Lover tidenes transportløft

Regjeringen overoppfyller dagens transportplan med 1,5 milliarder i statsbudsjettet og kaller det tidenes løft – mens opposisjonen raser mot bompenger og frykter togkaos.

Bilistene vil få en kjemperegning og satsingen på tog er altfor dårlig. Slik kommenterer opposisjonen regjeringens satsing på samferdsel som kommer i statsbudsjettet i morgen. NRK kan i kveld presentere det regjeringen kaller tidenes løft - men som opposisjonen altså kaller mer bompenger og flere år med togkaos.

Satsing på samferdsel i statsbudsjetter 2013

101,5 prosent av de økonomiske rammene for vei og bane i Nasjonal Transportplan 2010–2013 følges opp i regjeringens forslag til statsbudsjett, som legges frem mandag. Det vil si at det legges 1,5 milliarder kroner ekstra på bordet.

Da NRK besøkte statsminister Jens Stoltenberg i statsministerboligen søndag ettermiddag, var han ikke sen med å utrope samferdsel til en av årets store budsjettvinnere. Også internt i regjeringsapparatet brukes ordet ambisiøst.

– Mer enn noen gang før

– Vi følger opp den planen hvor vi sa vi skulle bruke 100 milliarder kroner ekstra på vei og jernbane. Det betyr tidens løft og det bygges over hele landet, sier Stoltenberg

– Hvorfor er dette tidenes løft?

– Fordi det er over 100 milliarder mer som brukes på vei og jernbane. Det er mer enn noen gang før, og det innebærer at vi følger opp både når det gjelder bevilgninger, men vel så viktig, alle prosjekter som vi har sagt skal starte.

Over hele landet skal vei og togprosjekter bli fullført eller settes i gang. Statsministeren lover og håper at storsatsingen vil merkes både blant bilister og kollektivbrukere.

– Vinner du ekstra stemmer på grunn av dette?

– Jeg tror det er viktig at man kan møte velgerne og si at vi gjør det vi sa vi skulle gjøre.

Her er prosjektene som får midler i regjeringens forslag til statsbudsjett:

 • Anleggsstart/forebyggende arbeid
 1. E39 Eiganestunnelen i Rogaland*
 2. E39 Dregebø–Sande N i Sogn og Fjordane
 3. E39 Svegatjørn–Rådal i Hordaland*
 4. E134 Damåsen–Saggrenda i Buskerud*
 5. E134 Gvammen–Århus i Telemark
 6. Rv 5 Loftesnesbrua i Sogn og Fjordane
 7. E6 Oppdal sentrum i Sør-Trøndelag
 8. E6 Kråkmofjellet i Nordland
 9. E8 Riksgrensen–Skibotn i Troms
 10. E105 Elvenes–Hesseng i Finnmark
 11. E16 Varpe bru–Smedalsosen i Oppland
 12. E6 Halselv–Sandelv–Møllnes i Finnmark
 • Bypakkeprosjekter
 1. Rv 22 Lillestrøm–Fetsund i Akershus
 2. E18 Ombygging ved Høvik stasjon i Akershus
 3. E16 Sandvika–Wøyen i Akershus
 • Mulige bypakker
 1. Miljøpakke Trondheim, fase 2, i Sør-Trøndelag
 2. Bypakke Bodø i Nordland
 3. Vegpakke Harstad i Troms
 • Mulige prosjekter
 1. E18 Knapstad–Akershus grense i Østfold
 2. E18 Bommestad–Sky i Vestfold
 3. E134 Stordalstunnelen i Hordaland
 4. E6 Ringebu–Otta, strekninga Frya–Sjoa, i Oppland
 5. Rv 4 Gran–Jaren inkl. Lygna sør, i Oppland
 6. E6 Helgeland i Nordland, første etappe
 • Planlegging og mulig oppstart av jernbaneprosjekter
 1. Nytt dobbeltspor Oslo–Ski (Follobanen)
 2. Planlegging av dobbeltspor Sandbukta–Moss–Såstad, Østfold
 3. Planlegging og mulig oppstart av Hell–Værnes, Nord-Trøndelag
 4. Planlegging og mulig oppstart av Ulriken tunnel, Hordaland
 • Igangværende prosjekter
 1. Farriseidet–Porsgrunn i Vestfold og Telemark
 2. Holm–Holmestrand–Nykirke i Vestfold
 3. Langset–Kleverud i Akershus og Hedmark

*Forutsetter at Stortinget slutter seg til opplegg for bompengefinansiering

Men storsatsingen kommer til å koste mye penger. Og bilistene slipper ikke unna. Som det fremgår av oversikten NRK har innhentet, forutsetter flere av prosjektene at regjeringen får grønt lys for å kreve bompenger.

– Vi har basert en del av veiutbyggingen på rene bevilgninger, men også en del av veiutbyggingen som et spleiselag mellom staten og fylkene, der du også krever inn bompenger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Opposisjonen reagerer på at det som av statsministeren omtales som tidenes samferdselsløft, må finansieres av bilistene.

– Kjempedyrt for bilistene

– Dette kommer til å bli kjempedyrt for bilistene. Allerede betaler bilistene nesten tre ganger så mye som de får tilbake til vei, sier Bård Hoksrud, som er nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Disse veiprosjektene får finansiering i statsbusjettet for 2013.

Veiprosjekter i statsbudsjettet 2013

Han mener det er bilistene som tar satsingen til regjeringen, og at budsjettet ikke fjerner forfallet på norske veier.

– Dette er noen små smuler. Alle er glad for hver eneste smule, men vi burde ha brukt mye mer for å ruste opp veinettet vårt som de gjør andre steder i Europa.

Komiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide, er heller ikke imponert over innsatsen.

– Regjeringen er nå i sitt åttende år. Det tok altså sju år før denne regjeringen oppdaget at vi er nødt til å satse mer på vei og jernbane, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Han understreker at det som legges inn til samferdsel i budsjettet er vel og bra, men at det kommer for sent.

– Jeg tror alle er enige om at vi trenger å få på plass intercitystrekningene. Med den investeringssatsingen som er nå, vil det ta mange tiår før vi kan oppfylle det, sier han.

– Hvor mye burde regjeringen ha investert i dette?

– På jernbane så har vi investeringer på i overkant av fire milliarder kroner. Hvis vi skulle ha fått hele intercity på plass i løpet av 10 år, trenger vi faktisk 13 milliarder hvert eneste år.

Disse baneprosjektene får finansiering.

Baneprosjekter i statsbudsjettet for 2013

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger