Hopp til innhold

Kostnadene øker med en milliard per kilometer

21 kilometer planlagt jernbane gjennom Østfold blir langt dyrere enn forventet. Og lokalpolitikerne vil øke kostnadene mer.

Sarpsborg sentrum

Jernbanesporet gjennom Østfold-byene Sarpsborg og Fredrikstad skaper mye engasjement og uenighet. Nå blir det dyrere også.

Foto: Stian Pedersen / NRK

En 21 kilometer lang jernbanestrekning gjennom byene Fredrikstad og Sarpsborg i Østfold skulle opprinnelig koste rundt 8,5 milliarder kroner.

Men nå viser nye beregninger fra Bane Nor at prislappen blir mer enn tre ganger høyere.

– Med de løsningene vi anbefaler å legge til grunn, ligger kostnadene an til å bli mellom 28 og 29 milliarder, sier Alf Louis Solvang, som er prosjektleder for strekningen gjennom Fredrikstad og Sarpsborg, til NRK.

Alf Louis Solvang fra Bane Nor presentere jernbanetraseen for Sarpsborgs politikere.

Prosjektleder Alf Louis Solvang i Bane Nor presenterte valget av jernbanetrase for Sarpsborgs politikere torsdag ettermiddag.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

Det betyr at hver kilometer blir omtrent én milliard kroner dyrere.

– Vi synes det er veldig utfordrende at det er så stort sprik mellom kostnadene i tidligere planer og det vi kommer med nå, sier Solvang.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som omtalte saken først.

Dårlige grunnforhold

Det planlagte dobbeltsporet gjennom Østfold skal gi kortere reisetid og flere avganger for togpassasjerene, og skal etter planen stå ferdig i 2027 (Fredrikstad) og 2029 (Sarpsborg).

Bane Nor peker på at grunnforholdene i Østfold-landskapet er det som er den største grunnen til kostnadsøkningen. Flere steder er det svært langt ned til fjell man kan forankre installasjoner i.

Ved Rolvsøysund på grensa mellom Fredrikstad og Sarpsborg er det 130 meter ned til fast grunn. Det er lenger ned enn Norges høyeste bygning – det 120 meter høye Nexanstårnet i Halden.

– Omfanget av hvor dårlige grunnforholdene er ble helt klart undervurdert i konseptvalgutredningen fra 2012, sier Solvang.

Tog kommer inn på Sarpsborg stasjon og folk krysser jernbanesporet

Stasjonene i Sarpsborg og Fredrikstad må bygges om på grunn av nytt dobbeltspor.

Foto: Jon Gimmingsrud

Lengre plattformer

Noe annet som øker kostnadene er at jernbanestasjonene i Fredrikstad og Sarpsborg skal være store nok til å ta imot tog med tre vognsett. Det betyr at plattformene må være 350 meter lange, og ikke 250 meter som først planlagt.

– Det er helt avgjørende for Bane Nor å jobbe mye med kostnadsreduksjoner framover for å se om vi kan bygge dobbeltsporet enklere og rimeligere, sier han.

Åtte milliarder til

Samtidig kan prisen bli enda høyere. Sarpsborg-politikerne ønsker nemlig ikke Bane Nors løsning, men at jernbanen skal gå i en nedgravd tunnel gjennom store deler av byen.

Sindre Martinsen-Evje

Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje sier de kommer til å løfte beslutningen om trasévalg til regjeringsnivå.

Det anslår Bane Nor vil koste åtte milliarder ekstra.

– Vi kan ikke akseptere at det Bane Nor vil gå videre med er den dårligste løsningen for oss. Bystyret i Sarpsborg har lagt vekk dette alternativet tidligere, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje til NRK.

Les også: Vil forsinke utbyggingen av dobbeltspor på Østlandet

Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård sier til Fredriksstad Blad at han er bekymret for pengebruken.

– Disse kostnadsendringene har ikke vært kjent tidligere, og det må jeg si var bekymringsfullt, sier han til avisen.

Vil du lese mer om tog? Sjekk hvordan landets største kommuner sikrer barnetogene på 17. mai.