Hopp til innhold

Krever rødt nivå på barneskoler i Oslo

Hovedverneombudene i Oslo-skolen får daglig henvendelser fra bekymrede lærere og andre ansatte.

Statsministeren og kunnskapsministeren besøkte 2B på Ellingsrudåsen skole i Oslo i april da 1. til 4. trinn i skolen ble gradvis gjenåpnet.

Statsministeren og kunnskapsministeren besøkte 2B på Ellingsrudåsen skole i Oslo i april da 1. til 4. trinn i skolen ble gradvis gjenåpnet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Jeg tror mange har resignert litt. At de føler at de ikke blir tatt på alvor og at bekymring for egen helse ikke blir tatt på alvor, sier hovedverneombud Ellen Brekke i Oslo-skolen.

I dag er barneskolene i Oslo på gult nivå. Det betyr at hele skoleklasser regnes som en kohort, at ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser og det er ingen krav om avstand.

Rødt nivå vil blant annet innebære at de ansatte forholder seg til færre elever om gangen og at de må prøve å holde avstand.

Bærum og Stavanger er blant kommunene i landet som har innført dette.

Når hovedverneombudene i Oslo-skolen nå krever de strengeste smitteverntiltakene på barneskolen, er det blant annet på bakgrunn av nye opplysninger denne uken.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at grunnskolelærere har høyere smitteforekomst enn gjennomsnittet – spesielt i Oslo-området.

Trangt om plassen

Bekymringsmeldingene hovedverneombudene i Oslo-skolen får, handler om smittevern og utfordringer rundt dette. Det handler om gamle og trange skolebygg, at lærere har trange arbeidsplasser og at det er små personalrom.

 Ellen Brekke, hovedverneombud i Oslo-skolen.

Ellen Brekke er et av tre hovedverneombud i Oslo-skolen.

Foto: Privat

– Det er vanskelig i en sånn situasjon å klare og holde avstand, sier Ellen Brekke.

Mange ansatte på barneskoler er også bekymret for at de møter mange på jobben og at de har mange nærkontakter.

– De er bekymret for egen helse og redde for å smitte familien sin og venner.

Senest i går fikk hovedverneombudene for Oslo-skolen en henvendelse på vegne av en ansatt som var gravid.

–Hun var veldig bekymret for å stå i førstelinjen og jobbe på skole med såpass begrenset smittevern, sier Bekke.

I slike saker har ansatte krav på tilrettelegging. Den ansatte ble bedt om ta kontakt med bedriftshelsetjenesten og skolens ledelse.

– Siden hovedverneombudet har myndighet til å stenge skoler, er det aktuelt å bruke den myndigheten?

– Vi tenker nok at situasjonen nå ikke tilsier at stansingsparagrafen i arbeidsmiljøloven skal brukes. Men dersom en skole har svært mange ansatte i karantene og det ikke er forsvarlig å opprettholde driften, vil denne paragrafen kunne være nødvendig å bruke.

Opptil 250 nærkontakter

Magnus Håkonsen er lærer på Trosterud skole.

Magnus Håkonsen er lærer på 7. trinn på Trosterud skole i Oslo.

Foto: Privat

Magnus Håkonsen er lærer på 7. trinn og verneombud på Trosterud skole i Groruddalen. Skolen ligger i bydel Alna, en av bydelene i Oslo der smitten er aller størst. Han er bekymret for kollegaenes arbeidsmiljø og egen helse.

Det er jeg absolutt. Jeg er i tillegg i risikogruppa og definert som det av min fastlege.

I hverdagen som lærer på barneskole, blir det mange nærkontakter.

En klasse på 25 i et rom på 60 kvadratmeter er ikke uvanlig.

– Ofte skal man da også ha timer i andre klasser på samme trinn som gjør at man ofte har 50 nærkontakter.

Han sier at faglærere ofte har enda flere enn dette. At noen er oppe i 200 til 250 nærkontakter.

– Det er altfor mange. Det er altfor lite sikkerhet. Altfor lite trygghet. Vi krever et trygt og godt arbeidsmiljø som alle andre, sier Magnus Håkonsen.

Rødt nivå betyr ikke hjemmeskole

Mange har vært bekymret for sårbare barn og kritisk til bruk av rødt nivå på skoler.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet mener hjemmeskole kan gjøre stor skade på sårbare barn.

Hovedverneombudet i Oslo-skolen har forståelse for bekymringen, men mener det ikke er mulig å sette likhetstegn mellom rødt nivå og hjemmeskole.

– Det er strengere smitteverntiltak og man kan se for seg noe mer bruk av hjemmeskole, men rødt nivå betyr ikke automatisk hjemmeskole, sier Ellen Brekke.

Da det var rødt nivå på barneskolene i Oslo i fjor vår, var Trosterud åpen alle dager.

Magnus Håkonsen sier lærerne tenker på elevene og strekker seg langt for dem. Men han mener det ikke er riktig å sette elevers rettigheter opp mot lærernes rett til et trygt arbeidsmiljø.

Vi må klare å kombinere det. Da må vi ha et godt smittevern. Hvis ikke vi føler oss trygge på jobb, så kan heller ikke vi være en trygg voksen for våre elever, sier Magnus Håkonsen.

Barna som identifiseres som sårbare av kontaktlærere og skolens ledelse, samt barn av foreldre med samfunnskritiske stillinger, skal ha tilbud på skolene uavhengig av smittevernnivå.

Vurderer munnbind

Inga Marte Torkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Avbildet ved Bjølsen skole i Oslo.

Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

– Jeg tar lærernes bekymring for smittesituasjonen på største alvor, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Tidligere denne uken hadde hun nettmøte med lærerne i Osloskolen og hørte deres innspill. Hun sier Oslo kommunen lener seg tungt på rådene de får fra smittevernmyndighetene. Dette legges til grunn for kommunens vurderinger av tiltak både i barnehagene og i skolene.

– Slik situasjonen er nå, har jeg ikke fått smittevernfaglige råd som tilsier overgang til rødt nivå, men det er en situasjon som raskt kan endre seg.

I første omgang vil byråden blant annet be Folkehelseinstituttet vurdere bruk av munnbind for ansatte i skoler og barnehager.

– Jeg er opptatt av å få flere innspill fra organisasjonene på tiltak som kan trygge arbeidsforholdene, sier Thorkildsen.