba statsadvokaten om at 23-åringen tiltalt for drapet på Andreas Nilstad (22) og drapsforsøk på Marius Løken (24) dømmes til 16 år i fengsel. Statsadvokat Carl Graff Hartmann valgte dermed å støtte seg til vurderingen til psykologspesialist Gjermund Nysveen, som mener 23-åringen kan dømmes som tilregnelig.

Dette er ikke en oppfatning som deles av de tre psykiaterne som i likhet med Nysveen har vurdert 23-åringen.

– Alle de fire sakkyndige mener det er snakk om en psykose. De tre rettssakkyndige psykiaterne mener også han er utilregnelig i strafferettslig forstand, og at han har en alvorlig psykotisk grunnlidelse, sier Stabell.

– Tilnærmet umulig

Han viste til flere tilfeller av rettspraksis der tiltalte ikke har blitt straffet med fengsel, fordi det har vært tvil om tilregnelighet.

– Alt dette innebærer at tvilen om tilregnelighet er så stor at vilkåret for straff ikke foreligger. Med det vi har hørt i retten skal det være tilnærmet umulig å konkludere med at den tiltalte er tilregnelig, sier Stabell.

– Min påstand er at NN (tiltalte, journ. anm.) frifinnes. Subsidiær påstand er at han anses på mildest mulig måte.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sakkyndige i Pilestredet-drapet

Psykiaterne Hennig Verøy (til venstre), Harald Brauer (nr. to fra venstre) og Fred Heggen (t. h.) mener 23-åringen er strafferettslig utilregnelig. Psykologspesialist Gjermund Nysveen (nr. to fra høyre) er uenig.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– Lite taktfullt

Et sentralt spørsmål i saken er en psykose den tiltalte 23-åringen skal ha hatt sommeren 2010. Denne psykosen, den siste av to samme sommer, skal ifølge tiltalte ikke ha oppstått i forbindelse med rus.

Tiltaltes mor har i rettsforhandlingene sagt at hun en natt på hyttetur våknet opp av at sønnen stod på gulvet og sa «nå kommer de», uten at noen andre var tilstede.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann advarte retten mot å tillegge denne hendelsen vekt, da moren ikke har nevnt den for de sakkyndige eller i politiavhør. Dette var noe Stabell valgte å kommentere direkte i sin prosedyre.

– Det er lite taktfullt av aktor å antyde at mor forklarer seg bevisst uriktig om faktum, for å forsøke å påvirke det som kommer fram i retten.

Stabell viste også til en uttalelse fra psykiater Fred Heggen, som mener den tiltalte har forklart seg ærlig og oppriktig om egen rusbruk i denne perioden.

– Tvilsmomenter rundt bruk av marihuana denne sommeren bør gå i favør tiltalte, sier Stabell.

– Kan gå lang tid

Statsadvokaten la i sin prosedyre også vekt på at det ikke hadde blitt påvist såkalte «positive symptomer» på psykose hos den tiltalte etter drapsnatten. Dette er symptomer som vrangforestillinger og stedsforvirring. Stabell presiserer at det har blitt påvist såkalte «negative symptomer», som følelsesutflatning.

– Grunnlidelsen betyr ikke at tiltalte hele tiden er psykotisk, men det kan skje i perioder at han blir det. Det kan gå lang tid mellom hver gang, kanskje flere år, sier Stabell.

Stabell påpeker også at den tiltalte ble gitt store mengder antipsykotiske medikamenter ved behandling på sykehus. Flere av de sakkyndige har påpekt at dette kan ha gjort det vanskeligere å påvise psykotiske symptomer hos den tiltalte i etterkant.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nilstads foreldre, Sørenmo og Løken i retten

Andreas Nilstads foreldre Geir Ole og Astrid Nilstad (venstre og høyre i bildet. I midten Nilstads samboer Line Sørenmo og Marius Løken.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Skal være ansvarlig

Bistandsadvokatene varslet mandag at de krever nærmere 1,5 millioner kroner i erstatning fra den tiltalte. Dette gjelder dersom retten finner det bevist at 23-åringen var strafferettslig tilregnelig da drapet ble begått.

– Familien er opptatt av at tiltalte skal være ansvarlige for sine handlinger. Det er iboende ved alle mennesker, at ved så grusomme handlinger, så skal noen stå til rette for dette, sier bistandsadvokat Benedict de Vibe.

De Vibe representerer den drepte Andreas Nilstads foreldre, Geir Ole og Astrid Nilstad, samt Andreas Nilstads samboer, Line Sørenmo. Sørenmo er også mor til Andreas Nilstads datter, Natalie (1), som kom til verden etter at 23-åringen ble drept av kameraten. Forsørgertapet skal i tillegg behandles senere.

400.000 kroner

De Vibe ba om at hver av hans klienter, inkludert datteren til avdøde, tilkjennes 200.000 kroner i erstatning. I tillegg ba de Vibe om at Sørenmo og Nilstads mor tilkjennes ekstra oppreisning, blant annet for psykologbehandling og reise i forbindelse med saken. Totalt beløper dette seg til over 160.000 kroner.

Karen Forbrigd, som er bistandsadvokat for Marius Løken, ba om han skal få tilkjent hele 400.000 kroner i erstatning. I denne sammenheng viste hun særlig til traumene det har medført å bli knivstukket av en god venn, og å måtte se en annen bli drept.

– Marius hadde store skader på helt vitale organer. Det er helt ufattelig at det går an å overleve slike skader. Overføring av 30 liter blod ved behandling viser hvor alvorlig det var, sier Forbrigd.

100.000 kroner

I tillegg til kravene fra Nilstads familie og Løken, ba bistandsadvokat Knut-Ole Bakken Hansen om 100.000 kroner i ertstatning for sin klient, en nabo som hørte bråk i oppgangen, og fikk se den tiltalte 23-åringen holde i en kniv han hadde stukket i kroppen på Løken. Etter å ha ropt mot tiltalte, løp 23-åringen etter naboen, som låste seg inne i leiligheten sin.

23-åringen er også titalt for trusler mot naboen. Forbrigd mener naboens inngripen var en av flere heldige omstendigheter som gjorde at Løken overlevde «på mirakuløst vis».

Dersom retten skulle komme til at tiltalte er utilregnelig, vil erstatningsbeløpet den tiltalte må betale bli langt mindre. Dette vil i hovedsak da bestemt av Kontoret for voldsoffererstatning.

Stabell anførte at flere av de sivile kravene ikke inngår i normale erstatningsnormer, og ba retten anse klienten på mildest mulig måte.