Krever å få demonstrere for ytringsfriheten

– Vi skal demonstrere i Fredrikstad i sommer, er beskjeden fra Aksjonsgruppen Ytringsfrihets talsperson, etter at den forrige søknaden ble avslått av politiet.

Morten Lorentzen, Aksjonsgruppe Ytringsfrihet

Morten Lorentzen i Aksjonsgruppen Ytringsfrihet regner det som en selvfølge at Øst politidistrikt godkjenner deres nye søknad om en markering i Fredrikstad.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Innen kort tid vil Øst politidistrikt motta en ny søknad fra Aksjonsgruppen Ytringsfrihet om å få gjennomføre en markering for ytringsfriheten. Den første søknaden ble avslått av politiet på grunn av faren for vold. Utgangspunktet for markeringen er Den nordiske motstandsbevegelsens (DNM) ønske om å markere i Fredrikstad.

Dato er ikke bestemt

Datoen blir ikke offentliggjort enda, sier Lorentzen til NRK Østfold.

– Datoen kan jeg av strategiske hensyn ikke røpe før Øst politidistrikt får den formelle søknaden. Men vi regner med at politiet som representant for lov og orden, og som et organ som skal beskytte lovlige demonstrasjoner, i løpet av kort tid vil godkjenne søknaden.

– På hvilken måte vil dere markere dere?

– Det vil være et offentlig informasjonsmøte for alle som er interesserte i fred, frihet og en åpen meningsdialog uten vold. Enhver ikkevoldelig organisasjon er invitert til en paneldiskusjon om ytringsfrihet, forteller Lorentzen.

Følger opp politisjefen

Lorentzen legger til at de har benyttet seg av juridisk bistand og har blant annet vært i kontakt med fagdirektør Anine Kierulf ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Kierulf er medforfatter av en kronikk publisert i Fredriksstad Blad hvor det anføres at ytringsfriheten må ha plass til «krenkende og meningsløse ytringer» fra DNM og andre ytterliggående grupper. NRK har foreløpig ikke kommet i kontakt med Kierulf.

Aksjonsgruppen mener de bør få den nye søknaden godkjent, på bakgrunn av uttalelser fra politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal.

– Hasseldal har selv sagt at enhver annen dato enn den 29. juli vil bli godkjent, sier Lorentzen.

Han mener det vil være latterlig av politidistriktet å avslå den nye søknaden.

– Fundamentalt i et demokratisk samfunn

NRK har tidligere publisert bilder av Morten Lorentzen under en markering holdt av DNM i Falun sist november. Lorentzen avviser imidlertid at Aksjonsgruppe Ytringsfrihet har formelle eller andre forbindelser til Den nordiske motstandsbevegelsen.

Lorentzen presiserer også at aksjonsgruppen reagerer kraftig på politiets avslag på alle søknader om markeringer i Fredrikstad i sommer. Både Den norske motstandsbevegelsen, Skeiv Ungdom, FRI og andre organisasjoner.

– Denne folkefesten som skulle være i Fredrikstad, er jo også avslått. Det er totalt udemokratisk, sier Lorentzen, og fortsetter:

– Partiet Rødt skal få lov til å si sin mening, og også Skeiv Ungdom, kirker, andre organisasjoner, og også selvfølgelig mennesker som har en divergerende mening. Det er fundamentalt i et demokratisk samfunn. Det er udiskutabelt. Derfor leverer vi en ny søknad i løpet av de nærmeste dagene.