Follobanen vil koste en milliard per kilometer

Prislappen på den nye Follobanen skyter i været og er nå oppe i 23,5 milliarder kroner. Neste år vil regjeringen bruke nesten 700 millioner kroner bare på planlegging av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski.

Follobanen

Samferdselsminister Marit Arnstad håper at banen, som er et av Norges største landbaserte utbyggingsprosjekter, vil stå ferdig i 2019.

Foto: Via Nova/ Aas-Jacobsen/ Jernbaneverket

Prisen har doblet seg siden gjeldene Nasjonal transportplan ble lagt fram i 2009.

Kostnadsrammen har økt med fem milliarder kroner bare siden InterCity-utredningen ble presentert i februar.

Den siste kostnadssprekken forklarer Regjeringen med at de nå opererer med en kostnadsramme og ikke en såkalt styringsramme, og at de nå snakker om 2013-kroner og ikke 2010-kroner.

Les også: Follobanen blir dobbelt så dyr

Les også: Budsjettsprekk for Follobanen

Prislappen er nå oppe i en milliard per kilometer, 23,5 milliarder kroner totalt.

Neste år foreslår regjeringen å bruke over 800 millioner på Follobanen, 670 på planlegging og 150 på såkalt hensettingsspor eller parkeringsspor på Ski stasjon.

Les også: Dette betyr budsjettet for deg

Les også: Statsbudsjettets konsekvenser for Oslo og Akershus

– Krevende prosjekt

Marit Arnstad

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp).

Foto: Trond Vestre / NRK

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) sier de store kostnadene er nødvendig for å kunne holde oppe trykket på planleggingen av prosjektet.

– Det er et stort og krevende prosjekt, men det er klart at det vi ser på nå er kostnadsanslaget. Hva som blir den endelige kostnadsrammen vet vi først når det tas en beslutning om bygging av selve banen. Vi håper å få til en oppstart i 2014.

Arnstad håper at banen, som er et av Norges største landbaserte utbyggingsprosjekter, vil stå ferdig i 2019.

Les også: Om åtte år har de dobbeltspor

Arnstad tror ikke kostnadene vil bli høyere enn 23,5 milliarder, men sier at de heller kan ende opp med å bli lavere. Og hun er trygg på at Follobanen blir bygget.

– Den er nøkkelen til å få til en InterCity-utvikling nedover Østfold, så den må på plass hvis man skal få et slikt togtilbud nedover Østfold.

Les også: Lover tidenes transportløft

Les også: – Jernbaneutbyggingen går for tregt