Ny søknad om demonstrasjon i Fredrikstad

Fredag fikk Den nordiske motstandsbevegelsen avslag på søknaden om å arrangere nazimarsj i Fredrikstad. Nå har politiet fått en ny søknad om å demonstrere i samme by den samme dagen.

Mannen i svarte klær er Morten Lorentzen, som nå har sendt søknad om å få demonstrere i Fredrikstad 29. juli.

Den nordiske motstandsbevegelsen har hatt flere demonstrasjoner i Norden den siste tiden, her fra Falun 1. mai i år. De ønsket å markere seg i Fredrikstad i juli, men fikk nei fra politiet. Mannen i svarte klær foran er ifølge Filter Nyheter Morten Lorentzen, som nå har sendt søknad om å få demonstrere i Fredrikstad 29. juli.

Denne gangen er det en gruppe som kaller seg Aksjonsgruppe Ytringsfrihet som søker, og de ønsker å ha en markering i Gamlebyen i Fredrikstad på formiddagen den 29. juli.

Søknaden er sendt til Østfold-politiets postmottak dagen etter at politiet avslo søknaden fra nazist-organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen om å demonstrere i Fredrikstad den samme dagen.

Den nordiske motstandsbevegelsen fikk først muntlig godkjennelse av politiet til å avholde demonstrasjonen under parolen «Knus homolobbyen».

Da politiet snudde fredag, begrunnet de med sikkerhetsaspektet ettersom omfanget av den opprinnelige demonstrasjonen og de varslede motdemonstrasjonene ble større enn politiet først antok.

Lørdag hadde åtte demonstranter fra Den nordiske motstandsbevegelsen også en kort markering i Fredrikstad sentrum. De ble fjernet av politiet etter kort tid.

Haakon Forwald lengst fram i demonstrasjonen til Den nordiske motstandsbevegelsen i Falun

Den nordiske motstandsbevegelsen skulle etter planen demonstrere i Fredrikstad 29. juli. Fredag satte politiet ned foten og avslo søknaden.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Ytringsfrihet som parole

Mannen som har signert den siste søknaden på vegne av aksjonsgruppen heter Morten Lorentzen.

Det er uklart om Lorentzen har noen formelle verv også i Den nordiske motstandsbevegelsen, men NRK vet at han ved flere anledninger den siste tiden har demonstrert sammen med dem.

Det skjedde sist under et 1. mai-tog i Falun tidligere i år.

Morten Lorentzen

Morten Lorentzen fra Moss har søkt om å få arrangere en demonstrasjon i Fredrikstad 29. juli. Her er han avbildet under en nazi-demonstrasjon i Falun tidligere i år.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Lorentzen har ikke svart på NRKs henvendelser lørdag.

I søknaden ber han på vegne av aksjonsgruppen om å få avholde en demonstrasjon 29. juli.

Han begrunner ønsket med at gruppen vil belyse viktige aspekter av ytringsfriheten.

«Vi er kjent med at det skal være s.k. «folkefest» for alle denne dagen og vi mener at det vil være passende å presentere oss som representanter for den meget viktige grunnlovsfestede paragrafen om ytringsfrihet. Temaet vil da naturlig nok være nettopp å belyse viktige aspekter av ytringsfriheten.»

Ønsker å spasere i Gamlebyen

Aksjonsgruppen mener arrangementet, som de søker om å legge til Gamlebyen i Fredrikstad, vil ha interesse for flere.

«Arrangementet vil inneholde en gjennomgang av kjernetemaet Ytringsfrihet ved forskjellige taler og appeller. Videre ønsker vi å foreta en liten spasergang i historiske Gamlebyen», skriver de videre.

Gruppen skriver at de regner med politiet som beskytter av lov og orden vil støtte og samarbeide om arrangementet.

Aksjonsgruppa beskriver seg som uttalt ikkevoldelige.

NRK Østfold har vært i kontakt med politiets ordenssjef i Fredrikstad. Han skriver i en SMS at hvis en slik søknad er sendt, så vil han motta den på mandag.